Year 2017, Volume 38, Issue 4, Pages 184 - 192 2017-12-08

Determination of Buried Archaeological Structures By Archeogeophysical Methods (Olba, Mersin, Turkey)
Arkeojeofizik Yöntemlerle Gömülü Arkeolojik Yapıların Belirlenmesi (Olba, Mersin, Türkiye)

Kıvanç ZORLU [1]

170 1175

Today, there are many research areas where interdisciplinary studies are quite common. One of these is the joint research carried out by geological engineers, geophysical engineers and archeologists. The use of geophysical prospection methods in archaeological fieldwork has gradually been increased and become commonly used due to the advantages it provided. It is very important to know the locations, sizes and qualities of underground buried monuments before excavation works. The surface archeological survey has been ongoing project in Olba (Mersin, Silifke) open air ancient city since 2001. The archeological surveys provided detailed information concerning with the settlement history of the site and geological formation has been also studied in the area. The archeological surface survey turning it to an excavation, the geophysical investigation of the site carries vital importance. In two of the chosen three locations, named as “Theater” and “Church Front” two dimensional analyses were carried out. At the third location in front of the old school building, analysis was 3-dimesional.

Günümüzde, disiplinler arası çalışmaların oldukça sık rastlandığı pek çok alan bulunmaktadır. Bunlardan biri de jeoloji mühendislerinin, jeofizik mühendislerinin ve arkeologların birlikte yürüttüğü çalışmalardır. Arkeolojik arazi çalışmalarında jeofizik yöntemlerin uygulanması sağladığı avantajlar nedeniyle hızla artmakta ve yaygınlaşmaktadır. Özellikle yüzey araştırmalarından kazı çalışmalarına geçilmeden önce, yer altında gömülü kültür varlıklarının konumlarının, büyüklüklerinin ve niteliklerinin bilinmesi oldukça büyük bir önem taşımaktadır. Olba (Silifke, Mersin) açık hava antik kentinde yüzey araştırmaları 2001 yılından beri devam etmektedir. Bu süreçte, kentin yerleşim tarihi konusunda önemli bilgiler elde edilmiş, ayrıca jeolojik özellikleri ile de ilgili çalışmalar yapılmıştır. Olba’daki yüzey araştırmalarının, kazı çalışmalarına dönüştürülmesi sürecinde jeofizik yöntemlerin uygulanması oldukça büyük öneme taşımaktaydı. Jeofizik çalışmalar, yüzey araştırmalarından elde edilen veriler ışığında, Tiyatro ve Kilise Önü olarak adlandırılan yerlerde iki boyutlu, eski ilkokul önünde ise analiz 3 boyutlu olarak yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar, kazının başlama lokasyonu hakkında değerli bilgiler vermiş ve kazı çalışmaları bu doğrultuda başlamıştır.   

  • [1]. E. Erten, Olba (Mersin, Silifke) Kazısı 2010. Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri, 2011, 72s.
  • [2]. K. Zorlu, Description of the weathering states of building stones by fractal geometry and fuzzy inference system in the Olba ancient city (Southern Turkey), Engineering Geology, 2008, 101(3-4), 124-133. [3]. M. Eren, Olba yöresinin jeoarkeolojisi, MEÜ Bitirme Tezi, 2007, 35s (yayımlanmamış).
  • [4]. F.A. Yüksel, E. Tulunay, İzmir (Nif) kazılarında Arkeojeofizik Çalışmalar. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu VI. Avrazya Yerbilimleri Enstitüsü, 2007, 1-2.
  • [5]. Y.L, Ekinci, M.A. Kaya Manyetik verilerde sınır anaizi yöntemi kullanılarak gömülü arkeolojik yapı sınırlarının tanımlanması. Yerbilimleri, 2006, 27(2), 97-107.
  • [6]. F.A. Yüksel, O. Tarhan, O. Belli, Van-Yoncatepe Sarayı ve Yeni Yerleşim Alanı Arkeojeofizik Çalışmaları, 60. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiriler Kitabı, 2007, 18186.
  • [7]. http://kulturservisi.com
Subjects Basic Sciences
Journal Section Engineering Sciences
Authors

Author: Kıvanç ZORLU

Bibtex @research article { csj349398, journal = {Cumhuriyet Science Journal}, issn = {2587-2680}, eissn = {2587-246X}, address = {Cumhuriyet University}, year = {2017}, volume = {38}, pages = {184 - 192}, doi = {10.17776/csj.349398}, title = {Determination of Buried Archaeological Structures By Archeogeophysical Methods (Olba, Mersin, Turkey)}, key = {cite}, author = {ZORLU, Kıvanç} }
APA ZORLU, K . (2017). Determination of Buried Archaeological Structures By Archeogeophysical Methods (Olba, Mersin, Turkey). Cumhuriyet Science Journal, 38 (4), 184-192. DOI: 10.17776/csj.349398
MLA ZORLU, K . "Determination of Buried Archaeological Structures By Archeogeophysical Methods (Olba, Mersin, Turkey)". Cumhuriyet Science Journal 38 (2017): 184-192 <http://dergipark.org.tr/csj/issue/32371/349398>
Chicago ZORLU, K . "Determination of Buried Archaeological Structures By Archeogeophysical Methods (Olba, Mersin, Turkey)". Cumhuriyet Science Journal 38 (2017): 184-192
RIS TY - JOUR T1 - Determination of Buried Archaeological Structures By Archeogeophysical Methods (Olba, Mersin, Turkey) AU - Kıvanç ZORLU Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17776/csj.349398 DO - 10.17776/csj.349398 T2 - Cumhuriyet Science Journal JF - Journal JO - JOR SP - 184 EP - 192 VL - 38 IS - 4 SN - 2587-2680-2587-246X M3 - doi: 10.17776/csj.349398 UR - https://doi.org/10.17776/csj.349398 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Science Journal Determination of Buried Archaeological Structures By Archeogeophysical Methods (Olba, Mersin, Turkey) %A Kıvanç ZORLU %T Determination of Buried Archaeological Structures By Archeogeophysical Methods (Olba, Mersin, Turkey) %D 2017 %J Cumhuriyet Science Journal %P 2587-2680-2587-246X %V 38 %N 4 %R doi: 10.17776/csj.349398 %U 10.17776/csj.349398
ISNAD ZORLU, Kıvanç . "Determination of Buried Archaeological Structures By Archeogeophysical Methods (Olba, Mersin, Turkey)". Cumhuriyet Science Journal 38 / 4 (December 2017): 184-192. https://doi.org/10.17776/csj.349398