Year 2019, Volume 40, Issue 1, Pages 253 - 264 2019-03-22

Selecting Smart Strategies Based on Big Data Techniques and SPACE Matrix (FASE model)
Big Data ve SPACE Matris Yöntemlerine Dayalı Akıllı Stratejiler Belirlenmesi (FASE Model)

Mohammad Ali FARAJIAN [1] , Shahriar MOHAMMADI [2] , Bahram SADEGHI BIGHAM [3] , Farhad SHAMS [4]

33 59

One of the most important questions for managers of corporations is how they select a smart strategy for their corporations. To answer this question, Managers should consider some dimensions witch impact on the future of the corporation, and then they select a suitable strategy for their corporations. This paper presents a novel model (FASE model) for evaluating strategic position and choosing smart strategy based on Big Data techniques and SPACE matrix. In order to achieve the best position in the market, FASE model facilitates selecting the best strategy among: aggressive, conservative, defensive, and competitive strategies. FASE model consists of three main processes namely Fuzzy-Cmeans, Apriori association rule inducer, SPACE matrix. Fuzzy-Cmeans algorithm is used for clustering customers based on RFM values and behavioral scoring. The results of the clustering were then profiled on customers’ attributes using Apriori association rule inducer.  A SPACE matrix was used to evaluate the strategic position and to choose smart strategy. To get a better understanding of the FASE model, the banking case has been selected and FASE model is applied over that.

Şirket yöneticileri için en önemli sorulardan biri, şirketleri için akıllı bir stratejiyi nasıl seçtikleridir. Bu soruyu cevaplamak için yöneticiler, kurumun geleceği üzerinde etkisi olan bazı boyutları göz önünde bulundurmalı ve ardından şirketleri için uygun bir strateji seçmelidir. Bu makale, stratejik pozisyonu değerlendirmek ve Büyük Veri teknikleri ve UZAY matrisini temel alan akıllı bir strateji seçmek için yeni bir model (FASE modeli) sunmaktadır. Piyasadaki en iyi pozisyonu elde etmek için FASE modeli, en iyi stratejiyi seçmeyi kolaylaştırır: saldırgan, muhafazakâr, savunmacı ve rekabetçi stratejiler. FASE modeli, Fuzzy-Cmeans, Apriori birlik kural uyarıcısı, UZAY matrisi olmak üzere üç ana işlemden oluşur. Fuzzy-Cmeans algoritması, müşterileri RFM değerlerine ve davranışsal puanlamaya dayalı olarak kümelemek için kullanılır. Kümelenmenin sonuçları daha sonra Apriori birlik kural uyarıcısı kullanılarak müşterilerin özelliklerine göre şekillendilir. Stratejik pozisyonu değerlendirmek ve akıllı bir strateji seçmek için UZAY matrisi kullanılır. FASE modelini daha iyi anlamak için, bir bankacılık vakası seçildi ve bunun üzerine FASE modeli uygulandı.

  • • Dr Bahram Sadeghi Bigham Associate Professor, Dean of Department of Computer Science and IT, Institute for Advanced Studies in Basic Sciences, Zanjan, Iran. Email: b_sadeghi_b@iasbs.ac.ir Homepage: http://iasbs.ac.ir/~b_sadeghi_b/
  • • Dr Shahriar Mohammadi Faculty of Industrial Engineering, Khaje Nasir Toosi University of Technology, Tehran, Iran. Email: Mohammadi@kntu.ac.ir Homepage: http://wp.kntu.ac.ir/mohammadi/
Primary Language en
Subjects Basic Sciences
Journal Section Engineering Sciences
Authors

Author: Mohammad Ali FARAJIAN (Primary Author)
Institution: Department of Computer Science and Information Technology, Institute for Advanced Studies in Basic Sciences
Country: Iran


Author: Shahriar MOHAMMADI
Institution: Faculty of Industrial Engineering, Khaje Nasir Toosi University of Technology, Tehran, Iran
Country: Iran


Author: Bahram SADEGHI BIGHAM
Institution: Associate Professor, Dean of Department of Computer Science and IT, Institute for Advanced Studies in Basic
Country: Iran


Author: Farhad SHAMS
Institution: Department of Computer Science and Information Technology, Institute for Advanced Studies in Basic Sciences
Country: Iran


Bibtex @research article { csj415336, journal = {Cumhuriyet Science Journal}, issn = {2587-2680}, eissn = {2587-246X}, address = {Cumhuriyet University}, year = {2019}, volume = {40}, pages = {253 - 264}, doi = {10.17776/csj.415336}, title = {Selecting Smart Strategies Based on Big Data Techniques and SPACE Matrix (FASE model)}, key = {cite}, author = {FARAJIAN, Mohammad Ali and MOHAMMADI, Shahriar and SADEGHI BIGHAM, Bahram and SHAMS, Farhad} }
APA FARAJIAN, M , MOHAMMADI, S , SADEGHI BIGHAM, B , SHAMS, F . (2019). Selecting Smart Strategies Based on Big Data Techniques and SPACE Matrix (FASE model). Cumhuriyet Science Journal, 40 (1), 253-264. DOI: 10.17776/csj.415336
MLA FARAJIAN, M , MOHAMMADI, S , SADEGHI BIGHAM, B , SHAMS, F . "Selecting Smart Strategies Based on Big Data Techniques and SPACE Matrix (FASE model)". Cumhuriyet Science Journal 40 (2019): 253-264 <http://dergipark.org.tr/csj/issue/43798/415336>
Chicago FARAJIAN, M , MOHAMMADI, S , SADEGHI BIGHAM, B , SHAMS, F . "Selecting Smart Strategies Based on Big Data Techniques and SPACE Matrix (FASE model)". Cumhuriyet Science Journal 40 (2019): 253-264
RIS TY - JOUR T1 - Selecting Smart Strategies Based on Big Data Techniques and SPACE Matrix (FASE model) AU - Mohammad Ali FARAJIAN , Shahriar MOHAMMADI , Bahram SADEGHI BIGHAM , Farhad SHAMS Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17776/csj.415336 DO - 10.17776/csj.415336 T2 - Cumhuriyet Science Journal JF - Journal JO - JOR SP - 253 EP - 264 VL - 40 IS - 1 SN - 2587-2680-2587-246X M3 - doi: 10.17776/csj.415336 UR - https://doi.org/10.17776/csj.415336 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Science Journal Selecting Smart Strategies Based on Big Data Techniques and SPACE Matrix (FASE model) %A Mohammad Ali FARAJIAN , Shahriar MOHAMMADI , Bahram SADEGHI BIGHAM , Farhad SHAMS %T Selecting Smart Strategies Based on Big Data Techniques and SPACE Matrix (FASE model) %D 2019 %J Cumhuriyet Science Journal %P 2587-2680-2587-246X %V 40 %N 1 %R doi: 10.17776/csj.415336 %U 10.17776/csj.415336
ISNAD FARAJIAN, Mohammad Ali , MOHAMMADI, Shahriar , SADEGHI BIGHAM, Bahram , SHAMS, Farhad . "Selecting Smart Strategies Based on Big Data Techniques and SPACE Matrix (FASE model)". Cumhuriyet Science Journal 40 / 1 (March 2019): 253-264. https://doi.org/10.17776/csj.415336