Year 2018, Volume 19, Issue 2, Pages 340 - 371 2018-11-30

KAMU SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÖRGÜTSEL İKLİM ANALİZİ: BARTIN 112 İSTASYONLARI ÖRNEĞİ

Murat Ak [1]

67 224

Günümüz hayatında birçok olgu, somut ve soyut kavramlar şeklinde açıklanmaktadır. Somut kavramlar; finans, sermaye, taşınır ve taşınmaz varlıklar gibi sayılabilen veya el ile tutulabilen varlıklar olabilmektedir. Soyut kavramlar ise moral, motivasyon, psikoloji, algı gibi daha çok sayılamayan ve gözle görülemeyen varlıklar olmaktadır. Somut kavramları tanımlama, belli bir kalıba büründürme, sınırlarını çizme gibi işlemler daha rahatlıkla yapılabilir. Fakat soyut kavramlarda bu işlemleri gerçekleştirmek ya imkansız olmakta ya da çok zor olabilmektedir. Çalışanların mensubu bulundukları örgütlerinin psikolojik ortamı şeklinde tanımlayabileceğimiz örgütsel iklim de söz konusu soyut kavramlardan biridir. Özellikle davranışsal yaklaşım ile birlikte önem kazanan emeğin psikolojik tatmininin ortaya koyduğu en önemli kavramlardan biri de örgütsel iklim olmuştur. Örgütsel iklim, çalışanların yönetsel süreçleri ve işleyişi yorumlamalarını, psikolojik ortamı algılamalarını, birbirleriyle kurdukları iletişimi ve etkileşimi tanımlamalarını ifade etmektedir. Çalışanların örgütsel iklim algılamalarının pozitifliği ölçüsünde, verimlilikleri ve etkinliklerinin de arttığı kabul edilmektedir. Bu kapsamda ülkemizin en önemli kamu organizasyonlarından biri olan kamu sağlık sektöründe özellikle yeni yapılanma sonrasında örgütsel iklim analizinin gerçekleştirilmesi önem taşımaktadır. Bu amaçla, bu çalışmada Bartın İli'nde farklı örneklemler oluşturabilme düşüncesiyle Bartın 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları evreninde görev yapan personeller nezdinde gerçekleştirilen örgütsel iklim anketi sonucunda ortaya çıkan bulgulara yer verilmektedir. Bu bağlamda Bartın Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında görev yapan personellerin örgütsel iklim algılamaları; katılım boyutunda 3,51, bağlılık boyutunda ise  3,75 seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu oranlar, 5'li likert seviyelendirmesinde yer alan 4 katılıyorum seviyesine yakın bir görünüm sergilemektedir. Bununla birlikte söz konusu oranlar, 3 kararsızım önermesine de nispeten yakın olduğundan, bahse konu istasyonlarda görev yapan personellerin örgütsel iklim algılamalarının daha fazla pozitif yönde geliştirilmesi önem taşımaktadır.

Örgütsel iklim, sağlık bakanlığı, 112 acil sağlık hizmetleri istasyonları, kamu sağlık sektörü
  • ERTEKİN, Yücel (1978), Örgütsel İklim, TODAİE Yayınları, Ankara.
  • ETZIONI, Amitai (1964), Modern Organizations, New Jersey, Prentice- Englewood Cliff.
  • LITWIN, George H. ve Robert A. STRINGER (1968), Motivation and Organizational Climate, Division of Harward Business School, Boston.
  • ÖZDEMİR, Fatih (2006), “Örgütsel İklimin İş Tatmin Düzeyine Etkisi: Tekstil Sektöründe Bir Araştırma”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
  • SHALLEY, Christina E. ; Lucy L. GILSON ve Terry C. BLUM (2000), “Matching Creativity Requirements and the Work Environment: Effects on Satisfaction and Intentions to Leave”, The Academy of Management Journal, 43(2), ss. 215-223.
  • VAROL, Muharrem (1989). Örgüt kültürü ve örgüt iklimi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi. 44 (1-2). 195-222.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0003-2292-1444
Author: Murat Ak (Primary Author)
Institution: KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: November 30, 2018

Bibtex @research article { cumuiibf435545, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1303-1279}, address = {Cumhuriyet University}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {340 - 371}, doi = {}, title = {KAMU SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÖRGÜTSEL İKLİM ANALİZİ: BARTIN 112 İSTASYONLARI ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Ak, Murat} }
APA Ak, M . (2018). KAMU SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÖRGÜTSEL İKLİM ANALİZİ: BARTIN 112 İSTASYONLARI ÖRNEĞİ. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19 (2), 340-371. Retrieved from http://dergipark.org.tr/cumuiibf/issue/40744/435545
MLA Ak, M . "KAMU SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÖRGÜTSEL İKLİM ANALİZİ: BARTIN 112 İSTASYONLARI ÖRNEĞİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (2018): 340-371 <http://dergipark.org.tr/cumuiibf/issue/40744/435545>
Chicago Ak, M . "KAMU SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÖRGÜTSEL İKLİM ANALİZİ: BARTIN 112 İSTASYONLARI ÖRNEĞİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (2018): 340-371
RIS TY - JOUR T1 - KAMU SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÖRGÜTSEL İKLİM ANALİZİ: BARTIN 112 İSTASYONLARI ÖRNEĞİ AU - Murat Ak Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 340 EP - 371 VL - 19 IS - 2 SN - 1303-1279- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Economics and Administrative Sciences KAMU SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÖRGÜTSEL İKLİM ANALİZİ: BARTIN 112 İSTASYONLARI ÖRNEĞİ %A Murat Ak %T KAMU SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÖRGÜTSEL İKLİM ANALİZİ: BARTIN 112 İSTASYONLARI ÖRNEĞİ %D 2018 %J Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1303-1279- %V 19 %N 2 %R %U
ISNAD Ak, Murat . "KAMU SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÖRGÜTSEL İKLİM ANALİZİ: BARTIN 112 İSTASYONLARI ÖRNEĞİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 / 2 (November 2018): 340-371.
AMA Ak M . KAMU SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÖRGÜTSEL İKLİM ANALİZİ: BARTIN 112 İSTASYONLARI ÖRNEĞİ. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2018; 19(2): 340-371.
Vancouver Ak M . KAMU SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÖRGÜTSEL İKLİM ANALİZİ: BARTIN 112 İSTASYONLARI ÖRNEĞİ. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2018; 19(2): 371-340.