Year 2017, Volume 46, Issue 2, Pages 458 - 471 2017-10-15

An Investigation of the Relationship between Prospective Classroom Teachers’ Critical Thinking Standards and Their Attitudes Towards Democracy

Serkan ASLAN [1] , Birsel AYBEK [2]

229 362

The main objective of this study is to analyze the relation between prospective classroom teachers’ critical thinking standards and their attitudes towards democracy. The research was carried out with prospective teachers who are from the 1st, 2nd, 3rd and 4th grades and who study at the Department of Elementary Teaching at Cukurova University. The study used random sampling method. The research group holds a total of 326 prospective teachers. The study deployed two data collection tools. "Attitude Scale for Democracy" and "Critical Thinking Standards Scale". Pearson product-moment correlation and multivariate variance analysis were used during the data analysis. Research results have demonstrated a positive and medium level of significant relationship between prospective teachers' critical thinking standards and their attitudes towards democracy. The dimensions of critical thinking standards such as depth-breadth-sufficiency, precision-accuracy and significance-relevance-clarity dimensions were found to have a significant relationship with the attitude towards democracy and three variables account for about 38% of the attitude towards democracy.

Democracy, critical thinking standards, attitude
 • Akarsu, B. (2014). Hipotezlerin, değişkenlerin ve örneklemin belirlenmesi. M. Metin (Edt.) Kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem.
 • Aybek, B. (2010). Örneklerle düşünme ve eleştirel düşünme. Adana: Nobel Kitapevi.
 • Aybek, B., Aslan, S., Dinçer, S. ve Coşkun-Arısoy, B. (2015). Öğretmen adaylarına yönelik eleştirel düşünme standartları ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 21(1), 25-50.
 • Baran, S. (2010). İlköğretim 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin demokratik tutum geliştirmesinde aile, öğretmen ve okul yönetimini algılama biçimleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Çamkerten, F. (2001). Okul öncesi eğitimde uygulanan program ve çocukların demokratik davranışları ile öğretmenlerin demokratik tutum ve davranışları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Cavkaytar, S. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının Türkçe dersinde demokratik kültür bilincini geliştirmeye ilişkin görüşleri. Turkish Studies, 8(13), 607-631.
 • Demir, M.K. (2010). Dört yıl arayla ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin sınıf öğretmenlerinin demokratik davranışlar sergileme sıklığına ilişkin görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(1), 21-40.
 • Drennan, J. (2010). Critical thinking as an outcome of master's degree in nursing programme. Journal of Advanced Nursing, 66(2), 422-431.
 • Ennis, R.H., & Norris, S.P. (1990). Critical thinking assessment: status, issues, needs. N.J: Ablex.
 • Facione, N.C., & Facione, P.A. (1996). Externalizing the critical thinking in knowledge development and clinical judgment. Nursing Outlook, 44, 129-136.
 • Field, A. (2009). Discovering statics using SPSS. London: SAGE.
 • Green, S.B., & Salkind, N.J. (2013). Using spss for windows and macintosh: analyzing and understanding data. New Jersey: Pearson.
 • Halpern, D.F. (2003). Thought knowledge: An introduction to critical thinking. London: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Karakaya, İ. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. A. Tanrıöğen (Edt.) Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı.
 • Kökdemir, D. (2003). Belirsizlik durumlarında karar verme ve problem çözme. Yayımlanmamış doktora tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Nosich, G.M. (2011). Learning to think things through: a guide to critical thinking across the curriculum. New Jersey: Prentice-Hall.
 • Oral, B. (2008). The evaluation of the student teachers’ attitudes toward Internet and democracy. Computers & Education, 50(1), 437–445.
 • Öncül, R. (2000). Eğitim ve eğitim bilimleri sözlüğü. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Özdaş, F., Ekinci, A., & Bindak, R. (2014). Öğretmenlerin demokrasiye ilişkin tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(3), 65-81.
 • Pallant, J. (2005). Spss survival manual: a step by step guide to data analysis using spss for windows. Australia: Australian Copyright.
 • Paul, R., & Elder L. (2007). The miniature guide to critical thinking: Conceptsand tools. Foundation for Critical Thinking Press.
 • Seçer, İ. (2015). SPSS ve Lisrel ile pratik veri analizi: analiz ve raporlaştırma. Ankara: Anı.
 • Tekbıyık, A. (2014). İlişkisel araştırma yöntemi. M. Metin (Edt.) Kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem.
 • Tekin, M., Yıldız, M., Lök, S., & Taşğın, Ö. (2009). Beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören öğretmen adaylarının çeşitli değişkenlere göre demokratik tutum düzeylerinin incelenmesi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3 (3), 204-212.
 • Tuna, F. (2016). Sosyal bilimler için istatistik. Ankara: Pegem.
 • Uluçınar, U. (2012). Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimlerinin demokratik değerleri yordama düzeyi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir.
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Article
Authors

