Year 2018, Volume 19, Issue 2, Pages 463 - 479 2018-11-30

EKONOMİK BÜYÜME VE İŞSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN OECD ÜLKELERİ DÜZEYİNDE EKONOMETRİK BİR ANALİZİ

Umut Üzar [1] , Haydar Akyazı [2]

120 228

Ekonomik büyüme ve istihdam düzeyi gerek gelişmiş gerekse de gelişmekte olan ülkeler için oldukça önemli iki makroekonomik göstergedir. Bu iki kritik gösterge arasındaki ilişki, Okun (1962) tarafından formülize edilmiş ve ekonomik büyümenin işsizlik oranını azaltacağı belirtilmiştir. Okun Yasası teorik olarak güçlü bir çerçeve ve tutarlı bir yaklaşım sunmasına rağmen, son yıllarda dünya ekonomisinde kaydedilen büyüme performansı veri iken, işsizlik oranlarında kayda değer bir iyileşmenin sağlanamaması (istihdamsız büyüme), ekonomik büyüme ve istihdam arasındaki ilişkinin zayıfladığı şeklinde yorumlanmaktadır. Bu tartışmalar ışığında 2000-2016 dönemini kapsayan çalışmada, 34 OECD ülkesinde, ekonomik büyüme ve işsizlik arasındaki nedensellik ilişkisinin iktisat teorisinin sağladığı bilgiyle uyumlu olup olmadığının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda gerçekleştirilen Dumitrescu Hurlin nedensellik analizi sonucunda ele alınan ülkelerde iki yönlü bir nedensellik ilişkisinin olduğu; böylece Okun Yasası’nın geçerli olduğu tespit edilmiştir. 

