Year 2018, Volume 19, Issue 2, Pages 199 - 213 2018-11-30

TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURUNUN ÜCRETLER ÜZERİNDEKİ UZUN DÖNEM ETKİLERİNİN ARDL SINIR TESTİ İLE BELİRLENMESİ: HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ

Ahmet Eren Yıldırım [1]

72 191

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de hizmetler sektöründe reel döviz kurundaki değişmelerin brüt ücretler üzerindeki uzun dönem etkilerini ARDL sınır testi ile incelemektir. Çalışmada 2006:1-2017:4 dönemi çeyreklik verileri kullanılmıştır. Hizmetler sektörü reel döviz kurundaki değişmelerden doğrudan etkilenen sektörlerden biridir. Çalışmada elde edilen bulgular, hizmetler sektöründe reel döviz kuru ile brüt ücretler arasında uzun dönemde eşbütünleşme ilişkisinin olduğunu göstermektedir. Ayrıca reel döviz kurundaki değişmelerin brüt ücretler üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır.


Hizmetler Sektörü, Döviz Kuru, Ücret, ARDL Sınır Testi
 • ACAR BALAYLAR, Nilgün (2011), “Reel Döviz Kuru İstihdam İlişkisi: Türkiye İmalat Sanayi Örneği”, Sosyoekonomi, Temmuz-Aralık, 137-160.
 • ACARAVCI, Ali ve ÖZTÜRK, İlhan (2002), “Döviz Kurundaki Değişkenliğin Türkiye İhracatı Üzerine Etkisi: Ampirik Bir Çalışma”, Review of Social Economic & Business Studies, Vol.2, 197-206.
 • AKEL, Veli ve GAZEL, Sümeyra (2014), “Döviz Kurları ile BİST Sanayi Endeksi Arasındaki Eşbütünleşme İlişkisi: Bir ARDL Sınır Testi Yaklaşımı”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı:44, 23-41.
 • BAHMANI-OSKOOEE, Mohsen ve MİRZAİE, Ida Aghdas (2000), “The Long-Run Effects of Depreciation of the Dollar on Sectoral Output”, International Economic Journal, Vol.14, No.3, 51-61.
 • BAHMANI-OSKOOEE, Mohsen ve MİRZAİE, Ida Aghdas (2007), “Sectoral Employment, Wages and The Exchange Rate: Evidence From the U.S.”, Eastern Economic Journal, Vol.33, No.1, 125-136.
 • BENTZEN, Jan ve ENGSTED, Tom (2001), “A revival of autoregressive distributed lag model in estimating energy demand relationships”, Energy, Vol.26, No.1, 45-55.
 • BİLGİN, Mehmet Hüseyin (2004), “Döviz Kuru İşsizlik İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir İnceleme”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:8, 80-94.
 • CAMPA, Jose ve GOLDBERG, Linda (1997), “The Evolving External Orientation of Manufacturing: A Profile of Four Countries”, Economic Policy Review, 53-81.
 • COLLINS, Susan ve PARK, Won-Am (1989), “Exchange Rates, Wages and Productivity” chap. in Developing Country Debt and Economic Performance, National Bureau of Economic Research, Vol.3, 270-282.
 • DJAJIC, Slobodan (1988), “Exchange Rates, Wages and the International Allocation of Capital”, The American Economic Review, Vol.78, No.2, 341-345.
 • FRENKEL, Roberto ve TAYLOR, Lance (2006), “Real Exchange Rate, Monetary Policy and Employment”, DESA Working Paper, No.19.
 • GHATAK, Subrata ve SIDDIKI, Jalal (2001), “The use of the ARDL approach in estimating virtual Exchange rates in India”, Journal of Applied Statistics, Vol.28, No.5, 573-583.
 • GOLDBERG, Linda ve TRACY, Joseph (2001), “Exchange Rates and Wages”, NBER Working Paper Series, WP 8137.
 • IŞIK, Nihat; ACAR, Mustafa ve IŞIK, Hacı Bayram (2004), “Enflasyon ve Döviz Kuru İlişkisi: Bir Eşbütünleşme Analizi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 2, 325-340.
 • KANDIL, Magda ve MIRZAIE, Ida Aghdas (2002), “Exchange rate fluctuations and disaggregated economic activity in the US: theory and evidence”, Journal of International Money and Finance, Vol.21, 1-31.
 • KANDIL, Magda ve MIRZAIE, Ida Aghdas (2003), “The Effect of dollar appreciation on sectoral labor market adjustments: Theory and evidence”, The Quarterly Review of Economics and Finance, Vol.43, 89-117.
 • MISHRA, Prachi ve SPILIMBERGO, Antonio (2011), “Exchange Rates and Wages in an Integrated World”, American Economic Journal: Macroeconomics, Vol.3, 53-84.
 • NARAYAN, Paresh Kumar (2005), “The saving and investment nexus for China: evidence from cointegration tests”, Applied Economics, Vol.37, No.17, 1979-1990.
 • ODHIAMBO, Nicholas M. (2009), “Energy consumption and economic growth nexus in Tanzania: An ARDL bound testing approach”, Energy Policy, Vol.37, No.2, 617-622.
 • PAYNE, James E. (2003), “Post stabilization estimates of money demand in Croatia: error correction model using the bounds testing approach”, Applied Economics, Vol.35, No.16, 1723-1727.
 • PESARAN, Hashem Mohammad; SHIN, Yongcheol ve SMITH, Richard Jay (2001), “Bound Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships”, Journal of Applied Econometrics, Vol. 16, 289-326.
 • REVENGA, Ana (1992), “Exporting Jobs? The Impact of Import Competition on Employment and Wages in U. S. Manufacturing”, The Quarterly Journal of Economics, 255-284.
 • SACHS, Jeffrey (1980), “Wage, Flexible Exchange Rates and Macroeconomic Policy”, The Quarterly Journal of Economics”, Vol.94, No.4, 731-747.
 • SELİM, Sibel ve AYVAZ GÜVEN, Emine Türkan (2014), “Türkiye’de Enflasyon, Döviz Kuru ve İşsizlik Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Analizi”, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 10, Sayı:1, 127-145.
 • WRIGHT, Peter ve BASTOS, Paulo (2012), “Exchange Rates and Wages in Unionized Labor Markets”, ILR Review, Vol.65, No.4, 975-999.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-2405-3081
Author: Ahmet Eren Yıldırım (Primary Author)
Institution: Hitit Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date: November 30, 2018

