Accepted Submissions

  • ÖZ YETERLİLİK ALGISI İLE KENDİNİ SABOTAJ EĞİLİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE BENLİK SAYGISININ ARACI ROLÜ
    Hilmiye TÜRESİN TETİK, Lale ORAL ATAÇ, Sevinç KÖSE Apr 20, 2019
  • REFLECTION OF KEY AUDIT MATTERS ON INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT: THE EFFECT ON AUDITORS
    Dr. Özgür Teraman, Burak Çelik Jun 13, 2019