Year 2017, Volume 38, Issue 4, Pages 165 - 175 2017-12-08

The Investigation of Mechanical Properties of the Flash Welded Different Steel Bars
Yakma Alın Kaynağı ile Birleştirilmiş Farklı Çelik Barların Mekanik Özelliklerinin Araştırılması

Ahmet AKKUŞ [1]

140 220

In this study, three type steel bars were selected as experimental specimens. The steel types are S235JR (St37), S355JR (St52), AISI 304 stainless steel. Experimental parameters are material type and weld current. The specimens which have Ø24 x 200 mm dimensions flash welded both each other and different steel bars as using three weld currents. After the welding operations, the welded specimens were cooled at open - air conditions and their diameters were dropped by using a lathe machine so that the tensile tests can be applied to them. Micro Vickers hardness tests and tensile tests were performed each center of the welded specimens and around the weld zone. According to results, it was not seen that change in welding current has a direct effect on hardness and the highest hardness value was seen in St52-St52 sample. It was seen generaly increase in welding current negatively effected breaking strenght and least effected welded samples by tensile strenght welding current were St37-St37, AISI304-AISI304. The results are given as Figures and discussed.

Bu çalışmada malzeme olarak S235JR (St37), S355JR (St52), AISI 304 Paslanmaz Çelik seçilmiştir. Bu malzemeler Ø24 x 200 mm boyutlarında 36 adet deney çubuğu olarak hazırlanmıştır. Deney parametreleri olarak malzeme tipi ve kaynak akımı seçilmiştir. 24 mm çap ve 200 mm. uzunluğundaki deney numuneleri, hem kendi aralarında hem de farklı malzemeler birbiriyle kaynak olacak şekilde üç farklı kaynak akımında birleştirilmiştir. Kaynak işlemlerinden sonra numuneler açık havada soğutulmuş ve torna tezgahında çapları çekme deneyine uygun hale getirilmiştir. Her numuneye çekme testi uygulanmış ve kaynak bölgelerinin micro vikers sertlik ölçümleri yapılmıştır. Sertlik ölçümü sonuçlarına göre, kaynak akımının sertlik üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olmadığı görülmüştür. En yüksek sertlik değeri ise St52 – St52 kaynaklı numunede tespit edilmiştir. Kaynak akımındaki artışın çekme dayanımı üzerinden genellikle olumsuz bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. Kaynak akımının en az etkilediği kombinasyon ise St37 – St37 ve AISI304 – AISI 304 malzeme kombinasyonlarıdır. Sonuçlar tablolar ve grafikler halinde verilmiş ve irdelenmiştir.   

