Çukurova University Journal of Faculty of Divinity
Cover Image
e-ISSN 2564-6427 | Period Biannually | Founded: 2001 | Publisher Cukurova University |

110.772

238.749

Ç. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD)

Sosyal Bilimler'in özellikle Temel İslam Bilimleri, Felefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları gibi anabilim dallarında hazırlanmış bilimsel yayınların yer aldığı ulusal, hakemli, akademik bir dergi olup dergimizde telif ve tercüme makale, araştırma notu, kitap, tez, sempozyum değerlendirmeleri, tenkitli neşir, sadeleştirme vb. çalışmalar yayımlanabilmektedir.


Yazışma Adresi

Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Balcalı Kampüsü, 01330 Sarıçam/Adana ilahiyatdergi@gmail.com

Makalelerin bilim, dil ve hukuk bakımından sorumluluğu yazarlarına aittir. Dergimiz hakemli bir dergi olup Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki kez yayımlanır. Dergimiz TR-Dizin (TÜBİTAK-ULAKBİM), İSAM, SOBİAD gibi alan indekslerinde taranmaktadır.

DUYURU: Dergimizin 2018 yılının Haziran sayısında (18/1) yayımlanan "Timurlularda Şehzade Eğitimi" adlı makalenin yazarının adı Mehibe ŞAHBAZ olarak yazılacakken sehven Mevhibe ŞAHBAZ yazılmıştır. Söz konusu yanlışın dergi sayfasında ve içeriğinde düzeltildiğini ilgilere saygıyla duyururuz.

DUYURU

Kıymetli Yazarlar,

Dergimizin yayın ve yazım ilkeleri güncellenmiştir.  Bu sebeple makalelerinizi Dergipark sayfamızda bulunan söz konusu güncel ilkelere göre yazmanız ön değerlendirmeyi hızlandırır ve böylelikle hem size hem de dergiye zaman tasarrufu sağlamış olur.

Yazarlarımızdan bu hususa riayet etmelerini önemle rica ederiz.

Çukurova University Journal of Faculty of Divinity

e-ISSN 2564-6427 | Period Biannually | Founded: 2001 | Publisher Cukurova University |
Cover Image

110.772

238.749

Ç. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD)

Sosyal Bilimler'in özellikle Temel İslam Bilimleri, Felefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları gibi anabilim dallarında hazırlanmış bilimsel yayınların yer aldığı ulusal, hakemli, akademik bir dergi olup dergimizde telif ve tercüme makale, araştırma notu, kitap, tez, sempozyum değerlendirmeleri, tenkitli neşir, sadeleştirme vb. çalışmalar yayımlanabilmektedir.


Yazışma Adresi

Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Balcalı Kampüsü, 01330 Sarıçam/Adana ilahiyatdergi@gmail.com

Makalelerin bilim, dil ve hukuk bakımından sorumluluğu yazarlarına aittir. Dergimiz hakemli bir dergi olup Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki kez yayımlanır. Dergimiz TR-Dizin (TÜBİTAK-ULAKBİM), İSAM, SOBİAD gibi alan indekslerinde taranmaktadır.

DUYURU: Dergimizin 2018 yılının Haziran sayısında (18/1) yayımlanan "Timurlularda Şehzade Eğitimi" adlı makalenin yazarının adı Mehibe ŞAHBAZ olarak yazılacakken sehven Mevhibe ŞAHBAZ yazılmıştır. Söz konusu yanlışın dergi sayfasında ve içeriğinde düzeltildiğini ilgilere saygıyla duyururuz.

DUYURU

Kıymetli Yazarlar,

Dergimizin yayın ve yazım ilkeleri güncellenmiştir.  Bu sebeple makalelerinizi Dergipark sayfamızda bulunan söz konusu güncel ilkelere göre yazmanız ön değerlendirmeyi hızlandırır ve böylelikle hem size hem de dergiye zaman tasarrufu sağlamış olur.

Yazarlarımızdan bu hususa riayet etmelerini önemle rica ederiz.

