Year 2017, Volume 46, Issue 2, Pages 603 - 638 2017-10-29

Bilgisayar Destekli Öğretimin İlköğretim Öğrencilerinin Akademik Başarısına Etkisi Üzerine Meta Analiz Çalışması
A Meta-Analysis Study On TheEffect Of Computer-AidedTeaching On TheAcademicSuccess Of Primary School Students

ÖZCAN PALAVAN [1] , Bilal Sungur [2]

385 596

Bilgisayar destekli öğretimin öğrencilerin akademik başarıları üzerine olan etkisini inceleyen  araştırma sayısı, son zamanlarda gelişen bilgisayar  tabanlı yazılımlar sayesinde her geçen gün artarak sürmektedir. Çalışmada, 2002 ile 2014 yılları arasında yapılmış 1360 araştırma incelenmiştir. Yüksek lisans ve doktora tezleri arasından, belirlenen sayısal verilere sahip 60 adet araştırma çalışmaya dahil edilmiş ve  meta analiz yöntemiyle birleştirilmiştir. Meta analize dahil edilen bireysel çalışmalar birleştirilmiş ve yapının heterojen olduğu görülmüştür. Bundan dolayı, genel etki büyüklüğü rastgele etkiler modeli kullanılarak hesaplanmıştır.Elde edilen bulgular neticesinde,  bilgisayar destekli öğretimin ilköğretim öğrencilerinin akademik başarısına olan etki büyüklüğü E++ = 1,162 olarak bulunmuştur. Bu değer, Cohen’s d ve Hedges’s g  ‘ ye göre  çok geniş düzeyde etkiye sahip olduğu görülmüştür.


Thequantity of research on theacademicsuccess of students has beenincreasingthankstorecentdevelopments in computer-based software.  Inthisstudy, the 1360 research studies that were conducted in theyears 2002 through 2014 wereanalyzed. 60 studies with numeric values that were chosen from master’s degree and doctorate degree theses were included in the study and combined with meta-analysis methods. Individual studies included in meta-analysis were combined and the structure was seen as heterogeneous. Because of thisresult, theeffect size was calculated by using a randomeffects model.Results of the study emphasized that the effect size of computer-aided teaching on the academic success of primary school students is E++= 1,162. This value was determined to have a largerimpactaccordingtoCohen’s D andHedges G.


  • Aktümen, M. (2002). İlköğretim 8. sınıflarda harfli ifadelerle işlemlerin öğretiminde bilgisayar destekli öğretimin rolü (Y.l. Tezi, Gazi Üniversitesi, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı, Ankara). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
  • Tabuk, M. (2003). İlköğretim 7. sınıflarda çember daire ve silindir konusunun öğretiminde bilgisayar destekli öğretimin başarıya etkisi (Y.l. Tezi, Marmara Üniversitesi, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı, İstanbul). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
  • Çubuk, Ş. (2004). Matematik öğretiminde 'permütasyon ve olasılık' konusunun bilgisayar destekli öğretim materyalleri ile öğretilmesinin öğrenci başarısına etkisi (Y.l. Tezi, Marmara Üniversitesi, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı, İstanbul). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
  • Hançer, A., H. (2005). Fen eğitiminde yapılandırmacı yaklaşıma dayalı bilgisayar destekli öğrenmenin öğrenme ürünlerine etkisi (Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, İlköğretim Öğretmenliği Anabilim Dalı, Ankara). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
  • Öz, Ö.,Ö. (2004). İlköğretim 6. sınıflarda fen bilgisi dersinde uzayı keşfediyoruz ünitesinin öğretiminde bilgisayar destekli öğretimin öğrenci başarısına etkisi (Y.l. Tezi, Çukurova Üniversitesi, İlköğretim Öğretmenliği Anabilim Dalı, Adana). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
  • Taşkın, E. (2004). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerin sosyal bilgiler derslerinde bilgisayar destekli öğretimin öğrenci başarısına etkisi (6. sınıf örneği) (Y.l. Tezi, Selçuk Üniversitesi, İlköğretim Öğretmenliği Anabilim Dalı, Konya). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
  • Kara, S. (2005). Bilgisayar destekli öğretim yöntemi ile, "canlılarda üreme ve gelişme" ünitesindeki "mitoz ve mayoz bölünme" konularının öğretilmesi ve buna yönelik materyal geliştirilmesi (Y.l. Tezi, Celal Bayar Üniversitesi, Fen Bilimleri Eğitimi A.B.D, Manisa). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Article
Authors

Author: ÖZCAN PALAVAN
Institution: GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Cyprus


Author: Bilal Sungur
Country: Turkey


Bibtex @research article { cuefd298355, journal = {Cukurova University Faculty of Education Journal}, issn = {1302-9967}, eissn = {2149-116X}, address = {Cukurova University}, year = {2017}, volume = {46}, pages = {603 - 638}, doi = {10.14812/cuefd.298355}, title = {A Meta-Analysis Study On TheEffect Of Computer-AidedTeaching On TheAcademicSuccess Of Primary School Students}, key = {cite}, author = {PALAVAN, ÖZCAN and Sungur, Bilal} }
APA PALAVAN, Ö , Sungur, B . (2017). A Meta-Analysis Study On TheEffect Of Computer-AidedTeaching On TheAcademicSuccess Of Primary School Students. Cukurova University Faculty of Education Journal, 46 (2), 603-638. DOI: 10.14812/cuefd.298355
MLA PALAVAN, Ö , Sungur, B . "A Meta-Analysis Study On TheEffect Of Computer-AidedTeaching On TheAcademicSuccess Of Primary School Students". Cukurova University Faculty of Education Journal 46 (2017): 603-638 <http://dergipark.org.tr/cuefd/issue/31467/298355>
Chicago PALAVAN, Ö , Sungur, B . "A Meta-Analysis Study On TheEffect Of Computer-AidedTeaching On TheAcademicSuccess Of Primary School Students". Cukurova University Faculty of Education Journal 46 (2017): 603-638
RIS TY - JOUR T1 - A Meta-Analysis Study On TheEffect Of Computer-AidedTeaching On TheAcademicSuccess Of Primary School Students AU - ÖZCAN PALAVAN , Bilal Sungur Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.14812/cuefd.298355 DO - 10.14812/cuefd.298355 T2 - Cukurova University Faculty of Education Journal JF - Journal JO - JOR SP - 603 EP - 638 VL - 46 IS - 2 SN - 1302-9967-2149-116X M3 - doi: 10.14812/cuefd.298355 UR - https://doi.org/10.14812/cuefd.298355 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Cukurova University Faculty of Education Journal A Meta-Analysis Study On TheEffect Of Computer-AidedTeaching On TheAcademicSuccess Of Primary School Students %A ÖZCAN PALAVAN , Bilal Sungur %T A Meta-Analysis Study On TheEffect Of Computer-AidedTeaching On TheAcademicSuccess Of Primary School Students %D 2017 %J Cukurova University Faculty of Education Journal %P 1302-9967-2149-116X %V 46 %N 2 %R doi: 10.14812/cuefd.298355 %U 10.14812/cuefd.298355
ISNAD PALAVAN, ÖZCAN , Sungur, Bilal . "A Meta-Analysis Study On TheEffect Of Computer-AidedTeaching On TheAcademicSuccess Of Primary School Students". Cukurova University Faculty of Education Journal 46 / 2 (October 2017): 603-638. https://doi.org/10.14812/cuefd.298355