Year 2018, Volume 19, Issue 2, Pages 448 - 462 2018-11-30

İHRACATIN NİTELİĞİNDEKİ ARTIŞIN DIŞ TİCARET HADDİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ANALİZİ

Tuğba AKIN [1] , Sevcan Güneş [2]

72 186

Bir ülkede üretilen ürünlerin karmaşıklık düzeyinin artması, uluslararası ticarette ülkenin rekabetçiliği ve elde ettiği katma değeri arttıran önemli bir unsurdur. Türkiye yoğunlukla orta düşük ve düşük teknoloji düzeyinde ihracat yapmaktadır. Çalışmada ekonomik karmaşıklık endeksinin orta sıralarında yer alan Türkiye’nin dış ticaret kompozisyonundaki ürün karmaşıklığının ve niteliğinin artmasının dış ticaret hadlerine etkisinin analiz edilmesi hedeflenmiştir. Bunun yanı sıra Türkiye’nin ihracat üretiminde kullanılan ithal hammadde ve ara mamul girdisinin yoğun olması sebebiyle ithalat değişkenin de dış ticaret hadlerine etkisinin analiz edilebilmesi için modele dâhil edilmiştir. Çalışmada 1995-2015 yıllık verileri kullanılarak Türkiye Ekonomik Karmaşıklık Endeksi (Economic Complexity Index, ECI) ve ithalat değişkenlerinin dış ticaret hadleri üzerindeki etkisi Zivot ve Andrews (1992) yapısal kırılmalı birim kök testi ve Johansen Eşbütünleşme Testi (1990)  ile analiz edilmiştir. Çalışma sonuçları; ekonomik karmaşıklık endeksi ile dış ticaret hadleri arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif, ithalat ile dış ticaret hadleri değişkeni arasında ise negatif ilişki olduğunu göstermektedir. 
Ekonomik Karmaşıklık Endeksi, Dış Ticaret Hadleri, İthalat, Eşbütünleşme
 • AMITI, Mary ve Caroline FREUND (2007), “China’s Export Boom”, Finance and Development , Vol 44; 38–41.
 • BHATTACHARYA, Jayati ve Ajitava RAYCHAUDHURI (2004), “Endogenous Growth in a North-South Framework with Human Capital Accumulation and Technology Transfer”, Journal of International Trade & Economic Development , Vol 13; 23–56.
 • DICKEY, David A. ve Wayne A. FULLER (1979), “Distribution of the Estimates for Autoregressive Time Series with a Unit Root”, Journal of the American Statistical Association , Vol 74; 427-431.
 • DÜNYA BANKASI (2002), “World development Report 2002”, İnternet Adresi:https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/5984/WDR%202002%20-%20English.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Erişim Tarihi: 15.02.2018.
 • GRANCAY, Martin; Nora GRANCAY ve Tomas DUDAS (2015), “What You Export Matters: Does It Really?”, Contemporary Economics, Vol 9(2); 233-244.
 • GAULIER, Guillaume; Françoise LEMOINE ve Deniz ÜNAL-KESENCİ (2007), China’s Emergence and the Reorganisation of Trade Flows in Asia, China Economic Review,18; 209–43.
 • GUJARATI, Damodar N. (2015). Econometrics, 2. Baskı, Palgrave Yayınları, Çin.
 • GÖÇER, İsmet ve Tuğba AKIN (2016) "Kırılgan Beşlide Tasarruf-Yatırım Açığının Ekonomik Büyümeye Etkileri: Yeni Nesil Bir Ekonometrik Analiz." Ege Academik Bakış, Cilt 16.2; 197-210.
 • HAUSMANN, Ricardo; Jason HWANG ve Dani RODRIK (2007), “What You Export Matters”, Journal of Economic Growth, Vol 12 (1); 1-25.
 • JOHANSEN, Søren ve Katarina JUSELIUS (1990), “Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration—with Applications to the Demand for Money”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Vol 52(2); 169-210.
 • LEMOINE, Francoise ve Deniz ÜNAL-KESENCİ (2008), "Rise of China and India in International Trade: from Textiles to New Technology." ,China & World Economy, Vol 16.5; 16-34.
 • LI, Huizhong; Ping HUANG ve Jialun LI (2007), “China’s FDI Net Inflow and Deterioration of Terms of Trade: Paradox and Explanation”, China & World Economy , Vol 15; 87–95.
 • MINONDO, Asier (2010), “Exports’ Productivity and Growth across Spanish Regions”, Regional Studies, Vol 44 (5); 569-577.
 • PHILIPS, Peter CB; Pierre PERRON(1988), “Testing for a Unit Root in Time Series Regression”, Biomètrika, Vol 75(2); 336-346.
 • SAADI, Mohamed (2012), “Export Sophistication and the Terms of Trade of the Developing and Emerging Countries”, International Review of Applied Economics, Vol 26 (5); 623-642.
 • SANTOS-PAULINO, Amelia U. (2010), “Export Productivity and Specialization: a Disaggregated Analysis”, The World Economy, Vol 33 (9); 1095-1116.
 • SANTOS-PAULINO, Amelia U. (2011), “Trade Specialization, Ex¬port Productivity and Growth in Brazil, China, In¬dia, South Africa, and a Cross Section of Countries, Economic Change and Restructuring, Vol 44 (1); 75-97.
 • SARKAR, Prabirjit (2005), “Rising Manufacture Exports and Terms of Trade: The Case Study of Korea”, Progress in Development Studies, Vol 5; 83–8.
 • TARI, Recep (2011), Ekonometri, 7. Baskı, Umuttepe Yayınları, Kocaeli.
 • TODARO, Michael P. ve Stephen C. SMITH (2003), Economic Development. Addison-Wesley, New York.
 • TODA, Hiro Y. Ve Taku YAMAMOTO (1995), “Statistical Inference in Vector Autoregressions with Possibly Integrated Processes”, Journal of Econometrics, Vol 66(1); 225-250.
 • WOOD, Adrian (1997). “Openness and Wage Inequality in Developing Countries: The Latin American Challenge to East Asian Conventional Wisdom”, World Bank Economic Review, Vol 11; 33–57.
 • YILANCI, Veli (2009), “Yapısal Kırılmalar Altında Türkiye için İşsizlik Histerisinin Sınanması”,Doğuş Üniversitesi Dergisi, Cilt 10(2); 324-33.
 • ZIVOT, Eric ve Donald W.K. ANDREWS (1992), “Further Evidence on the Great Crash, the Oil Price Shock, and the Unit Root Hypothesis”, Journal of Business and Economic Statistics, Vol 10(3); 251-270.
 • THE ATLAS of ECONOMIC COMPLEXITY (2011) ,Center for International Development, ISBN-13: 9780615546629, 1-362.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Tuğba AKIN (Primary Author)
Institution: Adnan Menderes Üniversitesi
Country: Turkey


