Year 2018, Volume 19, Issue 2, Pages 226 - 237 2018-11-30

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE Kİ İŞLETMELERDE ELEKTRONİK İŞ SİSTEMLERİNİN KULLANIMININ İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ

FATMA GÜL YAZICILAR [1] , DİLŞAD GÜZEL [2]

58 160

            Günümüzde bilişim teknolojisi hızla ilerlemektedir. Bu ilerleme internet kullanımının yaygınlaşmasına sebep olmaktadır. İnternet günlük hayatın her noktasında kullanıldığı gibi, ticaret hayatında da kullanılmaktadır. İşletmeler artık geleneksel yöntemler yerine modern hayata uyum sağlamak için, teknolojik yöntemleri kullanmaktadırlar. Bu işletmelere dahil olan KOBİ’ lerde ticaret hayatlarında teknolojiden faydalanıp, E-İş sistemlerini kullanmaktadırlar. E- İş sistemleri sayesinde tüketici ihtiyaçlarına daha hızlı ve kaliteli bir şekilde cevap verip, piyasada hem rekabet güçlerini hem de bunun bir sonucu olarak da, işletme performansını arttırabilmektedirler. Bu çalışmanın amacı, Erzurum Organize Sanayi Bölgesinde bulunan KOBİ’lerde E-İş sistemlerinin kullanımının işletme performansına olan etkisini belirlemektir. Araştırma için gerekli veriler anket yöntemi ile elde edilmiş ve  SPSS 20.00  paket programı kullanılarak gerekli analizler yapılmıştır. Araştırma da KOBİ’lerde E-İş sistemlerinin kullanımının işletme performansı üzerindeki etkisi incelenmiştir.

E-İş, KOBİ, , PERFORMANS
 • ACAR, Nesime. (2001). Üretim Planlaması Yöntem ve Uygulamaları. Ankara: MPM Yayınları, 201.
 • AYATA, Büşra. (2010). “ İnternet Üzerinden Elektronik Pazarlama ve Mobilya Sektöründeki Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Bir Araştırma”. (Yüksek Lisans tezi). Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilimdalı.
 • BAUM, David. (1999). “Business Links”. Oracle Magazine, 13(3), 36-44.
 • BEAMON, Benita. (1999). “Measuring Supply Chain Performance”. International Journal of Operations & Production Management,19(3),276.
 • CHUNG, Hwa ve SNYDER, Charles. (2000). “ ERP Adoption: A Technological Evolution Approach”. İnternational Journal of Agile Management Systems, 2(1), 24-32.
 • DAVIS, Mark., AQUILIANO, Jacobs ve CHAESE, R.B. (1999). Fundamentals of Operations Management. Irwin McGraw-Hill Inc, 382.
 • GÜNERİ, Belma ve YEYGEL, Sinem. (2004). Sanal Ortamda Bütünleşik Pazarlama İletişimi. İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi,50
 • İMER, Recep. (2005). Elektronik Ticaret. İstanbul: Özne Yayın Dağıtım,12-24.
 • KEHOE, Dennis ve BOUGHTON, Nick.(2001). “ İnternet Based Supply Chain Management: A classification of Approaches to Manufacturing Planning and Control”. İnternational Journal of Operayions & Production Management, 21(4), 516-524.
 • KOTLER, Philip. (2007). Soru ve Cevaplarla Günümüzde Pazarlamanın Temelleri.(çev: Ümit Şensoy). İstanbul: Optimist Yayınları,171-172
 • LEBAS, Michel.(1995). “ Performance Measurement and Performance Management”.International Journal of Production Economics, 41, 24-26.
 • NEELY, Andy., GREGORY, Mike ve PILATTS, Ken. (1995). “Performance Measurement System Design: A Literature Review and Research Agenda” International Journal of Operations& Production Management, 15(4),80-81.
 • NICOLAOU, Andreas.(2004). “Quality of Postimplementation Review for Enterprise Resource Planning Systems” .International Journal of Accounting Information Systems, 5(1), 27.
 • ÖZMEN, Şule. (2006). Ağ Ekonomisinde Yeni Ticaret Yolu, Elektronik Ticaret. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, 9-15.
 • PENSE, Funda. (2008). “ Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde, E-Ticaretin Rekabet Şartlarına Etkilerinin Araştırılması”. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi Anabilim Dalı.
 • TAN, Keah. Choon., LYMAN, Steven ve WISNER Joel.(2002). “Supply Chain Management: A Strategic Perspective” . International Journal of Operations and Production Management, 22 (6), 615.
 • WESTON, Robert. (2001).” E Business Revolution : The Battle Rage On , Manhasset”. CMP Media LLC,136.
 • YAHYAGİL, Mehmet. (2001). Kobilerde Bilgisayar Teknolojileri Uygulamaları. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları,44.
 • YILDIRIM, Elif. (2011). “ Türkiye’ de E-Perakende Ticaret Yapan Firmalarda E- Ticaretin Uygulanabilirliği Üzerine bir Araştırma. (Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi. Bilişim Enstitüsü.
 • YÜKSEL, Hilmi. (2004). “ Tedarik Zinciri için Performans Ölçüm Sistemlerinin Tasarımı”. Celal Bayar Üniversitesi İİBF Dergisi, 11(1), 143-154.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: FATMA GÜL YAZICILAR (Primary Author)
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: DİLŞAD GÜZEL
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: November 30, 2018