Ekonomik büyüme, İşsizlik, Okun Yasası, Nedensellik Analizi
 • ABO-ZAİD, Salem (2013), “On Credit Frictions as Labor–income Taxation”, Economics Letters, 118; 287-292.
 • ACEMOĞLU, Daron. ve Pascual RESTREPO (2018), “Artificial Intelligence, Automation and Work”, NBER Working Paper Series, No. 24196; 1-41.
 • ACEMOĞLU, Daron (2002), “Technical Change, Inequality and the Labor Market”, Journal of Economic Literature. Vol. XL; 7-72.
 • ACEMOĞLU, Daron, David LAIBSON ve John A. LİST (2016), Makroekonomi, Çev. Ş. Şener, İstanbul, Beta Basım Yayın.
 • AKEJU, Kemi F. ve Dayo B. OLANIPEKUN (2014), Unemployment and Economic Growth in Nigeria, Journal of Economics and Sustainable Development, Vol.5, No.4; 138-144.
 • AREWA A. ve P. Nwakanma (2012), “Potential-real GDP and Growth Process of Nigerian economy, An Empirical Re-evaluation of Okun’s Law”, European Scientific Journal, 8(9); 25-33.
 • BALL, LAURENCE, Daniel LEIGH ve Prakash LOUNGANI (2017), “Okun’s Law: Fit at 50?” Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 49, No. 7; 1413-1441.
 • BALL, Laurence, João Tovar JALLES ve Prakash LOUNGANİ (2015), “Do forecasters believe in Okun’s Law? An assessment of unemployment and output forecasts”, International Journal of Forecasting, 31; 176–184.
 • BALTAGI, Badi (2005), Econometric Analysis of Panel Data, Chichester West Sussex: John Wiley & Sons Ltd.
 • BINET, Marie-Estelle ve Francois FACCHINI (2013), “Okun's law in the French regions: a cross-regional comparison”, Economics Bulletin, 33(1); 420-433.
 • CEYLAN, Servet ve Burcu Yılmaz ŞAHİN (2010), “İşsizlik ve ekonomik büyüme ilişkisinde asimetri”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11(2); 157-165.
 • DARCILLON, Thibault (2015) “How does finance affect labor market institutions? An empirical analysis in 16 OECD countries”, Socio-Economic Review, Vol. 13, No. 3; 477–504.
 • DEMİRGİL, Hakan (2010) “Okun Yasası’nın Türkiye İçin Geçerliliğine Dair Ampirik Bir Çalışma”, Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 2(2); 139-151.
 • DIXON, Robert, Guay LIM ve Jan C. van OURS (2017), “Revisiting the Okun Relationship”, Applied Economics, 49:28; 2749-2765.
 • DUMITRESCU, Elena-Ivona ve Christophe HURLİN (2012) “Testing For Granger Non-Causality in Heterogeneous Panels”, Economic Modelling, 29(4); 1450-1460.
 • DURECH, Richard, Alexandru MINEA, Lavinia MUSTEA ve Lubica SLUSNA (2014) “Regional Evidence On Okun's Law in Czech Republic and Slovakia”, Economic Modelling, 42; 57-65.
 • PIERDZIOCH, Christian, Jan-Christoph RULKE ve Georg STADTMANN (2011), “Do Professional Economists’ Forecasts Reflect Okun’s Law? Some Evidence for the G7 Countries”, Applied Economics, 43:11; 1365-1373.
 • GRANGER, Clive (1969), “Investigating Causal Relations By Econometric Models and Cross-Spectral Methods”, Econometrica, 37(3); 424-438.
 • GREINER, Alfred, Jens RUBART ve Willi SEMMLER (2004), “Economic Growth, Skill-Biased Technical Change and Wage Inequality: A Model and Estimations for the US and Europe”, Journal of Macroeconomics, vol.26; 597–621.
 • HOOD, M. V., Quentin KIDD ve Irwin L. MORRIS (2008), “Two Sides of the Same Coin? Employing Granger Causality Tests in a Time Series Cross-Section Framework”, Political Analysis, 161; 324-344.
 • KHEMRAJ, Tarron, Jeff MADRICK ve Willi SEMMLER (2006), “Okun’s Law and Jobless Growth”, Schwartz Center For Policy Analysis, The New School Policy Note, No:3; 1-10.
 • LAL, Irfan, Sulaiman D. MUHAMMAD, M. Anwar JALIL ve Adnan HUSSAIN (2010), “Test of Okun’s Law in Some Asian Countries Co-Integration Approach”, European Journal of Scientific Research, Vol.40, No.1; 73 -80.
 • LEE, Jim (2000), “The Robustness of Okun's Law: Evidence from OECD Countries”, Journal of Macroeconomics, Vol. 22, No. 2; 331-356
 • LOPEZ, Luciano ve Sylvain WEBER (2017), “Testing For Granger Causality in Panel Data”, University of Neuchatel Institute of Economic Research, IRENE Working paper, 17-03; 1-12.
 • OKUN, Arthur (1962), “Potential GNP: Its Measurement and Significance”, Proceedings of the Business and Economic Statistics Section of the American Statistical Association, 7(1); 89-104.
 • ORHANGAZİ, Özgür (2008), “Financialisation and Capital Accumulation in the Non-Financial Corporate Sector, A Theoretical and Empirical Investigation on the US Economy: 1973-2003”, Cambridge Journal of Economics, 32; 863-886.
 • OWYANG Michael T. ve Tatevik SEKHPOSYAN (2012) “Okun’s Law Over The Business Cycle: Was The Recession Really That Different?”, Federal Reserve Bank of St. Louis Review, September-October;399-418.
 • PALLEY, Thomas I. (2012), From Financial Crisis to Stagnation – The Destruction of Shared Prosperity and the Role of Economics, New York: Cambridge University Press.
 • PESARAN, M. Hashem (2004) “General Diagnostic Test for Cross Section Dependence in Panel”, IZA Discussion Paper. No. 1240; 1-39.
 • RAHMAN, Matiur ve Mustafa MUHAMMAD (2017), “Okun’s Law: Evidence of 13 Selected Developed Countries, Journal of Economics and Finance, Volume 41, Issue 2; 297–310.
 • SCHREFT, Stacey L. ve Aarti SINGH (2003), “A Closer Look at Jobless Recoveries”, Economic Review, Federal Reserve Bank of Kansas City, issue Q II; 45-73.
 • SOYLU, Özgür Bayram, İsmail ÇAKMAK ve Fatih OKUR (2018), “Economic Growth and Unemployment İssue: Panel Data Analysis in Eastern European Countries”, Journal of International Studies, 11(1); 93-107.
 • STIGLITZ, Joseph (2016), Eşitsizliğin Bedeli: Bugünün Bölünmüş Toplumu Geleceğimizi Nasıl Tehlikeye Atıyor?, Çev. O. İşler, İstanbul, İletişim Yayınları.
 • STOCKHAMMER, Engelbert (2004), “Financialization and the Slowdown of Accumulation” Cambridge Journal of Economics, vol. 28; 719–41.
 • TATOĞLU, Ferda Yerdelen (2017), Panel Zaman Serileri Analizi, İstanbul: Beta Yayınları.
 • TRIDICO, Pasquale (2012), “Financial Crisis and Global Imbalances: Its Labour Market Origins and The Aftermath”, Cambridge Journal of Economics, 36(1), 17-42.
 • ÜZAR, Umut (2018), Finansallaşma Fonksiyonel Gelir Dağılımını Etkiliyor mu? Politik Ekonomi Perspektifinden Ampirik Bir Değerlendirme, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • VALADKHANI, Abbas (2015), “Okun’s Law in Australia”, Economic Record, Vol. 91, No. 295, 509–522.
 • VILLAVERDE, Jose ve Adolfo MAZA (2009), “The Robustness Of Okun’s Law in Spain, 1980–2004: Regional Evidence”, Journal of Policy Modeling, 2009, 31(2); 289-297.
 • YILMAZ, Özlem Göktaş (2005), “Türkiye Ekonomisinde Büyüme ile İşsizlik Oranları Arasındaki Nedensellik İlişkisi”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 2(1); 63-76.
 • YÜKSEL, Serhat ve Suat OKTAR (2017), “Okun Yasasının Farklı Gelişme Düzeyindeki Ülkelere İlişkin Ekonometrik Analizi”, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 39, Sayı: 1; 323-332.
 • ZANIN, Luca (2014), “On Okun’s Law in OECD Countries: An Analysis By Age Cohorts”, Economics Letters, 125; 243-248.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Umut Üzar (Primary Author)
Institution: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, GİRESUN İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT PR.
Country: Turkey