 • [1]. Kuroda, T., Shimada, M., “Micro Flash Butt Welding of Super Duplex Stainless Steel with Zr-based Metallic Glass Insert”, Joining and Welding Research Institute, Osaka University, 11-1 Mihogaoka, Ibaraki, Osaka, 2008, 567-0047, Japan.
 • [2]. Kutay, M. G., “Mukavemet Değerleri Formüller ve Tablolar”, 2009.
 • [3]. Çetinkaya, C. ve Arabacı, U., “Yakma Alın Kaynağı ile Birleştirilen 16MnCr5 Zincir Çeliğinde Yığma Akım Zamanı ve Tam Tavlama Isıl İşleminin Mekanik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi”, Metal Eğitimi Bölümü, Teknik Eğitim Fakültesi, Gazi Üniversitesi, 06500, Teknikokullar, Ankara Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Cilt 19, No 4, 2004, 455-465.
 • [4]. Yılmaz,M.,Karagöz,Ş., “Katı Hal Kaynağında Mikro Analiz Uygulaması, XI. Ulusal Elektron Mikroskopisi Sempozyumu” , Edirne,1993, 163-165.
 • [5]. Çetinkaya, C., Arabacı, U. ve Akay, A., “Yakma Alın Kaynağı ile Kaynatılmış İki Farklı Çeliğin Kaynak Kalitesine Yığma Akım Zamanının Etkisi”, Metal Eğitimi Bölümü, Teknik Eğitim Fakültesi, Gazi Üniversitesi, 06500, Teknikokullar, Ankara Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Cilt 21, No 3, 2006, 519-525.
 • [6]. Civelekoğlu, F., “Yüksek Hız Çeliği [S-6-5-2] ile Alaşımsız Karbon Çeliği [Ck60] Çubuklarının Yakma Alın Kaynağı ile Birleştirilmesinde Bazı Kaynak Parametrelerinin ve Kaynak Ara Yüzeyinin Etüdü”, Doçentlik Tezi, İTÜ, İstanbul, 1971, 7-59.
 • [7]. Yumurtacı, S., Sönmez, N., Karaaslan, A., Aslan, U., “S 6-5-2 ile 4140 Çeliğinin Yakma Alın Kaynağı Yöntemi ile Birleştirilmesi”, Y.T.Ü Müh. Fak. Mak. Müh. Bölümü, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Kaynak Teknolojisi III. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, Ekim 2001 Yayın No: E/2001/277.
 • [8]. Yükler,A.İ., “KaynakMetali”,ErdiniBasımevi, İstanbul,1979, 17-60.
 • [9]. Ghosh, P. K., “Thermal cycle and microstructure of Heat Effected Zone of flash butt welded Mn-Cr_Mo Dual phase steel”, ISIJ International., V. 30, N. 4, 1990, pp. 317-324.
 • [10]. Kuchuk, S., “Experince of Flash Butt Welding Application in Pipeline Consruction in the USSR”, Proceeding of Pipeline Technology Conferenc,. Ostend, Belgium, 1990, pp. 37-39.
 • [11]. Thomas, K., Michailov, V., Wohlfahrt, H., “Toughness Investigation on Narrow Process – Affected Zones Resistance Butt”, Welding and Cutting, V.52, 2000, pp. 254-262. [12]. Kalvala, P., Rao, K., Kannurpatti, N., “Effect of Welding Parameters on the Quality and Corrosion Characteristic of Flash Butt Welded Austenitic Steels”, Schweissen Und Schneiden., V. 42, N.1, 1990, pp. 4-6.
 • [13]. Zhang, F., Lv, B., Hu, B., Li, Y., “Flash Butt Welding of High Magnase Steel Crossing and Carbon Steel Rail”, State Key Laboratory of Metastable Materials Science and Technology, College of Materials Science and Engineering, Yanshan University, Qinhuangdao 0660044, China, 2006.
Subjects Basic Sciences
Journal Section Engineering Sciences
Authors

Author: Ahmet AKKUŞ

Bibtex @research article { csj349400, journal = {Cumhuriyet Science Journal}, issn = {2587-2680}, eissn = {2587-246X}, address = {Cumhuriyet University}, year = {2017}, volume = {38}, pages = {165 - 175}, doi = {10.17776/csj.349400}, title = {The Investigation of Mechanical Properties of the Flash Welded Different Steel Bars}, key = {cite}, author = {AKKUŞ, Ahmet} }
APA AKKUŞ, A . (2017). The Investigation of Mechanical Properties of the Flash Welded Different Steel Bars. Cumhuriyet Science Journal, 38 (4), 165-175. DOI: 10.17776/csj.349400
MLA AKKUŞ, A . "The Investigation of Mechanical Properties of the Flash Welded Different Steel Bars". Cumhuriyet Science Journal 38 (2017): 165-175 <http://dergipark.org.tr/csj/issue/32371/349400>
Chicago AKKUŞ, A . "The Investigation of Mechanical Properties of the Flash Welded Different Steel Bars". Cumhuriyet Science Journal 38 (2017): 165-175
RIS TY - JOUR T1 - The Investigation of Mechanical Properties of the Flash Welded Different Steel Bars AU - Ahmet AKKUŞ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17776/csj.349400 DO - 10.17776/csj.349400 T2 - Cumhuriyet Science Journal JF - Journal JO - JOR SP - 165 EP - 175 VL - 38 IS - 4 SN - 2587-2680-2587-246X M3 - doi: 10.17776/csj.349400 UR - https://doi.org/10.17776/csj.349400 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Science Journal The Investigation of Mechanical Properties of the Flash Welded Different Steel Bars %A Ahmet AKKUŞ %T The Investigation of Mechanical Properties of the Flash Welded Different Steel Bars %D 2017 %J Cumhuriyet Science Journal %P 2587-2680-2587-246X %V 38 %N 4 %R doi: 10.17776/csj.349400 %U 10.17776/csj.349400
ISNAD AKKUŞ, Ahmet . "The Investigation of Mechanical Properties of the Flash Welded Different Steel Bars". Cumhuriyet Science Journal 38 / 4 (December 2017): 165-175. https://doi.org/10.17776/csj.349400