Year 2018, Volume 19, Issue 2, Pages 566 - 582 2018-11-30

ÖRGÜTSEL AMAÇ PARADOKSLARININ STRATEJİK YÖNETİM OKULLARI’NDAN KÜLTÜR OKULU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Çiğdem Kaya [1]

39 167

Stratejinin oluşum sürecine yönelik yaklaşımlardan kültürel yaklaşım, strateji oluşumunun kolektif bir süreç olduğunu ve stratejinin örgüt kültüründe köklendiğini belirtmektedir. Dolayısıyla örgütlerin amaçlarına ulaşmaya çalışırken izledikleri yollar örgüt kültürüyle yakından ilişkilidir. Örgütlerin birincil amacı hayatta kalmak olup, bunu sağlayabilmek için de kâr elde etmeleri ve çevrenin de onayını alarak “meşrulaşmaları” gerekmektedir. Örgütsel amacı başarma göstergesi, kârlılık ve sorumluluktur. Fakat kârlılık ve sorumluluk da kendi içinde bir paradoksa sahiptir. Örgütler hem hayatlarını devam ettirebilmek için hem de pay sahiplerinin yatırımlarından getiri elde etmelerini sağlamak için kârlı olmaları gerekmektedir. Örgütlerin aynı zamanda paydaş gruplarına (müşteriler, çalışanlar, devlet, tedarikçiler, toplum üyeleri) karşı da sorumlulukları söz konusudur. Çalışmada bu iki amaç kültür okulu açısından değerlendirilmekte ve hayatta kalabilmek ve rekabet edebilmek için her iki amacı başarabilecek çift yönlülük (ambidexterity)  stratejilerinin formüle edilebileceği bir örgüt kültürünün oluşturulması konusu tartışılmıştır. 

