Year 2017, Volume 38, Issue 3, Pages 412 - 418 2017-09-30

Polimerik Taşıyıcı Üzerine İmmobilize Nanoparçacığın Sulu Ortamda REAKTİF Tekstil Boyası Gideriminde Kullanımı
Immobilized Nanoparticles on Polymeric Carriers for Removal of Reactive Textile Dyes in Aqueous Media

Bünyamin KARAGÖZOĞLU [1] , Mustafa Oğuzhan CAĞLAYAN [2] , Fuat ÖZYONAR [3]

218 533

Atıksuların arıtılması sürecinde, özellikle tekstil boyalarının sulu ortamdan uzaklaştırılmasında, hızlı oksitleme, çoklu halkalı son ürünlerin oluşmaması ve µg/L düzeyinde kirleticilerin oksitlenebilmesi durumunda, fotokatalitik tekniklerin sıklıkla kullanılan diğer tekniklere göre daha avantajlı olduğu bilinmektedir. Titanyum dioksit (TiO2) gibi yarı iletken oksitlerin kullanıldığı heterojen fotokatalizler sulu ortamlarda daha etkin olarak kullanılmaktadır. Ancak, toz katalizörler kullanıldığında, ayırma ve katalizörün geri kazanılması gibi sorunlarla karşılaşılmaktadır. Oksitlerin herhangi bir yöntemle sabitlenmesi ise katalitik verimi düşürmektedir. Bu çalışmada, fotokatalitik aktiviteyi en yüksek seviyeye çıkarmak için, nanotanecik (10-100 nm) esaslı heterojen katalizörlerin üretilmesi ve bu katalizörlerin sulu ortamda şişebilen çapraz-bağlı polimerik taşıyıcı üzerine immobilize edilmesi işlemleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilen fotokatalitik malzemenin performansı, sulu ortamdan reaktif tekstil boyasının (Asit Kırmızı 14) giderilmesi işleminde değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda polimerik taşıyıcılara immobilize edilmiş nanoparçacıklar ile reaktif tekstil boyalarının gideriminin mümkün olduğu görülmüştür.  

In the waste water treatment, especially in the removal of textile dyes from aqueous media, it is known that photocatalytic oxidation technique has tremendous advantages compared to conventional techniques, such as quick oxidation, prevention of polycyclic end products, and oxidation of organic species even at µg/L concentrations. Heterogeneous photocatalysis consisting semiconductor oxides such as TiOhas been effectively implemented in aqueous media. However, problems such as catalyst separation and catalyst recovery are encountered when powder catalysts are used. Meanwhile, the fixation of oxides by any method reduces the catalytic effıciency. In this study, nanoparticles (10-100 nm) as heterogeneous catalysts were synthesized and then immobilized onto cross-linked polymer carriers that are able to swell in aqueous media in order to increase photocatalytic activity to the highest level. It has been seen that the removal of textile dyes is possible by means of nanoparticles immobilized onto cross-linked polymer carriers.

The performance of photocatalyst was evaluated in the removal of reactive textile dye (Acid Red 14) from aqueous media.

 • [1]. P. Borker, A.V. Salker, Materials Science & Engineering B, 133, 1-3, 2006, 55-60
 • [2]. T. Wintgens, F. Salehi, R. Hochstrat, T. Melin, Water Sci. Technol. 57, 2008, 99-107.
 • [3]. P.R. Gogate, A.B. Pandit, Adv. Environ. Res. 8, 2004, 553-597. [4]. S. Gelover, L.A. Gomez, K. Reyes, M. Teresa, Water Res. 40, 2006, 3274-3280.
 • [5]. S. Malato, P. Fernandez-Ibanez, M.I, Maldonado, J. Blanco, W. Gernjak, Catal. Today, 2009, 147, 159.
 • [6]. D. Jalajaa, M. Manjuladevi, S.V. Saravanan, Pollution Research., 28(2), 2009, 287-290.
 • [7]. U. Bali, B. Karagözoğlu, Dyes and Pigments, 74, 1, 2007, 73-80.
 • [8]. M. Lapertot, C. Pulgarın, P. Fernandez-Ibanez, M.I., Maldonado, Water Res. 40, 2006, 1086-1094.
 • [9]. C. Gregorio, Bioresource Technology, 97, 2006, 1061 -1085.
 • [10]. M.S.T. Concalves, AMF. Oliveira-Campos, M.M.S. Pinto, P.M.S. Plasencia, Chemosphere, 39, 1991, 781.
 • [11]. I.K. Konstantinou, T.A. Albanis, Applied Catalysis B: Environmental, 49, 2004, 1-14
 • [12]. K.M. Joshi, V.S. Shrivastava, International Journal of Chem Tech Research, (2), 2010, 427-435.
 • [13]. K. Awitor, S. Rafqah, G. Gérantona, Y. Sibaud, Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 199, 2008, 250-254.
 • [14]. Y. Li, S.J. Kim, J Phys Chem B. 30;109(25), 2005, 12309-15.
 • [15]. W. Baran, A. Makowski, W. Wardas, Dyes Pigm. 76, 2008, 226-230.
 • [16]. J. So´jka-Ledakowicz, J. Lewartowska, M. Kudzin, M. Leonowicz, T. Jesionowski, K. Siwin´ska-Stefan´ska, A. Krysztafkiewicz, J. Mater Sci., 44, 2009, 3852-3860.
 • [17]. Temirel, S. Palamutçu, Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi, 5, 2, 2011, 35-50.
 • [18]. M. Zhanga, J. Wanga, H. Fu, Journal of Materials Processing Technology, 199, 1-3, 2008, 274-278.
 • [19]. KK. Gupta, M. Jassal, AK. Agrawal, RJTA, 11, 3, 2007, 1-10.
 • [20]. K. Vinodgopal, I. Bedja, S. Hotechandani, P.V. Kamat, Langmuir, 10, 1994,1767-1771.
 • [21]. M. Özenbaş, Ö. Kaya, Key Engineering Materials, 264, 268, 2004, 505-508.
Subjects Basic Sciences
Journal Section Articles
Authors

