Year 2017, Volume 21, Issue 3, Pages 2141 - 2148 2017-12-15

The Rise and Development Period of the Qarmatism by Ali Avcu (Sivas: Cumhuriyet University Publishing, 2011)
Karmatîliğin Doğuşu ve Gelişim Süreci, yazar Ali Avcu (Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, 2011)

Abdullah Demir [1]

173 231

The book The Rise and Development Period of the Qarmatism that has been reviewed was prepared by Ali Avcu as a doctoral dissertation supervised by Professor Hasan Onat in 2009, and it was published in 2011 among the publications of Cumhuriyet University. The book consists of an introduction, three chapters, a conclusion, a bibliography and an index. In the work, the birth, the process of development and basic views of Qarmatism are discussed. In this scope, findings that were presented in the work shows that there are differences in basic views, especially in that Qarmatism is not a sect, but an independent and original interpretation of Ismāʿīlīsm, that the syncretistic effect of cultures where especially Hermetism, Neoplatonism and Gnostic dualism have intertwined, can be determined on Qarmatism, and that Qarmatism is not a homogenous structure, among the Qarmatians who live in different regions, the 'Islāmic Shari'a provisions' are in disarray. Findings were also presented to claim that the Mahdī crisis that emerged in the Qarmatians of Bahrain is not fictional and fake, but real. Moreover, the claims that the Qarmatians are the first communists in Muslims, that the Dār al-Hijra they live in are places promoting communal life, and that the roots of Alevism are based on Qarmatism are rejected.

Değerlendirmesi yapılan Karmatîliğin Doğuşu ve Gelişim Süreci adlı eser, Ali AVCU tarafından Prof. Dr. Hasan ONAT’ın danışmanlığında 2009 yılında doktora tezi olarak hazırlanmış ve 2011 yılında Cumhuriyet Üniversitesi yayınları arasında basılmıştır. Eser; giriş, üç bölüm, sonuç, kaynakça ve dizinden oluşmaktadır. Çalışmada, Karmatîliğin doğuşu, gelişim süreci ve temel görüşleri ele alınmaktadır. Bu kapsamda eserde; Karmatîliğin bir mezhep değil, İsmailîliğin kendine has bağımsız ve özgün bir yorumu olduğu; Karmatîlik üzerinde özellikle Hermetizm, Yeni Eflatunculuk ve Gnostik düalizmin iç içe girdiği senkretik bir kültürün etkisinin tespit edilebildiği; Karmatîliğin homojen bir yapıda olmadığı, farklı bölgelerde yaşayan Karmatîler arasında ‘İslam şeriatının nesh olduğu” şeklindeki anlayış başta olmak üzere temel görüşlerde farklılık bulunduğu, Bahreyn Karmatîleri’nde ortaya çıkan Mehdi krizinin, kurgusal ve düzmece değil gerçek olduğu tespitleri yer almaktadır. Ayrıca çalışmada, Karmatîler’in Müslümanlar içindeki ilk komünistler ve yaşadıkları Darü'l-Hicre’lerin de komünal hayatı yayan yerler olduğu ile Alevîliğin köklerinin Karmâtîlik’e dayandığı şeklindeki iddialar, red edilmektedir.
  • Avcu, Ali. Karmatîliğin Doğuşu ve Gelişim Süreci. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, 2011.
Subjects Religion
Published Date December
Journal Section Book Reviews
Authors

Orcid: 0000-0001-7825-6573
Author: Abdullah Demir (Primary Author)
Institution: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @book review { cuid365446, journal = {Cumhuriyet İlahiyat Dergisi}, issn = {2528-9861}, eissn = {2528-987X}, address = {Cumhuriyet University, Faculty of Theology}, year = {2017}, volume = {21}, pages = {2141 - 2148}, doi = {}, title = {Karmatîliğin Doğuşu ve Gelişim Süreci, yazar Ali Avcu (Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, 2011)}, key = {cite}, author = {Demir, Abdullah} }
APA Demir, A . (2017). Karmatîliğin Doğuşu ve Gelişim Süreci, yazar Ali Avcu (Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, 2011). Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 21 (3), 2141-2148. Retrieved from http://dergipark.org.tr/cuid/issue/32430/365446
MLA Demir, A . "Karmatîliğin Doğuşu ve Gelişim Süreci, yazar Ali Avcu (Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, 2011)". Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 21 (2017): 2141-2148 <http://dergipark.org.tr/cuid/issue/32430/365446>
Chicago Demir, A . "Karmatîliğin Doğuşu ve Gelişim Süreci, yazar Ali Avcu (Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, 2011)". Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 21 (2017): 2141-2148
RIS TY - JOUR T1 - Karmatîliğin Doğuşu ve Gelişim Süreci, yazar Ali Avcu (Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, 2011) AU - Abdullah Demir Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2141 EP - 2148 VL - 21 IS - 3 SN - 2528-9861-2528-987X M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet İlahiyat Dergisi Karmatîliğin Doğuşu ve Gelişim Süreci, yazar Ali Avcu (Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, 2011) %A Abdullah Demir %T Karmatîliğin Doğuşu ve Gelişim Süreci, yazar Ali Avcu (Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, 2011) %D 2017 %J Cumhuriyet İlahiyat Dergisi %P 2528-9861-2528-987X %V 21 %N 3 %R %U
ISNAD Demir, Abdullah . "Karmatîliğin Doğuşu ve Gelişim Süreci, yazar Ali Avcu (Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, 2011)". Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 21 / 3 (December 2017): 2141-2148.