Kültür Okulu, Örgütsel Amaç, Kârlılık ve Sorumluluk Paradoksu
 • Andriopoulos, C. and Lewis, M. W. (2009). “Exploitation-exploration tensions and organizational ambidexterity: Managing paradoxes of innovation”, Organization Science, 20 (4): 696-717.
 • Baird, K., Harrison, G. ve Reeve, R. (2007). The Culture Of Australian Organizations And Its Relation With Strategy. International Journal of Business Studies; 15 (1): 15-41.
 • Bakoğlu, R. (2003). Kaynak Bazlı Firma Teorisi Kapsamında Değişen Rekabet Avantajı Kavram ve Anlayışı. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi; 1: 65-76.
 • Bakoğlu, R. (2004). Strateji ve Stratejik Yönetim Kavramlarını Yeniden Düşünme. Mali Çözüm Dergisi, Sayı:67, Nisan, Mayıs, Haziran.
 • Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal Of Management, 17 (1): s.117.
 • Cassidy, D. (2003). Maximizing shareholder value: The risks to employees, customers and the community. Corporate Governance; 3 (2): 32-37.
 • Charreaux, G., Desbrieres, P. (2001). Corporate Governance: Stakeholder Value Versus Shareholder Value. Journal of Management & Governance; 5 (2): 107-128.
 • Corley, K. G. (2004). Defined by our strategy or our culture? Hierarchical differences in perceptions of organizational identity and change, Human Relations, 57 (9): 1145-1177.
 • De Wit, B. ve Meyer R. (1998). Strategy Process, Content, Context an international Perspective. 2. Basım, International Thompson Business Press.
 • Demb, A. ve Neubauer, F. (1998). Corporate Governance: Lifespace and Accountability. B. De Witt ve R. Meyer (Der), Strategy Process, Content, Context an international Perspective. 2. Basım, 820-829, International Thompson Business Press.
 • Dinçer, Ö. (1998). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası. İstanbul: Beta Yayınevi.
 • Dockery, E., Herbert, W.E., Taylor, K. (2000). Corporate governance, managerial strategies and shareholder wealth maximisation: A Study of large European Companies. Managerial Finance; 26 (9): 21-35.
 • Doyle, P. (2001). Shareholder-value-based brand strategies. Journal of Brand Management; 9 (1): 20-30.
 • Duyck, John A. (1998). Value Based Management: Developing A Systematic Approach to Creating Shareholder Value. Book Review in The Academy of Management Executive, 12 (2): 102.
 • Eisenhardt, K. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. Academy of Management Review, 14(1): 57-74.
 • Ekanayake, S. (2004). Agency Theory, National Culture and Management Control Systems. The Journal of the American Academy of Business; 4 (1): 49-54.
 • Fang, S.-C. ve Wang, J.-F. (2006). Effects of Organizational Culture and Learning on Manufacturing Strategy Selection: An Empirical Study. International Journal of Management; 23 (3): 503-514.
 • Freeman, E. ve Reed, D. (1998). Stockholders and stakeholders: a new perspective on corporate governance. B. De Witt ve R. Meyer (Der), Strategy Process, Content, Context an international Perspective. 2. Basım, 829-838, International Thompson Business Press.
 • Freeman, R. E., Wicks, A., Parmar, B. (2004). Stakeholder Theory and "The Corporate Objective Revisited". Organization Science; 15 (3): 364-369.
 • Gibson, G. B. and Birkinshaw, J.(2004). “The Antecedents, Consequences, and Mediating Role of Organizational Ambidexterity: The Academy of Management Journal, Vol. 47, No. 2, pp. 209-226.
 • Gupta, A. K., Smith, K. G., and Shalley, C. E. (2006). “The interplay between exploration and exploitation”, Academy of Management Journal, Vol. 49 No. 4, 693-706.Hafeez, K., Zhang, Y. and Malak, N. (2002). Core Competence for Sustainable Competitive Advantage: A Structured Methodology for Identifying Core Competence. IEEE Transaction on Engineering Management, 49 (1): 28-35.
 • Hau-Siu Chow, Irene; Liu, Shan S. (2007). Business Strategy, Organizational Culture, and Performance Outcomes in China's Technology Industry. HR. Human Resource Planning; 30 (2): 47.
 • He, Z., and Wong, P. (2004): Exploration vs. Exploitation: An empirical test of the ambidexterity hypothesis, Organization Science, 15: 481-494.Hillman, Amy J.; Dalziel, T. (2003). Boards Of Directors And Firm Performance: Integrating Agency And Resource Dependence Perspectives. Academy of Managemenf Review; 28 (3): 383-396.
 • Johnson, G. ve Scholes, K. (1999). Exploring Corporate Strategy. 5. Basım, Prentice Hall.
 • Johnson, B., Natarajan, A., Rappaport, A. (1985). Shareholder returns and corporate excellence. Journal of Business Strategy, 6(2): 52-62.
 • Lubatkin, M., Simsek, Z., Yan, L., and Veiga, J. (2006): Ambidexterity and performance in small- to medium-sized firms: The pivotal role of top management team behavioral integration, Journal of Management, 32: 646-672.
 • MacDonald, R. (2005). A template for shareholder value creation on M&As. Strategic Direction; 21 (5): 3-10.
 • March, J. (1991). Exploration and exploitation in organizational learning. Organization Science, 2: 71-87.
 • McCarthy, B. F. (2004). Instant gratification or long-term value? A lesson in enhancing shareholder wealth. The Journal of Business Strategy; 25 (4): 10-17.
 • Malinowski, B. (1992). Bilimsel Bir Kültür Teorisi. Çev. Saadet Özkal, 1. Basım, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • Mintzberg, H., Ahlstrand, B., Lampel, J. (1998). Strategy Safari. New York: The Free Press.
 • Mintzberg, H., Lampel, J. 1999. Reflecting on the Strategy Process, Sloan Management Review. 40 (3): 21-30.
 • Payne, A., Ballantyne, D., Christopher, M. (2005). A stakeholder approach to relationship marketing strategy: The development an use of the “six markets” model. European Journal of Marketing; 39 (7/8): 855-871.
 • Post, Frederick R. (2003). A Response to “The Social Responsibility of Corporate Management: A Classical Critique”. Mid - American Journal of Business; 18 (1): 25-35.
 • Rappaport, A. (1998). Shareholder value and corporate purpose. B. De Witt ve R. Meyer (Der), Strategy Process, Content, Context an international Perspective. 2. Basım, 820-829, International Thompson Business Press.
 • Sarvan, F., Arıcı, E.D., Özen J., Özdemir, B., İçigen, E.T. (2003). On Stratejik Yönetim Okulu: Biçimleşme Okulunun Bütünleştirici Çerçevesi. Akdeniz İ.B.B.F.Dergisi (6): 73-122.
 • Schwartz, H., Davis, S. M. (1981). Matching Corporate Culture and Business Strategy. Organizational Dynamics, Yaz:31-48.
 • Sheikholeslami, Mehdi. (2001). EVA, MVA, and CEO Compensation. American Business Review; 19 (1):13
 • Springett, N. (2004). Corporate purpose as the basis of moral leadership of the firm. Strategic Change, 13 (6): 297-307.
 • Tushman, M., and O'Reilly, C. (1996): Ambidextrous organizations: Managing evolutionary and revolutionary change, California Management Review, 38: 8-30.
 • Ülgen H., Mirze, S.K. (2004). İşletmelerde Stratejik Yönetim. 3. Baskı, İstanbul: Literatür Yayıncılık.
 • Welch, D., Tahvanainen, M. ve Worm, V. (2005). Implications of Short-term International Assignments, European Management Journal, 23 (6): 663-673.
 • Wernerfelt, B. (1984). A Resource-Based View Of The Firm, Strategic Management Journal, (5):171.
 • Yoshimori, M. (1995). Whose Company Is It? The Concept of the Corporation in Japan and the West; Long Range Planning, 28 (4): 33-44.
 • Zsolnai, L. (2003). Decision Making in Multiple Value Perspectives. International Journal of Value - Based Management; 16 (3): 281-290.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0001-8307-3501
Author: Çiğdem Kaya (Primary Author)
Institution: İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: November 30, 2018