Author: Haydar Akyazı
Institution: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: November 30, 2018

Bibtex @research article { cumuiibf440924, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1303-1279}, address = {Cumhuriyet University}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {463 - 479}, doi = {}, title = {EKONOMİK BÜYÜME VE İŞSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN OECD ÜLKELERİ DÜZEYİNDE EKONOMETRİK BİR ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Üzar, Umut and Akyazı, Haydar} }
APA Üzar, U , Akyazı, H . (2018). EKONOMİK BÜYÜME VE İŞSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN OECD ÜLKELERİ DÜZEYİNDE EKONOMETRİK BİR ANALİZİ. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19 (2), 463-479. Retrieved from http://dergipark.org.tr/cumuiibf/issue/40744/440924
MLA Üzar, U , Akyazı, H . "EKONOMİK BÜYÜME VE İŞSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN OECD ÜLKELERİ DÜZEYİNDE EKONOMETRİK BİR ANALİZİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (2018): 463-479 <http://dergipark.org.tr/cumuiibf/issue/40744/440924>
Chicago Üzar, U , Akyazı, H . "EKONOMİK BÜYÜME VE İŞSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN OECD ÜLKELERİ DÜZEYİNDE EKONOMETRİK BİR ANALİZİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (2018): 463-479
RIS TY - JOUR T1 - EKONOMİK BÜYÜME VE İŞSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN OECD ÜLKELERİ DÜZEYİNDE EKONOMETRİK BİR ANALİZİ AU - Umut Üzar , Haydar Akyazı Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 463 EP - 479 VL - 19 IS - 2 SN - 1303-1279- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Economics and Administrative Sciences EKONOMİK BÜYÜME VE İŞSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN OECD ÜLKELERİ DÜZEYİNDE EKONOMETRİK BİR ANALİZİ %A Umut Üzar , Haydar Akyazı %T EKONOMİK BÜYÜME VE İŞSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN OECD ÜLKELERİ DÜZEYİNDE EKONOMETRİK BİR ANALİZİ %D 2018 %J Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1303-1279- %V 19 %N 2 %R %U
ISNAD Üzar, Umut , Akyazı, Haydar . "EKONOMİK BÜYÜME VE İŞSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN OECD ÜLKELERİ DÜZEYİNDE EKONOMETRİK BİR ANALİZİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 / 2 (November 2018): 463-479.
AMA Üzar U , Akyazı H . EKONOMİK BÜYÜME VE İŞSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN OECD ÜLKELERİ DÜZEYİNDE EKONOMETRİK BİR ANALİZİ. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2018; 19(2): 463-479.
Vancouver Üzar U , Akyazı H . EKONOMİK BÜYÜME VE İŞSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN OECD ÜLKELERİ DÜZEYİNDE EKONOMETRİK BİR ANALİZİ. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2018; 19(2): 479-463.