Year 2017, Volume 38, Issue 3, Pages 572 - 580 2017-09-30

Investigation of Genotoxicity Caused by Paraben in Albino Mice: Protective Role of Nettle Extract
Albino Farelerde Paraben Tarafından Oluşturulan Genotoksisitenin Araştırılması: Isırgan Otu Özütünün Koruyucu Rolü

Baran SEVEN [1] , Emine YALÇIN [2] , Ali ACAR [3] , Kürşad YAPAR [4] , Kültiğin ÇAVUŞOĞLU [5]

257 363

This study researches into the potential physiologic and genotoxic effects of Paraben, which is one of the most frequent chemical substance used in cosmetic and drug sectors, in Swiss Albino mice and the protective role of nettle extract against these effects. The study analyzes the physiologic effects by measuring the live weight, liver and kidney weight, whilst determining the genotoxic effects by frequency of micronucles (MN) on erythrocyte cells and determining the chromosomal damage on bone marrow cells. Mice used in this research were divided into six groups in total comprising of 6 mice in each group, while the mice in control group were fed with tap water, the mice in treatment group were fed with 120 mg/kg b.w. and 250 mg/kg b.w. doses of nettle extract, and 150 mg/kg b.w. dose of Paraben. While application of the Paraben led to an significant statistical decrease in live and organ weights, caused to an significant increase in MN and chromosomal abnormalities frequency. Application of nettle extract healed the negative effects of Paraben, and revealed an important recovery in all parameters depending on doses. As a result, it was determined that nettle extract can be evaluated as a protective product to reverse the of Paraben and other chemicals when it exposed to them.

Bu çalışmada gıda, ilaç ve kozmetik alanlarında sıkça kullanılan kimyasal maddelerden biri olan Paraben’in Swiss albino farelerde muhtemel fizyolojik ve genotoksik etkileri ile bu etkilere karşı ısırgan otu özütünün koruyucu rolü araştırılmıştır. Fizyolojik etkiler; canlı ağırlık ve karaciğer-böbrek organ ağırlıklarının ölçümüyle, genotoksik etkiler; eritrosit hücrelerindeki mikronukleus (MN) sıklığının ve kemik iliği hücrelerinde kromozomal hasar oluşumunun tespitiyle değerlendirilmiştir. Fareler her grupta altı (6) hayvan olacak şekilde toplam altı (6) gruba ayrılmış, kontrol grubundaki fareler çeşme suyu, uygulama grubundaki fareler ise ısırgan otu özütünün 125 mg/kg c.a ve 250 mg/kg c.a dozlarıyla ve Paraben’in 150 mg/kg c.a dozuyla beslenmişlerdir. Paraben uygulaması canlı ağırlıklarda ve organ ağırlıklarında istatistiksel açıdan önemli bir azalmaya neden olurken, MN ve kromozomal anormallik sıklığında ise önemli bir artışa neden olmuştur. Isırgan otu özütü uygulaması ise Paraben’in söz konusu olumsuz etkilerini iyileştirerek, tüm parametrelerde doza bağlı bir iyileşme göstermiştir. Sonuç olarak ise ısırgan otu özütünün, Paraben ya da diğer kimyasallara maruz kalındığında bunların olumsuz etkilerini tersine çevirmek amacıyla koruyucu bir ürün olarak değerlendirilebileceği tespit edilmiştir.

