Cukurova Medical Journal
Cover Image
ISSN 2602-3032 | e-ISSN 2602-3040 | Period Quarterly | Founded: 1976 | Publisher Cukurova University |

291.403

936.418

Cukurova Medical Journal (Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi)  (ISSN:0250-5150) changed its title by dropping its Turkish name and continue its publication as Cukurova Medical Journal (ISSN:2602-3032 - eISSN:2602-3040). 

Cukurova Medical Journal is the official publication of the Cukurova University Faculty of Medicine which publishes clinical or experimental research articles, case reports,  letter to the editor, and research abstracts in all aspects of medical sciences (i.e. medicine, dentistry, clinical pharmacy, public health) either in English or in Turkish. This journal is a peer-reviewed open access medical journal published four times a year.

Cukurova Medical Journal will not accept any new submissions from  June 1 to September 30, 2019, for technical reasons. New submissions will be accepted after this date. We apologize for this inconvenience.

Cukurova Medical Journal

ISSN 2602-3032 | e-ISSN 2602-3040 | Period Quarterly | Founded: 1976 | Publisher Cukurova University |
Cover Image

291.403

936.418

Cukurova Medical Journal (Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi)  (ISSN:0250-5150) changed its title by dropping its Turkish name and continue its publication as Cukurova Medical Journal (ISSN:2602-3032 - eISSN:2602-3040). 

Cukurova Medical Journal is the official publication of the Cukurova University Faculty of Medicine which publishes clinical or experimental research articles, case reports,  letter to the editor, and research abstracts in all aspects of medical sciences (i.e. medicine, dentistry, clinical pharmacy, public health) either in English or in Turkish. This journal is a peer-reviewed open access medical journal published four times a year.

Cukurova Medical Journal will not accept any new submissions from  June 1 to September 30, 2019, for technical reasons. New submissions will be accepted after this date. We apologize for this inconvenience.

