Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi
Cover Image
ISSN 1019-1011 | e-ISSN 2564-7520 | Period Quarterly | Founded: 2009 | Publisher Cukurova University |

74.400

314.046

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi

ISSN 1019-1011 | e-ISSN 2564-7520 | Period Quarterly | Founded: 2009 | Publisher Cukurova University |
Cover Image

74.400

314.046
Volume 33 - Issue 1 - Mar 2018
 1. Geleneksel Van Evlerinin Cephe Özellikleri ve Tipolojisi Üzerine Bir Ġnceleme
  Pages 1 - 16
  Gökhan UŞMA, Nur URFALIOĞLU
 2. Statistical Analysis of Wind Energy Density in the Babuburnu-Çanakkale Region of Turkey
  Pages 17 - 26
  Akın İLHAN, Mehmet BİLGİLİ, Beşir ŞAHİN
 3. Klorürlü Ortamda Yumuşak Çeliğin Elektrokimyasal Davranışlarına Çakşır (Ferula Elaeochytris K.) Özütünün İnhibisyon Etkisinin Belirlenmesi
  Pages 27 - 34
  Mustafa Kemal SANGÜN, Güray KILINÇÇEKER
 4. 1.2714 Çeliği Üzerine Sert Dolgu Kaynağı ile Kaplanmış Fe-Cr-V Esaslı Alaşımın Malzeme Özelliklerinin İncelenmesi
  Pages 35 - 46
  Simge GENÇALP İRİZALP, Nurşen SAKLAKOĞLU, Gizem İLDAŞ, Selçuk DEMİROK
 5. Balıklıgöl Havzası Su Kaynaklarının Nitrat ve Nitrit Seviyelerinin Belirlenmesi
  Pages 47 - 54
  Recep YETİŞ, A. Dilek ATASOY, Ayşegül DEMİR YETİŞ, M. İrfan YEŞİLNACAR
 6. Kentsel Arama Kurtarma Birliklerinin YerleĢim Yeri Problemi Çözümünde Matematiksel Programlama ve Simülasyon YaklaĢımları: Ġstanbul Örneği
  Pages 55 - 66
  İrfan MACİT, S. Noyan, OĞULATA, Z. Nazan ALPARSLAN
 7. Güneş Hücrelerinin Performansına Baranın Etkisinin İncelenmesi
  Pages 67 - 82
  Fırat EKİNCİ
 8. Gerilim Kontrollü İkinci Nesil Akım Taşıyıcı Tabanlı Yüksek Kazançlı Bant Geçiren Süzgeç
  Pages 83 - 86
  Murat AKSOY
 9. Kuru Tip Transformatör Optimizasyonuna Yeni Bir Yaklaşım: Ateş Böceği Algoritması
  Pages 87 - 96
  Tuğçe DEMİRDELEN
 10. Yumuşak Zemin Model Parametrelerinin Zemin Davranışına Etkisi
  Pages 97 - 106
  Firdevs UYSAL, Baki BAĞRIAÇIK, Abdulazim YILDIZ
 11. Yüksek Verimli Transformatörlerin Yatırım Geri Dönüş Sürelerinin İncelenmesi
  Pages 107 - 116
  Hüzeyfe DOGRUKAN, Ahmet TEKE, Lütfü SARIBULUT
 12. Erken Yaş Yüksek Dayanımlı Çimento Bağlayıcılı Kompozitlerle Üretilen Onarım Sistemlerinin Eğilme Performansı ve Yansıma Çatlağı Davranışı
  Pages 117 - 130
  Gürkan YILDIRIM
 13. Adana İli Seyhan İlçesindeki Su Depolarının Bakteriyolojik ve Fizikokimyasal Açıdan İncelenmesi
  Pages 131 - 142
  Rozelin AYDIN, Yağmur ATAKAV
 14. Effect of Eu Doping on the Structural, Magnetic and Magnetocaloric Properties in La0.85Ag0.15MnO3
  Pages 143 - 150
  Mustafa AKYOL
 15. Dikdörtgen Kesitli Viskoelastik Sikloid Çubukların Zorlanmış Titreşimi
  Pages 151 - 162
  Beytullah TEMEL, Timuçin Alp ASLAN, Ahmad Reshad NOORI
 16. Murgul Bakır Madeni-Damar Atık Barajı (Artvin) Alanındaki Yeraltı ve Yüzey Suyu Kaynaklarının Hidrojeolojik Özellikleri ve Boya Deneyi
  Pages 163 - 178
  Erkan DİŞLİ
 17. Study of using Calcium Carbide Slag to Prepare Calcium Oxide Briquettes by Molding and Calcination Processes through Taguchi Method
  Pages 179 - 188
  Mahmut ALTINER
 18. İş Sağlığı ve Güvenliği Yasal Mevzuatının Türkiye İnşaat Sektöründe Uygulanma Düzeyi
  Pages 189 - 198
  Şahin Tolga GÜVEL, Emel LAPTALI ORAL
 19. Denim Kumaşlarda Farklı Yıkama İşlemlerinin Kumaşların Fiziksel Özellikleri Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması
  Pages 199 - 208
  Eylen Sema DALBAŞI, Gonca ÖZÇELİK KAYSERİ
 20. Yüksek Isı Ortamının Otomat Çeliklerinin Yorulma Ömrüne Etkisinin İncelenmesi
  Pages 209 - 218
  Rahim ÖZGÜN, Ercan KÖSE, Mustafa Kemal KÜLEKÇİ, Uğur EŞME, Şeref ÖCALIR
 21. Bodur Mürver (Sambucus ebulus L.) ile Yün Ġpliklerin Boyanması
  Pages 219 - 228
  Halil ÖZDEMİR
 22. Evaluation of Different Types of Limestones used As Marble by Nondestructive Test Methods
  Pages 229 - 240
  Elif ERDEVE ÖZVAN, İsmail AKKAYA, Mesut BOR, Mücip TAPAN
 23. Şantiyelerde Yaşanan Güncel İş Kazaları, Çalışan Farkındalıkları ve Eğitim Seviyeleri Arasındaki İlişki
  Pages 241 - 252
  Savaş BAYRAM
 24. Herkes için Erişilebilir Diş Polikliniği Tasarımı
  Pages 253 - 260
  Özlem ŞENYİĞİT
 25. Farklı Güç Oranları için Dikdörtgen Dalga Kılavuzu Güç Bölücülerinin Karakteristiklerinin İncelenmesi
  Pages 261 - 270
  Abdullah GENÇ, İbrahim Bahadır BAŞYİĞİT, Tuna GÖKSU, Selçuk HELHEL