 • [1] Sağlık Bakanlığı. 2005. Kozmetik Kanunu.
 • [2] Türkoğlu M., Pekmezci E. Kozmetolojiye Giriş. ARGOS İletişim Hizmetleri Reklamcılık ve Ticaret A.Ş., İstanbul, 2003.
 • [3] Sezgin D. Yaşam tarzı önerileri bağlamında sağlık haberlerinin analizi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2011; 2(2): 52-78.
 • [4] Çalka Ö., Karadağ A.S., Akdeniz N., Bilgili S.G. Türkiye’nin doğusunda kontakt dermatitli hastalarda deri yama testi sonuçları. Türk derm 2011; 45: 19-23.
 • [5] Anderson F.A. Final report on the safety assessment of isobutylparaben an disopropylparaben. Journal of the American College of Toxicology 1995; 14(5): 364-372.
 • [6] Rietschel R.L, Fowler J.F. Fisher's Contact Dermatitis. Baltimore. Williams and Wilkins, 1995.
 • [7] Arslan G. Gıda Katkı Maddeleri ve Yeni Yapılan Dioksimlerin Gıda Katkı Maddesi Olarak Kullanılabilirliliğinin Araştırılması. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2011.
 • [8] Özşahin A.D., Yılmaz Ö., Tuzcu M. Oksidatif Strese Maruz Kalan Ratların Eritrositlerinde Lipid Peroksidasyonu Oluşumu Üzerine Meyve Fenolik Bileşiklerinin Koruyucu Rolü. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi 2011; 25(1): 37-41.
 • [9] Bakır S. Sisplatinin sıçan böbrek ve karaciğer dokusu üzerindeki toksit etkisine karşı nar suyu özütünün koruyucu etkinliğinin araştırılması. Dicle Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, 2015.
 • [10] Guner A., Turkez H., Aslan A. İn Vitro Şartlarda Kadmiyumun Oluşturduğu Genetik ve Oksidatif Hasara Karşı Dermatocarpon intestiniforme (Liken) Ekstrelerinin Etkisi. Ekoloji 2012; 21(84), 38-46.
 • [11] Weber R.W. Stinging nettle. Ann Allergy Asthma Immunol. 2003; 90: A6. In: Tello S., Halifeoğlu İ., Bozkurt M., Bulmuş Ö.Meme Kanseri Oluşturulmuş Ratlarda Isırgan Otunun Total Antioksidan Durumu Üzerine Etkisi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi 2008; 22(4): 179.
 • [12] Turel I., Oto G., Ayaz E., Yılmaz O., Mercan U. Anthelmintic activity of Urtica dioica L. in mice naturally infected with Aspiculuris tetraptera. Journal of Animal and Veterinary Advances 2008; 7(12): 1642-1644.
 • [13] Sezik E., Yesilada E., Honda G., Takaishi Y., Takeda Y., Tanaka T. Traditional medicine in Turkey. X. folk medicine in central anatolia. Journal of Ethnopharmacology 2001; 75 (2-3): 95-115.
 • [14] Gözüm S., Tezel A., Koc M. Complementary alternative treatment sused by patients with cancer in eastern Turkey. Cancer Nursing 2003; 26: 230-236.
 • [15] Matthews C., Davidson J., Bauer E., Morrison J.L., Richardson A.P. p-Hydroxybenzoic Acid Esters as Preservatives II.: Acute and Chronic Toxicity in Dogs, Rats, and Mice. Journal of the American Pharmaceutical Association (Scientific ed.) 1956; 45 (4): 260-267.
 • [16] Adler-Hradecky C., Kelentey B. On the toxicity and local analgesic activity of p-hydroxybenzoic acid esters. Archives Internationales De Pharmacodynamie Et De Therapie 1960; 128: 135-142
 • [17] Golalipour M.J., Khori V. The protective activity of Urtica dioica leaves on blood glucose concentration and beta-cells in streptozotocin-diabetic rats. Pakistan Journal of Biological Sciences 2007; 10(8): 1200-1204.
 • [18] Bnouham M., Merhfour F.Z., Ziyyat A., Mekhfi H., Aziz M., Legssyer, A. Antihyperglycemic activity of the aqueous extract of Urtica dioica. Fitoterapia 2003; 74(7): 677-681.
 • [19] Te-Hsiu M.A., Zhou X., Loarco G.F., Arreola G.G., Lecona S.U. Mouse-erythrocyte micronucleus (MUS-EMN) assay on the clastogenicity of industrial waste water. Rev. Int. Contam. Ambient 1995; 11: 95-98.
 • [20] Savage J.R. Classification and relationships of induced chromosomal structual changes. Journal of Medical Genetics 1976; 13(2): 103-122.
 • [21] CTFA. Thirteen-week subchronic dermaltoxicity study in albino rats with medicated cream containing methyl paraben and medicated lotion containing propyl paraben. 1981; Study Project Code AT0165. CTFA Code No. 2-7-113.
 • [22] Matthews C., Davidson J., Bauer E., Morrison J.L., Richardson A.P. p-Hydroxybenzoicacid esters as preservatives. II. Acute and chronictoxicity in dogs, rats, andmice. Journal of American Pharmaceutical Association 1956; 45: 260–267.
 • [23] Oishi S. Effects of propyl paraben on the male reproductive system. Food and Chemical Toxicology 2002; 40(12): 1807-1813.
 • [24] Vo T.T., Yoo Y.M., Choi K.C., Jeung E.B. Potential estrogenic effect (s) of parabens at the prepubertal stage of a postnatal female rat model. Reproductive Toxicology 2010; 29(3): 306-316.
 • [25] Ishidate M., Hayashi M., Sawada M., Matsuoka A., Yoshikawa K., Ono M., Nakadate M. Cytotoxicity of medical drugs. Chromosome aberration tests in Chinese hamster cells in vitro. Eisei Shikensho Hokoku 1978; 96: 55–61.
Subjects Basic Sciences
Journal Section Articles
Authors

