Year 2018, Volume 22, Issue 2, Pages 433 - 442 2018-12-30

The Resulting Regionalization in the Process of Globalization Movement Turkey And Place An Application
Küreselleşme Sürecinde Oluşan Bölgeselleşme Hareketlerinde Türkiye’nin Diğer Ülkelerle İlişkileri Üzerine Bir Uygulama

R.Ebru Ceyran [1] , H. Mahir Fisunoğlu [2]

38 137

Globalization is a term describing increasing human mobility, knowledge, movement of goods (goods) and money (capital) across national borders, and this term has become popular in the 1980s. The purpose of this study, the KOF's contribution to the country in which some of the regional integration in the globalization process in Turkey is evaluated in terms of economic globalization. For this purpose, the periods of 1970-2014 were estimated with the help of econometric models by using KOF economic globalization index data.

Küreselleşme, artan insan hareketliliğini, bilginin, eşyaların (malların) ve paranın (sermayenin) ulusal sınırlar ötesinde dolaşımını tarif eden bir terim olup, bu terim 1980’lerde popüler olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin küreselleşme sürecinde içinde bulunduğu bazı bölgesel birleşmelerin ülkeye sağladığı katkının KOF ekonomik küreselleşme açısından değerlendirilmesidir. Bu amaçla, 1970-2014 dönemleri KOF ekonomik küreselleşme endeksi verileri kullanılarak ekonometrik modeller yardımıyla tahmin edilmiştir.

 • Adams, S., (2008). Globalization and Income Inequality: Implications for Intellectual Property Rights, Journal of Policy Modeling, Vol. 30, s.725-735
 • Aktan, (2002). Yoksullukla mücadele stratejileri, Hak-İş Konfederasyonu Yayını. Ankara. s.25
 • Devlet Planlama Teşkilatı (1995), “Küreselleşme, Bölgesel Entegrasyonlar ve Türkiye”, (Değerlendirme Raporu), Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Yayın No:DPT:2374-ÖİK:439, Ankara
 • Diamond, J., (2013), Tüfek, Mikrop ve Çelik, Çeviri; Ülker İnce, Tübitak Yayınları-Popüler Bilim Kitapları.
 • Held, D., McGrew A., (2008). Küresel Dönüşümler Büyük Küreselleşme Tartışması, Phoenix Yayınevi, çev: Ali Rıza Güngen, Ankara, s.698
 • Hirst, P.,& Thompson, G., (1998). (Çev: Çağla Erdem, Elif Yücel), Küreselleşme Sorgulanıyor. Ankara: Dost Kitabevi. s.262
 • http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-94_en.htm http://www.canaktan.org/yenitrendler/globallesme/ekonomikglobal.htm.
 • Robertson, R. (2000), Globalization: SocialTheoryand Global Culture, SAGE Publication, London. S. 224
 • Rugman, A., (2004). Çev: Sedat Eroğlu, Globallesmenin Sonu, Mediacat Yayınları, İstanbul, s.308
 • Steger, M. B. (2009), Globalization, Sterling Publishing, New York. S.494
 • Stiglitz, J., E., (2004). Küreselleşme Büyük Hayal Kırıklığı, Çev: Arzu Taşçıoğlu, Deniz Vural, Plan B Yayıncılık, Üçüncü Baskı İstanbul, 315 sayfa.
 • Strange, S. (2008). Devletlerin Azalan Otoritesi. D. Held, & A. McGrew içinde, Küresel Dönüşümler (s. 155-163). Ankara: Phoenix.
 • Şahin, M., Hamarat, B., (2002). G10- Avrupa Birliği ve OECD Ülkelerinin Sosyo- Ekonomik Benzerliklerinin Fuzzy Kümeleme Analizi ile Belirlenmesi, VI.ODTÜ Uluslararası Ekonomi Kongresi, ODTÜ, 11-14, Eylül 2002, Ankara, 1-19.
 • Tutal, N., (2006). Küreselleşme İletişim Kültürler arasılık, 1. Baskı, İstanbul: Kırmızı Yayınları, s.211
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-6988-6255
Author: R.Ebru Ceyran (Primary Author)
Institution: İKTİSAT (YL) (TEZLİ) (ÇUKUROVA ÜNİV. ORTAK)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6988-6255
Author: H. Mahir Fisunoğlu

Bibtex @research article { cuiibfd489492, journal = {Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-3747}, eissn = {2636-8889}, address = {Cukurova University}, year = {2018}, volume = {22}, pages = {433 - 442}, doi = {}, title = {Küreselleşme Sürecinde Oluşan Bölgeselleşme Hareketlerinde Türkiye’nin Diğer Ülkelerle İlişkileri Üzerine Bir Uygulama}, key = {cite}, author = {Ceyran, R.Ebru and Fisunoğlu, H. Mahir} }
APA Ceyran, R , Fisunoğlu, H . (2018). Küreselleşme Sürecinde Oluşan Bölgeselleşme Hareketlerinde Türkiye’nin Diğer Ülkelerle İlişkileri Üzerine Bir Uygulama. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22 (2), 433-442. Retrieved from http://dergipark.org.tr/cuiibfd/issue/42702/489492
MLA Ceyran, R , Fisunoğlu, H . "Küreselleşme Sürecinde Oluşan Bölgeselleşme Hareketlerinde Türkiye’nin Diğer Ülkelerle İlişkileri Üzerine Bir Uygulama". Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 22 (2018): 433-442 <http://dergipark.org.tr/cuiibfd/issue/42702/489492>
Chicago Ceyran, R , Fisunoğlu, H . "Küreselleşme Sürecinde Oluşan Bölgeselleşme Hareketlerinde Türkiye’nin Diğer Ülkelerle İlişkileri Üzerine Bir Uygulama". Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 22 (2018): 433-442
RIS TY - JOUR T1 - Küreselleşme Sürecinde Oluşan Bölgeselleşme Hareketlerinde Türkiye’nin Diğer Ülkelerle İlişkileri Üzerine Bir Uygulama AU - R.Ebru Ceyran , H. Mahir Fisunoğlu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 433 EP - 442 VL - 22 IS - 2 SN - 1300-3747-2636-8889 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Cukurova University Faculty of Economics and Administrative Sciences Küreselleşme Sürecinde Oluşan Bölgeselleşme Hareketlerinde Türkiye’nin Diğer Ülkelerle İlişkileri Üzerine Bir Uygulama %A R.Ebru Ceyran , H. Mahir Fisunoğlu %T Küreselleşme Sürecinde Oluşan Bölgeselleşme Hareketlerinde Türkiye’nin Diğer Ülkelerle İlişkileri Üzerine Bir Uygulama %D 2018 %J Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1300-3747-2636-8889 %V 22 %N 2 %R %U
ISNAD Ceyran, R.Ebru , Fisunoğlu, H. Mahir . "Küreselleşme Sürecinde Oluşan Bölgeselleşme Hareketlerinde Türkiye’nin Diğer Ülkelerle İlişkileri Üzerine Bir Uygulama". Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 22 / 2 (December 2019): 433-442.