Bibtex @research article { cumuiibf443912, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1303-1279}, address = {Cumhuriyet University}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {226 - 237}, doi = {}, title = {KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE Kİ İŞLETMELERDE ELEKTRONİK İŞ SİSTEMLERİNİN KULLANIMININ İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ}, key = {cite}, author = {YAZICILAR, FATMA GÜL and GÜZEL, DİLŞAD} }
APA YAZICILAR, F , GÜZEL, D . (2018). KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE Kİ İŞLETMELERDE ELEKTRONİK İŞ SİSTEMLERİNİN KULLANIMININ İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19 (2), 226-237. Retrieved from http://dergipark.org.tr/cumuiibf/issue/40744/443912
MLA YAZICILAR, F , GÜZEL, D . "KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE Kİ İŞLETMELERDE ELEKTRONİK İŞ SİSTEMLERİNİN KULLANIMININ İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (2018): 226-237 <http://dergipark.org.tr/cumuiibf/issue/40744/443912>
Chicago YAZICILAR, F , GÜZEL, D . "KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE Kİ İŞLETMELERDE ELEKTRONİK İŞ SİSTEMLERİNİN KULLANIMININ İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (2018): 226-237
RIS TY - JOUR T1 - KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE Kİ İŞLETMELERDE ELEKTRONİK İŞ SİSTEMLERİNİN KULLANIMININ İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ AU - FATMA GÜL YAZICILAR , DİLŞAD GÜZEL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 226 EP - 237 VL - 19 IS - 2 SN - 1303-1279- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Economics and Administrative Sciences KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE Kİ İŞLETMELERDE ELEKTRONİK İŞ SİSTEMLERİNİN KULLANIMININ İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ %A FATMA GÜL YAZICILAR , DİLŞAD GÜZEL %T KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE Kİ İŞLETMELERDE ELEKTRONİK İŞ SİSTEMLERİNİN KULLANIMININ İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ %D 2018 %J Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1303-1279- %V 19 %N 2 %R %U
ISNAD YAZICILAR, FATMA GÜL , GÜZEL, DİLŞAD . "KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE Kİ İŞLETMELERDE ELEKTRONİK İŞ SİSTEMLERİNİN KULLANIMININ İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 / 2 (November 2018): 226-237.
AMA YAZICILAR F , GÜZEL D . KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE Kİ İŞLETMELERDE ELEKTRONİK İŞ SİSTEMLERİNİN KULLANIMININ İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2018; 19(2): 226-237.
Vancouver YAZICILAR F , GÜZEL D . KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE Kİ İŞLETMELERDE ELEKTRONİK İŞ SİSTEMLERİNİN KULLANIMININ İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2018; 19(2): 237-226.