Cukurova Medical Journal
Cover Image
ISSN 2602-3032 | e-ISSN 2602-3040 | Period Quarterly | Founded: 1976 | Publisher Cukurova University |

Cukurova Medical Journal (Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi)  (ISSN:0250-5150) changed its title by dropping its Turkish name and continue its publication as Cukurova Medical Journal (ISSN:2602-3032 - eISSN:2602-3040). 

Cukurova Medical Journal is the official publication of the Cukurova University Faculty of Medicine which publishes clinical or experimental research articles, case reports,  letter to the editor, and research abstracts in all aspects of medical sciences (i.e. medicine, dentistry, clinical pharmacy, public health) either in English or in Turkish. This journal is a peer-reviewed open access medical journal published four times a year.

Cukurova Medical Journal will not accept any new submissions from  June 1 to September 30, 2019, for technical reasons. New submissions will be accepted after this date. We apologize for this inconvenience.

Cukurova Medical Journal

ISSN 2602-3032 | e-ISSN 2602-3040 | Period Quarterly | Founded: 1976 | Publisher Cukurova University |
Cover Image

279.957

906.124

Cukurova Medical Journal (Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi)  (ISSN:0250-5150) changed its title by dropping its Turkish name and continue its publication as Cukurova Medical Journal (ISSN:2602-3032 - eISSN:2602-3040). 

Cukurova Medical Journal is the official publication of the Cukurova University Faculty of Medicine which publishes clinical or experimental research articles, case reports,  letter to the editor, and research abstracts in all aspects of medical sciences (i.e. medicine, dentistry, clinical pharmacy, public health) either in English or in Turkish. This journal is a peer-reviewed open access medical journal published four times a year.

Cukurova Medical Journal will not accept any new submissions from  June 1 to September 30, 2019, for technical reasons. New submissions will be accepted after this date. We apologize for this inconvenience.