Author: Bünyamin KARAGÖZOĞLU

Author: Mustafa Oğuzhan CAĞLAYAN

Author: Fuat ÖZYONAR

Bibtex @research article { csj340468, journal = {Cumhuriyet Science Journal}, issn = {2587-2680}, eissn = {2587-246X}, address = {Cumhuriyet University}, year = {2017}, volume = {38}, pages = {412 - 418}, doi = {10.17776/csj.340468}, title = {Immobilized Nanoparticles on Polymeric Carriers for Removal of Reactive Textile Dyes in Aqueous Media}, key = {cite}, author = {KARAGÖZOĞLU, Bünyamin and CAĞLAYAN, Mustafa Oğuzhan and ÖZYONAR, Fuat} }
APA KARAGÖZOĞLU, B , CAĞLAYAN, M , ÖZYONAR, F . (2017). Immobilized Nanoparticles on Polymeric Carriers for Removal of Reactive Textile Dyes in Aqueous Media. Cumhuriyet Science Journal, 38 (3), 412-418. DOI: 10.17776/csj.340468
MLA KARAGÖZOĞLU, B , CAĞLAYAN, M , ÖZYONAR, F . "Immobilized Nanoparticles on Polymeric Carriers for Removal of Reactive Textile Dyes in Aqueous Media". Cumhuriyet Science Journal 38 (2017): 412-418 <http://dergipark.org.tr/csj/issue/31252/340468>
Chicago KARAGÖZOĞLU, B , CAĞLAYAN, M , ÖZYONAR, F . "Immobilized Nanoparticles on Polymeric Carriers for Removal of Reactive Textile Dyes in Aqueous Media". Cumhuriyet Science Journal 38 (2017): 412-418
RIS TY - JOUR T1 - Immobilized Nanoparticles on Polymeric Carriers for Removal of Reactive Textile Dyes in Aqueous Media AU - Bünyamin KARAGÖZOĞLU , Mustafa Oğuzhan CAĞLAYAN , Fuat ÖZYONAR Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17776/csj.340468 DO - 10.17776/csj.340468 T2 - Cumhuriyet Science Journal JF - Journal JO - JOR SP - 412 EP - 418 VL - 38 IS - 3 SN - 2587-2680-2587-246X M3 - doi: 10.17776/csj.340468 UR - https://doi.org/10.17776/csj.340468 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Science Journal Immobilized Nanoparticles on Polymeric Carriers for Removal of Reactive Textile Dyes in Aqueous Media %A Bünyamin KARAGÖZOĞLU , Mustafa Oğuzhan CAĞLAYAN , Fuat ÖZYONAR %T Immobilized Nanoparticles on Polymeric Carriers for Removal of Reactive Textile Dyes in Aqueous Media %D 2017 %J Cumhuriyet Science Journal %P 2587-2680-2587-246X %V 38 %N 3 %R doi: 10.17776/csj.340468 %U 10.17776/csj.340468
ISNAD KARAGÖZOĞLU, Bünyamin , CAĞLAYAN, Mustafa Oğuzhan , ÖZYONAR, Fuat . "Immobilized Nanoparticles on Polymeric Carriers for Removal of Reactive Textile Dyes in Aqueous Media". Cumhuriyet Science Journal 38 / 3 (September 2017): 412-418. https://doi.org/10.17776/csj.340468