Author: Baran SEVEN

Author: Emine YALÇIN

Author: Ali ACAR

Author: Kürşad YAPAR

Author: Kültiğin ÇAVUŞOĞLU

Bibtex @research article { csj340515, journal = {Cumhuriyet Science Journal}, issn = {2587-2680}, eissn = {2587-246X}, address = {Cumhuriyet University}, year = {2017}, volume = {38}, pages = {572 - 580}, doi = {10.17776/csj.340515}, title = {Investigation of Genotoxicity Caused by Paraben in Albino Mice: Protective Role of Nettle Extract}, key = {cite}, author = {SEVEN, Baran and YALÇIN, Emine and ACAR, Ali and YAPAR, Kürşad and ÇAVUŞOĞLU, Kültiğin} }
APA SEVEN, B , YALÇIN, E , ACAR, A , YAPAR, K , ÇAVUŞOĞLU, K . (2017). Investigation of Genotoxicity Caused by Paraben in Albino Mice: Protective Role of Nettle Extract. Cumhuriyet Science Journal, 38 (3), 572-580. DOI: 10.17776/csj.340515
MLA SEVEN, B , YALÇIN, E , ACAR, A , YAPAR, K , ÇAVUŞOĞLU, K . "Investigation of Genotoxicity Caused by Paraben in Albino Mice: Protective Role of Nettle Extract". Cumhuriyet Science Journal 38 (2017): 572-580 <http://dergipark.org.tr/csj/issue/31252/340515>
Chicago SEVEN, B , YALÇIN, E , ACAR, A , YAPAR, K , ÇAVUŞOĞLU, K . "Investigation of Genotoxicity Caused by Paraben in Albino Mice: Protective Role of Nettle Extract". Cumhuriyet Science Journal 38 (2017): 572-580
RIS TY - JOUR T1 - Investigation of Genotoxicity Caused by Paraben in Albino Mice: Protective Role of Nettle Extract AU - Baran SEVEN , Emine YALÇIN , Ali ACAR , Kürşad YAPAR , Kültiğin ÇAVUŞOĞLU Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17776/csj.340515 DO - 10.17776/csj.340515 T2 - Cumhuriyet Science Journal JF - Journal JO - JOR SP - 572 EP - 580 VL - 38 IS - 3 SN - 2587-2680-2587-246X M3 - doi: 10.17776/csj.340515 UR - https://doi.org/10.17776/csj.340515 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Science Journal Investigation of Genotoxicity Caused by Paraben in Albino Mice: Protective Role of Nettle Extract %A Baran SEVEN , Emine YALÇIN , Ali ACAR , Kürşad YAPAR , Kültiğin ÇAVUŞOĞLU %T Investigation of Genotoxicity Caused by Paraben in Albino Mice: Protective Role of Nettle Extract %D 2017 %J Cumhuriyet Science Journal %P 2587-2680-2587-246X %V 38 %N 3 %R doi: 10.17776/csj.340515 %U 10.17776/csj.340515
ISNAD SEVEN, Baran , YALÇIN, Emine , ACAR, Ali , YAPAR, Kürşad , ÇAVUŞOĞLU, Kültiğin . "Investigation of Genotoxicity Caused by Paraben in Albino Mice: Protective Role of Nettle Extract". Cumhuriyet Science Journal 38 / 3 (September 2017): 572-580. https://doi.org/10.17776/csj.340515