Bibtex @review { cumuiibf440401, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1303-1279}, address = {Cumhuriyet University}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {566 - 582}, doi = {}, title = {ÖRGÜTSEL AMAÇ PARADOKSLARININ STRATEJİK YÖNETİM OKULLARI’NDAN KÜLTÜR OKULU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Kaya, Çiğdem} }
APA Kaya, Ç . (2018). ÖRGÜTSEL AMAÇ PARADOKSLARININ STRATEJİK YÖNETİM OKULLARI’NDAN KÜLTÜR OKULU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19 (2), 566-582. Retrieved from http://dergipark.org.tr/cumuiibf/issue/40744/440401
MLA Kaya, Ç . "ÖRGÜTSEL AMAÇ PARADOKSLARININ STRATEJİK YÖNETİM OKULLARI’NDAN KÜLTÜR OKULU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (2018): 566-582 <http://dergipark.org.tr/cumuiibf/issue/40744/440401>
Chicago Kaya, Ç . "ÖRGÜTSEL AMAÇ PARADOKSLARININ STRATEJİK YÖNETİM OKULLARI’NDAN KÜLTÜR OKULU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (2018): 566-582
RIS TY - JOUR T1 - ÖRGÜTSEL AMAÇ PARADOKSLARININ STRATEJİK YÖNETİM OKULLARI’NDAN KÜLTÜR OKULU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Çiğdem Kaya Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 566 EP - 582 VL - 19 IS - 2 SN - 1303-1279- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Economics and Administrative Sciences ÖRGÜTSEL AMAÇ PARADOKSLARININ STRATEJİK YÖNETİM OKULLARI’NDAN KÜLTÜR OKULU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Çiğdem Kaya %T ÖRGÜTSEL AMAÇ PARADOKSLARININ STRATEJİK YÖNETİM OKULLARI’NDAN KÜLTÜR OKULU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2018 %J Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1303-1279- %V 19 %N 2 %R %U
ISNAD Kaya, Çiğdem . "ÖRGÜTSEL AMAÇ PARADOKSLARININ STRATEJİK YÖNETİM OKULLARI’NDAN KÜLTÜR OKULU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 / 2 (November 2018): 566-582.
AMA Kaya Ç . ÖRGÜTSEL AMAÇ PARADOKSLARININ STRATEJİK YÖNETİM OKULLARI’NDAN KÜLTÜR OKULU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2018; 19(2): 566-582.
Vancouver Kaya Ç . ÖRGÜTSEL AMAÇ PARADOKSLARININ STRATEJİK YÖNETİM OKULLARI’NDAN KÜLTÜR OKULU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2018; 19(2): 582-566.