Author: Sevcan Güneş
Institution: Pamukkale Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date: November 30, 2018

Bibtex @research article { cumuiibf400845, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1303-1279}, address = {Cumhuriyet University}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {448 - 462}, doi = {}, title = {İHRACATIN NİTELİĞİNDEKİ ARTIŞIN DIŞ TİCARET HADDİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ANALİZİ}, key = {cite}, author = {AKIN, Tuğba and Güneş, Sevcan} }
APA AKIN, T , Güneş, S . (2018). İHRACATIN NİTELİĞİNDEKİ ARTIŞIN DIŞ TİCARET HADDİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ANALİZİ. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19 (2), 448-462. Retrieved from http://dergipark.org.tr/cumuiibf/issue/40744/400845
MLA AKIN, T , Güneş, S . "İHRACATIN NİTELİĞİNDEKİ ARTIŞIN DIŞ TİCARET HADDİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ANALİZİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (2018): 448-462 <http://dergipark.org.tr/cumuiibf/issue/40744/400845>
Chicago AKIN, T , Güneş, S . "İHRACATIN NİTELİĞİNDEKİ ARTIŞIN DIŞ TİCARET HADDİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ANALİZİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (2018): 448-462
RIS TY - JOUR T1 - İHRACATIN NİTELİĞİNDEKİ ARTIŞIN DIŞ TİCARET HADDİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ANALİZİ AU - Tuğba AKIN , Sevcan Güneş Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 448 EP - 462 VL - 19 IS - 2 SN - 1303-1279- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Economics and Administrative Sciences İHRACATIN NİTELİĞİNDEKİ ARTIŞIN DIŞ TİCARET HADDİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ANALİZİ %A Tuğba AKIN , Sevcan Güneş %T İHRACATIN NİTELİĞİNDEKİ ARTIŞIN DIŞ TİCARET HADDİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ANALİZİ %D 2018 %J Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1303-1279- %V 19 %N 2 %R %U
ISNAD AKIN, Tuğba , Güneş, Sevcan . "İHRACATIN NİTELİĞİNDEKİ ARTIŞIN DIŞ TİCARET HADDİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ANALİZİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 / 2 (November 2018): 448-462.
AMA AKIN T , Güneş S . İHRACATIN NİTELİĞİNDEKİ ARTIŞIN DIŞ TİCARET HADDİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ANALİZİ. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2018; 19(2): 448-462.
Vancouver AKIN T , Güneş S . İHRACATIN NİTELİĞİNDEKİ ARTIŞIN DIŞ TİCARET HADDİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ANALİZİ. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2018; 19(2): 462-448.