Bibtex @research article { cumuiibf450562, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1303-1279}, address = {Cumhuriyet University}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {199 - 213}, doi = {}, title = {TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURUNUN ÜCRETLER ÜZERİNDEKİ UZUN DÖNEM ETKİLERİNİN ARDL SINIR TESTİ İLE BELİRLENMESİ: HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Yıldırım, Ahmet Eren} }
APA Yıldırım, A . (2018). TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURUNUN ÜCRETLER ÜZERİNDEKİ UZUN DÖNEM ETKİLERİNİN ARDL SINIR TESTİ İLE BELİRLENMESİ: HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19 (2), 199-213. Retrieved from http://dergipark.org.tr/cumuiibf/issue/40744/450562
MLA Yıldırım, A . "TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURUNUN ÜCRETLER ÜZERİNDEKİ UZUN DÖNEM ETKİLERİNİN ARDL SINIR TESTİ İLE BELİRLENMESİ: HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (2018): 199-213 <http://dergipark.org.tr/cumuiibf/issue/40744/450562>
Chicago Yıldırım, A . "TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURUNUN ÜCRETLER ÜZERİNDEKİ UZUN DÖNEM ETKİLERİNİN ARDL SINIR TESTİ İLE BELİRLENMESİ: HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (2018): 199-213
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURUNUN ÜCRETLER ÜZERİNDEKİ UZUN DÖNEM ETKİLERİNİN ARDL SINIR TESTİ İLE BELİRLENMESİ: HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ AU - Ahmet Eren Yıldırım Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 199 EP - 213 VL - 19 IS - 2 SN - 1303-1279- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Economics and Administrative Sciences TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURUNUN ÜCRETLER ÜZERİNDEKİ UZUN DÖNEM ETKİLERİNİN ARDL SINIR TESTİ İLE BELİRLENMESİ: HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ %A Ahmet Eren Yıldırım %T TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURUNUN ÜCRETLER ÜZERİNDEKİ UZUN DÖNEM ETKİLERİNİN ARDL SINIR TESTİ İLE BELİRLENMESİ: HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ %D 2018 %J Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1303-1279- %V 19 %N 2 %R %U
ISNAD Yıldırım, Ahmet Eren . "TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURUNUN ÜCRETLER ÜZERİNDEKİ UZUN DÖNEM ETKİLERİNİN ARDL SINIR TESTİ İLE BELİRLENMESİ: HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 / 2 (November 2018): 199-213.
AMA Yıldırım A . TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURUNUN ÜCRETLER ÜZERİNDEKİ UZUN DÖNEM ETKİLERİNİN ARDL SINIR TESTİ İLE BELİRLENMESİ: HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2018; 19(2): 199-213.
Vancouver Yıldırım A . TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURUNUN ÜCRETLER ÜZERİNDEKİ UZUN DÖNEM ETKİLERİNİN ARDL SINIR TESTİ İLE BELİRLENMESİ: HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2018; 19(2): 213-199.