Year: 2019 Volume: 44 Number: 1 Last Issue
Volume 44 - Issue 1 - Mar 2019
 1. Prognostic and clinical significance of expressions of P53, Erbb2, c-Kit and Bcl2 in childhood medulloblastoma
  Pages 1 - 6
  Süheyla Ocak, Mustafa Alp Özkan, Ferda Ozkan, Büge Öz, Tülin Tiraje Celkan, Hilmi Apak
 2. Şizofreni tanılı hastalarda yaşanan sorunlar, işitsel varsanılar ve algılanan sosyal destek
  Pages 7 - 17
  Feride Ercan, Satı Demir
 3. İçgörüsü olan ve olmayan obsesif kompulsif bozukluk hastalarında kişilik örgütlenmesi
  Pages 18 - 26
  Fikret Ferzan Gıynaş, Özlem Kazan Kızılkurt, Medine Yazıcı Güleç, Hüseyin Güleç
 4. The necessity of bone grafting in the surgical treatment of severely comminuted calcaneus fractures
  Pages 27 - 32
  Mustafa Caner Okkaoğlu, Ahmet Ateş, Yüksel Uğur Yaradılmış, İsmail Demirkale, Ali Teoman Evren, Murat Altay
 5. Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimleri
  Pages 33 - 43
  Ayşe Aslı Oktay, Filiz Taş, Adem Doğaner, Merve Gülpak, Seda Avnioğlu
 6. Migren ve gerilim tipi baş ağrısı tanılı bireylerde psikiyatrik eştanı ve yaşam kalitesi ile ilişkisi: ön çalışma
  Pages 44 - 51
  Nilüfer Sayılgan, Füsun Mayda Domaç, Hüseyin Güleç
 7. Relationship between human leukocyte antigen (HLA) alleles and pediatric autoimmune neuropsychiatric disorders associated with Streptococcal infections (PANDAS)
  Pages 52 - 58
  Gökhan Karacaoğlan, Ümit Lüleyap, Ayşegül Yolga Tahiroğlu, Perçin Pazarcı, Akgün Yaman, Salih Çetiner, Yaşar Sertdemir, Doğa Lüleyap
 8. Alkol-madde kullanım bozukluğu olan hastalarda tedaviye yarım bırakmanın yordayıcıları olarak mizaç ve karakter profilleri ve dürtüsellik
  Pages 59 - 65
  Fikret Ferzan Gıynaş, Özlem Kazan Kızılkurt, Nihal Taştekin, Betül Kırşavoğlu, Gamze Akçay Oruç, Rabia Bilici
 9. Effects of boric-acid-applied green tea on the expressions of heat shock proteins in MCF-7 cells
  Pages 66 - 71
  Melike Ersöz, Ayşe Karatuğ Kaçar, Işıl Sezekler, Zeynep Mine Coşkun
 10. Hirsutizmi olan kadınlarda tanı, insülin direnci ve beden kitle indeksi arasındaki ilişki
  Pages 72 - 79
  Derya Özberk, Ruhuşen Kutlu, Hüseyin Görkemli
 11. Akut kuvvet antrenmanının biyoelektrik empedans ölçümleri üzerine etkileri
  Pages 80 - 86
  Ali Işın, Tuba Melekoğlu
 12. Egzersiz sırasında substrat kesişim noktasındaki yağ oksidasyonlarının farklı vücut kitle indeksine sahip kadınlarda karşılaştırılması
  Pages 87 - 92
  Çiğdem Özdemir, Kerem T. Özgünen, Özgür Günaştı, Selcen Korkmaz Eryılmaz, Abdullah Kılcı, C.Çağlar Bıldırcın, S.Sadi Kurdak
 13. Üniversite öğrencilerinin evlilik tutumlarını etkileyen faktörler
  Pages 93 - 100
  Meltem Akbaş, Şule Gökyıldız Sürücü, Cemile Onat Köroğlu, Melike Öztürk
 14. Electronic waste awareness among students of engineering department
  Pages 101 - 109
  Pınar Özdemir Deniz, Çiğdem Yılmaz Aydın, Emine Didem Evci Kiraz
 15. Tip 2 diyabetes mellitus hastalarında sigara içiciliği ve miktarı ile diyabetik komplikasyonlar arasındaki ilişkisi
  Pages 110 - 117
  Yusuf Kayar, Hüseyin Çetin, Mehmet Ağın
 16. Views of Turkish people on oocyte and sperm donation
  Pages 118 - 126
  Derya Kaya Şenol, Sema Dereli Yılmaz, Meltem Demirgöz Bal, Nezihe Kızılkaya Beji, Seval Çalışkan, Bulent Urman
 17. Kanser Bilgi Yükü Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması, geçerlilik-güvenilirlik çalışması
  Pages 127 - 135
  Fadime Hatice İnci, Hatice Başkale, Pınar Serçekuş Ak
 18. Ağrı ile ilişkili girişimler konusunda hemşirelerin bilgi ve yaklaşımları
  Pages 136 - 143
  Meltem Akbaş, İpek Köse Tosunöz
 19. Meme kanseri hücre hatlarında propranolol ve paklitakselin anjiyogenez üzerine etkisi
  Pages 144 - 153
  Fatma Şimşek, Sevinç İnan, Sevda Müftüoğlu, Kemal Özbilgin, Seda Vatansever, İbrahim Tuğlu
 20. The role of mean platelet volume and ischemia modified albumin levels in early periods of acute mesenteric ischemia: an experimental study
  Pages 154 - 159
  Güvenç Cantilav, Tuna Bilecik, Nurullah Bülbüller
 21. Knowledge and attitude on Hepatitis B infection among health-based students in a public university in Malaysia
  Pages 160 - 168
  Siti Nurafifah Binti Sheikh Zainal Abidin, Nor Azlina A. Rahman, Mainul Haque
 22. Shall we use a mesh in every patient undergoing repair surgery for umbilical hernia? a prospective study
  Pages 169 - 175
  Hakan Özkan, Acar Aren, Aylin Hande Gökçe
 23. Theory of mind abilities and its relationship with clinical features in euthymic bipolar patients
  Pages 176 - 182