Volume 44 - Issue 2 - Jun 2019
 1. Complementary and alternative medicine use and self-efficacy level in Turkish adults with type 2 diabetes mellitus
  Pages 309 - 318
  Alime Selçuk Tosun, Handan Zincir, Elif Eliş
 2. Psoriazisin klinik şiddeti ile histopatolojik bulgular arasında ilişki var mıdır? klinikopatolojik bir çalışma
  Pages 319 - 324
  Figen Aslan
 3. Sağlık çalışanlarında fiziksel aktivite ile yaşam kalitesi ilişkisi
  Pages 325 - 333
  Duygu İlke Yıldırım, Ahmet Yıldırım, Mehmet Ali Eryılmaz
 4. Endothelin-1 levels in serum and cerebrospinal fluid after vasospasm following spontaneous subarachnoid haemorrhage
  Pages 334 - 340
  Emre Bilgin, Kadir Oktay, Semih Kıvanç Olguner, Gökhan Çavuş, Vedat Açık, Ali Arslan, Metin Tuna
 5. Genel anestezi altında dental tedavi yapılan olguların değerlendirilmesi
  Pages 341 - 346
  Hatice Akpınar
 6. Ultrasound accelerated catheter directed thrombolysis for treatment of acute iliofemoral deep venous thrombosis without popliteal vein thrombosis: early and midterm results
  Pages 347 - 353
  Emre Kubat, Celal Selçuk Ünal, Aydın Keskin, Erdem Çetin
 7. Subklavyen arter tıkayıcı hastalıklarında endovasküler tedavinin etkinliği
  Pages 354 - 359
  Hüseyin Tuğsan Ballı, Erol Akgül, Kairgeldy Aikimbaev
 8. İntihar amaçlı olmayan kendine zarar verme davranışı ve intihar ilişkisi; tanı, borderline kişilik bozukluğu ve mizaç ve karakter özelliklerinin rolü
  Pages 360 - 368
  Aylin Küçük, Seçil Çetinkaya
 9. Prevalence, treatment and complications of mandibular fractures
  Pages 369 - 377
  Hüseyin Can Tükel, Mehmet Emre Benlidayı
 10. Cilt kanserlerinde lenfosintigrafi ve cerrahi gama prob ile sentinel lenf nodu biyopsisinin minimal invaziv cerrahi yaklaşımındaki rolü
  Pages 378 - 387
  İsa Burak Güney, Kadir Alper Küçüker
 11. Nesbit yöntemi ile tedavi edilen konjenital penil kurvatür hastalarında uzun dönem sonuçları
  Pages 388 - 394
  Umut Ünal, Hakan Erçil, Erbay Tümer, Ergun Alma, Güçlü Gürlen, Nevzat Can Şener, Zafer Gökhan Gürbüz, Yalçın Evliyaoğlu
 12. Chromosomal aberrations in multiple myeloma: clinical outcome and response to bortezomib.
  Pages 395 - 401
  Arbil Açıkalın, Emine Kılıç Bağır, Semra Paydaş, Perihan Alsancak, Melek Ergin
 13. Compliance to guidelines in in-hospital cardiopulmonary resuscitation interventions: single-center experience
  Pages 402 - 409
  Nail Çalışkan, Polat Durukan, Necmi Baykan, Nesıj Doğan Kaymaz, Ferhan Elmalı, Cemil Kavalcı
 14. Effects of infertility treatment on anxiety and depression levels
  Pages 410 - 415
  Mahmut Yassa, Erol Arslan, Duru Saygin Gulbahar
 15. Arrhythmias in patients with acute ST elevation myocardial infarction
  Pages 416 - 424
  İhsan Dursun, Mustafa Beğenç Taşcanov
 16. Evaluation of congenital anomalies accompanying to gastrointestinal system surgical pathologies
  Pages 425 - 430
  Murat Konak, Ahmet Sert, Metin Gündüz, Hanifi Soylu, Saime Sündüs Uygun
 17. Toplum ruh sağlığı merkezinden yararlanan hastaların yaşam kalitesi, tıbbi tedaviye uyumu, içgörü ve işlevsellikleri
  Pages 431 - 438
  Şengül Şahin, Gülçin Elboğa
 18. Effect of the gaze direction recognition task on pain intensity, range of motion and isometric muscle endurance in chronic neck pain
  Pages 439 - 446
  Şule Şimşek, Mehmet Duray, Filiz Altuğ
 19. Pseudotumor cerebri in children: etiology, clinical findings, prognosis
  Pages 447 - 452
  Gülen Gül Mert, Neslihan Özcan, Şeyda Beşen, Kemal Yar, Özlem Hergüner, Faruk İncecik, Şakir Altunbaşak
 20. Screening results of the psychomotor development of children at inpatient unit of a training and research hospital in Turkey
  Pages 453 - 458
  Meryem Özlem Kütük, Cem Gökçen, Gülen Güler Aksu, Fatih Akın, Ayşenur Kardaş, Ayşe Sevde Sarp, Ali Evren Tufan
 21. Effect of graduation centers on the academic career of orthopedic surgeons in Turkey
  Pages 459 - 463
  Hanifi Üçpunar, Yalkın Çamurcu, Adem Çöbden, Seçkin Özcan, Hakan Saygılı, Hakan Sofu
 22. Eklem dışı distal tibia kırıklarının (AO-43A) tedavisinde intramedüller çivi ve minimal invaziv perkütan plak osteosentez uygulamalarının karşılaştırılması
  Pages 464 - 470
  Mustafa Özer, Kayhan Kesik, Veysel Başbuğ, Faik Türkmen, Burkay Kutluhan Kaçıra, İsmail Hakkı Korucu, Tahsin Sami Çolak, Recep Memik
 23. Hemşirelik öğrencilerinin şiddet eğilimlerinin belirlenmesi
  Pages 471 - 478
  İpek Köse Tosunöz, Gürsel Öztunç, Zehra Eskimez, Pınar Yeşil Demirci
 24. Tip 2 diyabet hastalarında anksiyete ve depresyon riski ve ilişkili faktörler
  Pages 479 - 485
  Seher Sayın, Serhat Sayın, Burak Bursalı, Hatice Bilen İpek
 25. Assessment of a point-of-care assay for cardiac biomarkers for patients suspected of acute myocardial infarction
  Pages 486 - 493
  Saadet Çelik
 26. NF-Kappa B expression in pancreatic ductal carcinoma
  Pages 494 - 501
  Deniz Tunçel, N. Ümit Bayol
 27. Changes on preterm morbidities with antenatal magnesium