Volume 19 - Issue 1 - Jun 2019
 1. ŞÎRÂZÎ’NİN el-MÜHEZZEB ADLI ESERİNDE ENMÂTÎ’YE NİSPET ETTİĞİ GÖRÜŞLERİ VE ŞÂFİÎ MEZHEBİNDEKİ YERİ
  Pages 1 - 15
  Nasi Aslan, İbrahim Sizgen
 2. Hindu Halk Dindarlığının Merkezindeki Yapılar: Yol Kenarı Tapınakları
  Pages 16 - 32
  Nermin Öztürk
 3. SİCİLYA’DA HANEFİLİK
  Pages 33 - 52
  Abdullah ACAR
 4. İBN EBİ’D-DÜNYÂ’NIN -ISLAHU’L-MÂL ÖZELİNDE- DERLEME ESTETİĞİ
  Pages 53 - 59
  Adnan Arslan
 5. İSLAM MİRAS HUKUKU İLE TÜRK MEDENİ KANUN MİRAS SİSTEMİNİN VARİSLER YÖNÜYLE KARŞILAŞTIRILMASI
  Pages 60 - 79
  Alpaslan Alkış
 6. MUVAZAALI BOŞANMANIN HÜKMÜ
  Pages 80 - 92
  Bedri Aslan
 7. Ebû İshâk es-Sa’lebî’nin “Katla’l-Kur’an” ındaki Bazı Kıssaların Değerlendirilmesi
  Pages 93 - 109
  Hüseyin ÇELİK
 8. Tevekkülün Psikolojik Yansımaları
  Pages 110 - 118
  Kasım Karataş, Mustafa Baloğlu
 9. OSMANLI CEZA HUKUKUNDA HİLE (ALDATMA-DOLANDIRICILIK) SUÇLARI VE CEZALARI
  Pages 119 - 139
  Mehmet Koç
 10. Kur'ân Işığında Korku ve Etkileri
  Pages 140 - 157
  NURDOĞAN TÜRK
 11. انعكاس الحرب في سورية على الروايةرواية "شقة على شارع النيل" نموذجًا ملخص البحث
  Pages 158 - 167
  Mohamad Alahmad
 12. FIKIH USÛLÜNDE İCMÂ EHLİYETİ TARTIŞMALARI
  Pages 168 - 184
  Yusuf Eşit
 13. Televizyon Dizilerinin Toplum Üzerindeki Etkisi (Karabük Örneği)
  Pages 185 - 201
  Y. Sinan Zavalsız, Yüsra Soydaş Dağcı
 14. DİNDARLIK VE EVLİLİK UYUMU İLİŞKİSİ: EVLİ BİREYLER ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Pages 202 - 224
  Ahmet Rifat GEÇİOĞLU, Hasan KAYIKLIK
 15. ŞEHİT AİLELERİNDE, GAZİLERDE VE GAZİ AİLELERİNDE SABIR VE DİNÎ BAŞA ÇIKMA İLİŞKİSİ
  Pages 225 - 236
  Nesibe Esen Ateş, Hasan Kayıklık
 16. USÛL YAZIMINDA İKİ FARKLI YAKLAŞIM MOLLA HÜSREV ve FUDAYL ÇELEBİ ÖRNEĞİ
  Pages 237 - 250
  Ömer Korkmaz
 17. ARAP TASAVVUFÎ ROMANLARININ YAPISI VE KURGUSU
  Pages 251 - 262
  ETHEM DEMİR
 18. Borden Parker Bowne'un Tanrı'nın Kişiliği Problemine Yaklaşımı
  Pages 263 - 274
  Mustafa ATEŞ
 19. TARİH OKUMALARINDA YAŞANAN SAPMALAR ve İHMAL EDİLEN GERÇEKLİK OLARAK SÜNNETULLAH
  Pages 275 - 285
  Mücahit Yüksel
 20. ZORLUKLARLA BAŞA ÇIKMA BAĞLAMINDA BİR MODEL ÖNERİSİ: SABRA YOLCULUĞUN BEŞ HALİ
  Pages 286 - 307
  Süleyman Doğanay
 21. Yapay Zekâ: Geçmişi ve Geleceği
  Pages 308 - 311
  Gülsüm Esen
 22. İbni Sina Felsefesinde Suret Cevher ve Varlık
  Pages 312 - 316
  ÖZLEM KARA