  Elif Ateş Budak, Suat Küçükgöncü, Engin Emrem Beştepe
 24. Doğumhanede tıp etiği: bir alan çalışması
  Pages 183 - 194
  Melike Öztürk, Sultan Alan, Selim Kadıoğlu
 25. Concurrent chemoradiotherapy with weekly carboplatin and paclitaxel may be a feasible option in inoperable stage III non-small cell lung cancer: A single center experience
  Pages 195 - 199
  Züleyha Çalıkuşu, Ali Murat Sedef, Pınar Saltaoğlu
 26. Elektif olgularda açık ve laparaskopik splenektominin karşılaştırılması
  Pages 200 - 205
  Abdullah Ülkü, Uğur Topal, Ahmet Gökhan Sarıtaş, Ahmet Rencüzoğulları, Tolga Akçam, İsmail Cem Eray, Orçun Yalav, Kubilay Dalcı, İshak Aydın
 27. Stereotaktik radyocerrahi uygulanan vertebra metastazlarında yanıt değerlendirmesinde PET-BT’nin yeri
  Pages 206 - 214
  Yurday Özdemir, Neşe Torun, Erkan Topkan
 28. Fever of unknown origin: evaluation of 30 pediatric patients
  Pages 215 - 220
  Özlem Özgür Gündeşli̇oğlu, Emine Kocabaş, Emre Alhan, Necmi Aksaray, Derya Alabaz, Barbaros Şahin Karagün
 29. İnfant koroid pleksus tümörlerinde tedavi yaklaşımı: tek merkez deneyimi
  Pages 221 - 225
  Ersin Hacıyakupoğlu
 30. Effect of neoadjuvant chemotherapy on ER, PR, c-erb2, VEGF and Ki-67 in patients with locally advanced breast cancer
  Pages 226 - 231
  Ahmet Gökhan Sarıtaş, Orçun Yalav, Yalçın Kekeç, Gürhan Sakman, Emine Kılıç, Suzan Zorludemir, Melek Ergin, İsmail Cem Eray, Oğuz Kara, Semra Paydaş
 31. Sağlık bilimlerinde araştırma ve yayın etiği
  Pages 232 - 240
  Serhan Küpeli
 32. Tümörogenezisde endoplazmik retikulum stres cevabının rolü
  Pages 241 - 248
  Gülşah Evyapan, Gülsevinç Ay, Gamze Cömertpay, H. Ümit Lüleyap
 33. Kombine pulmoner fibrozis ve amfizem sendromu: iki olgu sunumu
  Pages 249 - 254
  Hacı Ahmet Bircan, Hatice Çelik
 34. Aksiller web sendromu: omuz ağrısının gözden kaçan nedeni
  Pages 255 - 259
  Bekir Tetik, Kadir Songür, Ayhan Aşkın
 35. Sigmoid volvulus sonrası tanı konulan diyafram evantrasyonu ve çoklu organ anomali birlikteliği
  Pages 260 - 264
  Halil İbrahim Taşcı
 36. Tiroid ve paratiroid cerrahisi sırasında pozisyona bağlı komplikasyonları önlemede tansiyon manşonu koruyucu kılıfının etkisi
  Pages 265 - 266
  Betül Kocamer Şimşek, Göktürk Maralcan
 37. Unilateral hypertrophy of the C5 vertebra spinous process in an adolescent
  Pages 267 - 269
  İbrahim Başar, Mehmet Öztürk, Semih Sağlık
 38. Primary retroperitoneal hydatid cyst
  Pages 270 - 273
  Ömer Koraş, İbrahim Halil Bozkurt, Serkan Yarımoğlu, Mehmet Erhan Aydın, Sinan Avcı, Elif Usturalı Keskin
 39. Heterozigot β-talasemili kadınlarda gebelik değişkeninin HbA2 değeri üzerine etkisi
  Pages 274 - 275
  Gülüzar Özbolat
 40. Bir yenidoğanda megasistis mikrokolon intestinal hipoperistaltizm sendromu
  Pages 276 - 278
  Perihan Eşsizoğlu, Ferda Özlü, Hüseyin Şimşek, Hacer Yapıcıoğlu, Mehmet Satar, Önder Özden
 41. Hydroureteronephrosis secondary to cystocele
  Pages 279 - 280
  Canan Altay, Hakan Abdullah Özgül, Işıl Başara Akın, Mustafa Seçil
 42. Transient pseudothrombocytopenia associated with Graves’ disease
  Pages 281 - 282
  Esin Beyan, Murat Dağdeviren, Cengiz Beyan
 43. Methotrexate induced seizures in a girl with acute lymphoblastic leukemia
  Pages 283 - 284
  Serhan Küpeli
 44. Endoskopik olarak saptanan mide antrum yerleşimli ektopik pankreas
  Pages 285 - 286
  Burak Bursalı, Mehmet Suat Yalçın, Serhat Sayın
 45. Senkron mide ve kolon kanserli hasta
  Pages 287 - 289
  Mehmet Suat Yalçın, Burak Bursalı, Serhat Sayın
 46. Tanısı sıklıkla operasyon sırasında konan nadir bir herni: Amyand hernisi
  Pages 290 - 292
  Uğur Topal, İsmail Cem Eray
 47. Silicone implant induced lymphadenopathy after breast reconstructive surgery
  Pages 293 - 295
  Züleyha Çalıkuşu, Orhan Demircan, Pinar Saltaoglu, Nazli Ozcan
 48. Giant osteoma of the mandibular angle
  Pages 296 - 299
  Vidya Ajila, Sachin Ram G, Padmaraj Hegde, Subhas Babu, Shruthi Hegde, Devika Pillai, Jasmine Shanthi Kamath
 49. Kronik myeloproliferatif neoplazm ve subklinik hipotiroidizm ile ilişkili akut portal ven trombozu
  Pages 300 - 302
  Ali Gurur Çevik, Kaan Alişar, Asya Eylül Ağaoğlu, Cengiz Beyan
 50. Necessity to urgently respond to the challenge of malnutrition: World Health Organization
  Pages 303 - 304
  Saurabh Shrivastava, Prateek Shrivastava
 51. İlginç trakeobronşial yabancı cisim aspirasyonları: 3 olgu
  Pages 305 - 307
  Cenk Balta, Şamil Günay
Journal's New Title

Cukurova Medical Journal

You can reach the issues of the current title by clicking here .