  Pages 502 - 508
  Ferda Özlü, Caner Hacıoğlu, Selim Büyükkurt, Hacer Yapıcıoğlu, Mehmet Satar
 28. Morphological evaluation of terminal branches of the facial nerve within the parotid gland in fetus cadavers
  Pages 509 - 516
  Canan Ertemoğlu Öksüz, Ahmet Kalaycıoğlu, Özlem Uzun, Şahi Nur Kalkışım
 29. Detection of CAG trinucleotide repeat numbers with fragment analysis in patients diagnosed with Huntington’s disease and in their families
  Pages 517 - 523
  Davut Alptekin, Perçin Pazarcı, Mehmet Ali Bereketoğlu, Mehmet Ali Erkoç, Nermin Seda Ilgaz, Ümit Lüleyap
 30. Long term effect of general and regional anesthesia on bone turnover markers and fracture healing in adult patients
  Pages 524 - 530
  Ebru Biricik, Feride Karacaer, Ersel Güleç, Murat Ilgınel, Selçuk Matyar, Ömer Sunkar Biçer, Dilek Özcengiz
 31. Communication of patient-physician in patients with chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation
  Pages 531 - 541
  Hülya Bulut, Erol Ozan, Erol Özmen, Pınar Çimen
 32. Üniversite öğrencilerinin ilişkilerle ilgili bilişsel çarpıtmaları ve öfke ifade tarzları
  Pages 542 - 548
  Arzu Yüksel, Emel Bahadır Yılmaz
 33. Outcome of sacrospinous ligament fixation with conventional instruments in the treatment of Stage 3-4 vaginal vault prolapse
  Pages 549 - 555
  Hanifi Şahin, İbrahim Yalçın, Eda Adeviye Şahin, Mustafa Erkan Sarı, Ali Ayhan
 34. Trunk control is related to functional status in patients who underwent surgery for brain tumor
  Pages 556 - 560
  Melda Soysal Tomruk, Evrim Göz, Yeşim Şengül, Orhan Kalemci
 35. Oral kontraseptif kullanan kadınlarda inflamatuvar belirteçlerinin ve adezyon moleküllerinin değişimi
  Pages 561 - 565
  Mehmet Özsürmeli, Ercan Baştu, Cihan Comba, Mete Sucu, Erol Arslan, Selahattin Mısırlıoğlu, Faruk Çelik, Şakir Ümit Zeybek, Ahmet Büyükören
 36. The role of neutrophil-lymphocyte ratio as a predictor of acute hepatic failure in mushroom poisoning
  Pages 566 - 571
  Bengü Gülhan Aydın, Gamze Küçükosman, Özcan Pişkin, Dilek Okyay, Bilgehan Açıkgöz, Hilal Ayoğlu
 37. Use of amylase tests in emergency department
  Pages 572 - 578
  Halit Karakısa, Müge Gülen, Akkan Avcı, Salim Satar, Banu Kara
 38. Evaluation of patients with dizziness who applied to emergency service
  Pages 579 - 586
  Mürsel Koçer, Akkan Avcı, Müge Gülen, Begüm Şeyda Avci, Salim Satar, Filiz Koç
 39. Evaluation of depression among children and adolescents with brucellosis without neurological involvement
  Pages 587 - 593
  İsmail Akaltun, Soner Sertan Kara, Hamza Ayaydın, Tayfun Kara
 40. Impact of high amylase level in drainage fluid after gastric cancer surgery: Is it a complication or suspicious biochemical measurement?
  Pages 594 - 601
  Mustafa Hasbahçeci, Merve Büşra Cengiz, Adem Akçakaya, Fatma Ümit Malya, Enver Kunduz, Hüseyin Kazım Bektaşoğlu
 41. Üniversite öğrencilerinde uykusuzluk, yorgunluk ve ağrıda kullanılan tamamlayıcı ve alternatif yöntemler
  Pages 602 - 611
  Kevser Sevgi Ünal, Ebru Gözüyeşil, Edanur Tar
 42. Knowledge and attitudes of medical students about emergency contraception
  Pages 612 - 620
  Özen Aşut, Songül Vaizoğlu, Sanda Cali
 43. Ebelik öğrencilerinin sosyal zeka düzeyleri ile meslek algıları arasındaki ilişki
  Pages 621 - 631
  Emine Akça, Şule Gökyıldız Sürücü, Meltem Akbaş, Ayşe Şenoğlu
 44. Dahiliye yoğun bakım ünitesinde trombositopeni ve mortalite ve morbidite ilişkisi
  Pages 632 - 641
  Veysel Haksöyler, Ömer Kaya, Tolga Köşeci, Emre Karakoç, İsmail Fikri Başlamışlı
 45. Efficacy of adrenomedullin on cisplatin ototoxicity in rats
  Pages 642 - 652
  Nagihan Bilal, Ergül Belge Kurutaş, Abdulkadir Yasir Bahar, Bora Bilal, Selman Sarıca, İsrafil Orhan, Adem Doğaner, Meltem Güngör
 46. Klorzoksazonun antibakteriyel etkisinin belirlenmesi
  Pages 653 - 658
  Mostafa Norizadeh Tazehkand, Mehmet Bertan Yılmaz
 47. Bipolar bozuklukta özkıyım davranışlarının değerlendirilmesi
  Pages 659 - 668
  Kerim Uğur, Lut Tamam, Nurgül Özpoyraz, Mehmet Emin Demirkol
 48. Expectations of liver transplantation candidates’ and their relatives and difficulties they experience
  Pages 669 - 684
  Tuğba Altuntaş Yıldız, Sevil Güler Demir
 49. Kronik hastalıklar ekseninde diyette yüksek fruktoz ve doymuş yağ asitlerinin kronik düşük derece inflamasyon üzerine etkisi
  Pages 685 - 694
  Mahmut Bodur, Reyhan Nergiz Ünal
 50. Pneumomediastenum following orbita fracture
  Pages 695 - 697
  Halit Karakısa, Müge Gülen, Ahmet Sönmez, Salim Satar
 51. Çocuklarda hangi Helikobakter pilori tedavi edilmelidir?
  Pages 698 - 700
  Oğuz Canan
 52. WHO treatment guidelines against leprosy: a focus on pharmacovigilance.
  Pages 701 - 702
  Pugazhenthan Thangaraju, Sajitha Venkatesan
 53. Çocukluk çağı kabızlığında tetkik ne zaman yapılmalıdır?
  Pages 703 - 704
  Oğuz Canan
Journal's New Title

Cukurova Medical Journal

You can reach the issues of the current title by clicking here .