Author: Serkan ASLAN
Country: Turkey


Author: Birsel AYBEK

Bibtex @research article { cuefd296276, journal = {Cukurova University Faculty of Education Journal}, issn = {1302-9967}, eissn = {2149-116X}, address = {Cukurova University}, year = {2017}, volume = {46}, pages = {458 - 471}, doi = {10.14812/cuefd.296276}, title = {An Investigation of the Relationship between Prospective Classroom Teachers’ Critical Thinking Standards and Their Attitudes Towards Democracy}, key = {cite}, author = {ASLAN, Serkan and AYBEK, Birsel} }
APA ASLAN, S , AYBEK, B . (2017). An Investigation of the Relationship between Prospective Classroom Teachers’ Critical Thinking Standards and Their Attitudes Towards Democracy. Cukurova University Faculty of Education Journal, 46 (2), 458-471. DOI: 10.14812/cuefd.296276
MLA ASLAN, S , AYBEK, B . "An Investigation of the Relationship between Prospective Classroom Teachers’ Critical Thinking Standards and Their Attitudes Towards Democracy". Cukurova University Faculty of Education Journal 46 (2017): 458-471 <http://dergipark.org.tr/cuefd/issue/31467/296276>
Chicago ASLAN, S , AYBEK, B . "An Investigation of the Relationship between Prospective Classroom Teachers’ Critical Thinking Standards and Their Attitudes Towards Democracy". Cukurova University Faculty of Education Journal 46 (2017): 458-471
RIS TY - JOUR T1 - An Investigation of the Relationship between Prospective Classroom Teachers’ Critical Thinking Standards and Their Attitudes Towards Democracy AU - Serkan ASLAN , Birsel AYBEK Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.14812/cuefd.296276 DO - 10.14812/cuefd.296276 T2 - Cukurova University Faculty of Education Journal JF - Journal JO - JOR SP - 458 EP - 471 VL - 46 IS - 2 SN - 1302-9967-2149-116X M3 - doi: 10.14812/cuefd.296276 UR - https://doi.org/10.14812/cuefd.296276 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Cukurova University Faculty of Education Journal An Investigation of the Relationship between Prospective Classroom Teachers’ Critical Thinking Standards and Their Attitudes Towards Democracy %A Serkan ASLAN , Birsel AYBEK %T An Investigation of the Relationship between Prospective Classroom Teachers’ Critical Thinking Standards and Their Attitudes Towards Democracy %D 2017 %J Cukurova University Faculty of Education Journal %P 1302-9967-2149-116X %V 46 %N 2 %R doi: 10.14812/cuefd.296276 %U 10.14812/cuefd.296276
ISNAD ASLAN, Serkan , AYBEK, Birsel . "An Investigation of the Relationship between Prospective Classroom Teachers’ Critical Thinking Standards and Their Attitudes Towards Democracy". Cukurova University Faculty of Education Journal 46 / 2 (October 2017): 458-471. https://doi.org/10.14812/cuefd.296276