Aim

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi'nin amacı; iktisat,işletme, politika ve toplum bilimi gibi çeşitli alanlarda, kuramsal ve uygulama alanlarında  etki yaratabilecek, orijinal ve yüksek kaliteli çalışmaları yayınlamaktır. Dergi aynı zamanda teknik ve yöntemsel konular ile ilgili notları,literatür taramalarını, geçmiş makaleler ile ilgili yorumları ve diğer ilgili çalışmaları da yayınlamaktadır.

Scope

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Mayıs ve Kasım sayıları olmak üzere yılda 2 kez yayınlanır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir. Tüm makaleler en az 2 hakem tarafından, kör hakemlik sistemi ile değerlendirilir. Hakemlik süreci sonucunda kabul edilen makaleler, online olarak ve pdf formatında yayınlanır.