An Evaluation of Mathematics Achievement of High School Students with Mathematics Anxiety

Şüheda Güray [1]

24 126

In this study, we evaluate the relationship between anxiety and success regarding math classes by measuring, through Mathematics Anxiety Scale, the anxiety levels of first, second, and third grade public high schoolers for math classes. This study has been applied to the students of 9-A, 10-B, 11-A classes in the 75th Year Anatolian High School and the students of FL9-C, FL10-F, FL11-A classes in the Ayseabla College Science High School. During the collection of data, the scale that has been used to measure the anxiety of students is Erol’s "Mathematics Anxiety Scale", [1]. The collected data has been inspected by t-testing, analysis of variance and especially correlation analysis. The purpose of the analysis is a contrast and comparison of the math anxiety and the success of the students based on their grade levels. The sample of the research consists of 30 female and 33 male students of 9-C, 10-F, 11-A classes in 75th Year Anatolian High School and 31 female and 27 male students of FL-9A, FL-10B, FL-11A in Ayseabla College Science High School. As a consequence, the sample consists of 121 students. The Math Anxiety Scale has been implemented to 121 of these students. The Math Anxiety scale, which has been implemented during this study, has a Cronbach Alpha coefficient of 0.91, [2]. The scale consists of 4 questions; each question has 4 Likert type answers. The highest attainable score is 180 whereas the lowest attainable score is 45. According to this standard, the scores between 45-68 is considered to be low, 69-109 is normal, 109-128 is anxious, and 129-180 is very anxious [3]. The results of this study show that there is not a noticeable difference between the grade type and the anxiety levels. However, a correlation has been discovered between the anxiety levels and success rates of the students in general. Consequently, as a result of the conclusions that have been reached through the evaluation of this correlation, certain proposals have been developed.

Interest in Math, Math anxiety scale, Interest in Math
 • [1] Baloğlu, M., (2001) Matematik Korkusunu Yenmek, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 59-76.
 • [2] Baloğlu, M., (2004) Üniversite Öğrencilerinin Matematik Kaygı Düzeyleri Açısından Karşılaştırılması, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • [3] Bekdemir, M., (2007) İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarındaki Matematik Kaygısının Nedenleri ve Azaltılması için Öneriler, (Erzincan Eğitim Fakültesi Örneği), Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 131-144.
 • [4] Berkedmir, M., Işik, A., Çikili, Y., (2004) Matematik Kaygısını Oluşturan ve Artıran Öğretmen Davranış ve Çözümleri” Eurasian Journal of Educational Research, (16).88-94.
 • [5] Durmaz, M., (2012) Ortaöğretim Öğrencilerinin (10. Sınıf) Temel Psikolojik İhtiyaçlarının Karşılanmışlık Düzeyleri, Motivasyon ve Matematik Kaygısı Arasındaki İlişkilerin belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, Bolu, Türkiye.
 • [6] Erktin, E., Dönmez, G., Özel, S., (2006) Matematik Kaygısı Ölçeğinin Psikometrik Özellikleri. Eğitim ve Bilim, 31(140), 26-33.
 • [7] Erol, E., (1989). Prevalence and Correlates of Math Anxiety in Turkish High School Students, Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
 • [8] İlhan, M. ve Öner Sünkür, M., (2013). Matematik Kaygısının Matematik Başarısını Yordama Gücünün Cinsiyet ve Sınıf Değişkeni Açısından İncelenmesi, Gaziantep University Journal of Sciences, 2(3), 427-441.
 • [9] Kalaycı, Ş., (2014) (Editör) SPSS Uygulamalı Çok değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın Dağıtım , Ankara.
 • [10] Kara, Y., (2006) Okullardaki Örgütsel Kültürün Okul Yöneticilerinin Etik Davranışları Üzerindeki Etkisi Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • [11] Keçeci, T., (2011) Matematik Kaygısı ve Korkusu ile Mücadele Yolları, 2nd. International Conference on new Trends in Education and Their Implications, 27-29 April, 2011, Antalya, Turkey.
 • [12] Rotella R.J., Learner J.D., (1993). Responding to Competitive Pleasure, in R.N. Singer, M. Murphey & L. Tennant (eds.), Handbook on Research in Sport Psychology, New York, 528-541.
 • [13] Nazlıçiçek, N., Erktin, E., (2002) İlköğretim Matematik Öğretmenleri için Kısaltılmış Matematik-Tutum Ölçeği, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara.
 • [14] Tavşancıl, E., (2010) Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.
 • [15] Tooke, D.J.L., Leonard, C., (1998) Effectiveness of a Mathematics Methods Course in Reducing Mathematics Anxiety of Preservice Elementary Teachers. School Science and Mathematics, 98 (3) 136-142.
 • [16] Yenilmez, K., Özbey, N., (2006), Özel Okul ve Devlet Okulu Öğrencilerinin Matematik Kaygı Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma, Eğitim Fakültesi Dergisi XIX(2), 431-448.
 • [17] Yıldız, A., (2014) Kaygının Belirtileri ve Gizli Nedenleri, https://kisiselbasari.com/kayginin-belirtileri-ve-gizli-nedenleri.html.
Primary Language en
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-9562-1461
Author: Şüheda Güray (Primary Author)
Institution: Baskent University
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 14, 2018

Bibtex @conference paper { cpost486134, journal = {Conference Proceedings of Science and Technology}, issn = {2651-544X}, address = {Murat TOSUN}, year = {2018}, volume = {1 (2018)}, pages = {40 - 45}, doi = {}, title = {An Evaluation of Mathematics Achievement of High School Students with Mathematics Anxiety}, key = {cite}, author = {Güray, Şüheda} }
APA Güray, Ş . (2018). An Evaluation of Mathematics Achievement of High School Students with Mathematics Anxiety. Conference Proceedings of Science and Technology, 1 (2018) (1), 40-45. Retrieved from http://dergipark.org.tr/cpost/issue/41126/486134
MLA Güray, Ş . "An Evaluation of Mathematics Achievement of High School Students with Mathematics Anxiety". Conference Proceedings of Science and Technology 1 (2018) (2018): 40-45 <http://dergipark.org.tr/cpost/issue/41126/486134>
Chicago Güray, Ş . "An Evaluation of Mathematics Achievement of High School Students with Mathematics Anxiety". Conference Proceedings of Science and Technology 1 (2018) (2018): 40-45
RIS TY - JOUR T1 - An Evaluation of Mathematics Achievement of High School Students with Mathematics Anxiety AU - Şüheda Güray Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Conference Proceedings of Science and Technology JF - Journal JO - JOR SP - 40 EP - 45 VL - 1 (2018) IS - 1 SN - 2651-544X- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Conference Proceedings of Science and Technology An Evaluation of Mathematics Achievement of High School Students with Mathematics Anxiety %A Şüheda Güray %T An Evaluation of Mathematics Achievement of High School Students with Mathematics Anxiety %D 2018 %J Conference Proceedings of Science and Technology %P 2651-544X- %V 1 (2018) %N 1 %R %U
ISNAD Güray, Şüheda . "An Evaluation of Mathematics Achievement of High School Students with Mathematics Anxiety". Conference Proceedings of Science and Technology 1 (2018) / 1 (December 2018): 40-45.
AMA Güray Ş . An Evaluation of Mathematics Achievement of High School Students with Mathematics Anxiety. Conference Proceedings of Science and Technology. 2018; 1 (2018)(1): 40-45.
Vancouver Güray Ş . An Evaluation of Mathematics Achievement of High School Students with Mathematics Anxiety. Conference Proceedings of Science and Technology. 2018; 1 (2018)(1): 45-40.