Year 2018, Volume 19, Issue 2, Pages 413 - 430 2018-11-30

KÂR PAYI DAĞITIMININ ŞİRKET KÂRLILIĞINA ETKİSİNİN ANALİZİ: BİST ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

MEHMET ERASLAN [1] , SELAHATTİN KOÇ [2]

48 147

Kâr payı dağıtımlarının şirket kârlılığını etkileyip etkilemediği konusunda farklı görüşler ve teorik yaklaşımlar bulunmaktadır. Bu çalışmayla kâr payı dağıtılmasının ya da kârların dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılmasının gelecekteki şirket kârlılığını etkileyip etkilemediği test edilmiştir. Çalışmada pay senetleri Borsa İstanbul’da işlem gören ve çimento sektöründe faaliyet gösteren 15 firmanın 2005-2015 yılları arasındaki yıllık finansal verileri kullanılmıştır. Kâr payı ödemeleri, kâr yedekleri ve dağıtılmayan kârlar bağımsız (açıklayıcı) değişkenler, kârlılık oranları ise bağımlı değişkenler olarak panel veri regresyon modeline dahil edilmiştir. Panel veri analizi yöntemleri kullanılarak yapılan analizler sonucunda, kâr payı dağıtımlarının şirket kârlılığına pozitif yönde etkisinin olduğu görüldüğü gibi aynı zamanda kârların şirket bünyesinde bırakılmasının da şirket kârlılığına pozitif yönde etkisinin olduğu görülmüştür.

kar
  • Allen, F. ve Michaely, R. (2002). “Payout Policy”, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=309589 erişim tarihi: 02 Kasım 2015.Arslan, Ö. (2008). “Firma Yöneticilerinin Temettü Dağıtımlarına Dair Algıları”, Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 26 (1); 85-98.Benartzi, S., Michael, R. ve Thaler, R. (1997). “Do Changes in Dividends Signal the Future or the Past?”, The Journal of Fınance, Cilt 52 (3); 1007-1034. http://www.jstor.org/stable/2329514?origin=JSTOR-pdf&seq=1#page_scan_tab_contents erişim tarihi: 01 Kasım 2015.DeAngelo, H., DeAngelo, L. ve Skinner D. J. (1996). “Reversal Of Fortune: Dividend Signaling And The Disappearance Of Sustained Earnings Growth”, Journal of Financial Economics, Cilt 40; 341-371. marshallinside.usc.edu/deangelo/Publications/reversal.pdf erişim tarihi: 09 Kasım 2015. Farsio, F., Geary, A. ve Moser J. (2004). “The Relationship Between Dividends And Earnings”, Journal For Economıc Educators. http://capone.mtsu.edu/jee/pdf/farsio.pdf erişim tarihi: 21 Ekim 2015.Grullon, G., Michaely, R., Benartzi, S. ve Thaler R. H. (2005). “Dividend Changes Do Not Signal Changes in Future Profitability”, Journal of Business, Cilt 78 (5); 1659-1682. http://faculty.chicagobooth.edu/Richard.Thaler/research/pdf/Dividend%20Changes%20Do%20Not%20Signal%20Changes%20in%20Future%20Profitability.pdf erişim tarihi: 09 Kasım 2015.Kaymaz, Ö. (2010). Şirket Temettü Politikasında Sinyalizasyon Teorisi ve Bir İmkb Uygulaması. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul.Korgun, A. (1999). Bir Temettü Politikası Olarak Temettü Avansı; Teorisi ve Türkiye’ye İlişkin Uygulama Önerileri. SPK Denetleme Dairesi Araştırma Raporu.Li, Y. (2014). The Relationship Between Dividend Changes and Future Earnings Changes. Tilburg University, Master Tezi. http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=134569 erişim tarihi: 04 Kasım 2015.Nissim, D. ve Ziv, A. (2001). “Dividend Changes and Future Profitability”, The Journal of Finance, Cilt 56(6); 2111-2134. www.columbia.edu/~dn75/dividend_changes_and_future_profitability.pdf erişim tarihi: 10 Kasım 2015.Ovla, H. D. ve Taşdelen, B. (2012). “Aykırı Değer Yönetimi”, Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, Cilt 5 (3); 1-8.Purmessur, R. D. ve Boodhoo, R. (2009). “Signalling Power of Dividend on Firms’ Future Profits A Literature Review”, EvergreenEnergy – International InterdisciplinaryJournal. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1359495 erişim tarihi: 17 Ekim 2015.Sant, R. ve Cowan, A. R. (1994). “Do Dividends Signal Earnings? The Case Of Omitted Dividends”, Journal of Banking and Finance, Cilt 18 (6); 1113-1133. http://www.bus.iastate.edu/arnie/OmittedDividendsPaper.pdf erişim tarihi: 25 Ekim 2015.Tatoğlu, F. Y. (2012). Panel Veri Ekonometrisi: Stata Uygulamalı. Beta Yay. İstanbul.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: MEHMET ERASLAN (Primary Author)
Institution: SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: SELAHATTİN KOÇ
Institution: SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: November 30, 2018

Bibtex @research article { cumuiibf450741, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1303-1279}, address = {Cumhuriyet University}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {413 - 430}, doi = {}, title = {KÂR PAYI DAĞITIMININ ŞİRKET KÂRLILIĞINA ETKİSİNİN ANALİZİ: BİST ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {ERASLAN, MEHMET and KOÇ, SELAHATTİN} }
APA ERASLAN, M , KOÇ, S . (2018). KÂR PAYI DAĞITIMININ ŞİRKET KÂRLILIĞINA ETKİSİNİN ANALİZİ: BİST ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19 (2), 413-430. Retrieved from http://dergipark.org.tr/cumuiibf/issue/40744/450741
MLA ERASLAN, M , KOÇ, S . "KÂR PAYI DAĞITIMININ ŞİRKET KÂRLILIĞINA ETKİSİNİN ANALİZİ: BİST ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (2018): 413-430 <http://dergipark.org.tr/cumuiibf/issue/40744/450741>
Chicago ERASLAN, M , KOÇ, S . "KÂR PAYI DAĞITIMININ ŞİRKET KÂRLILIĞINA ETKİSİNİN ANALİZİ: BİST ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (2018): 413-430
RIS TY - JOUR T1 - KÂR PAYI DAĞITIMININ ŞİRKET KÂRLILIĞINA ETKİSİNİN ANALİZİ: BİST ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA AU - MEHMET ERASLAN , SELAHATTİN KOÇ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 413 EP - 430 VL - 19 IS - 2 SN - 1303-1279- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Economics and Administrative Sciences KÂR PAYI DAĞITIMININ ŞİRKET KÂRLILIĞINA ETKİSİNİN ANALİZİ: BİST ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA %A MEHMET ERASLAN , SELAHATTİN KOÇ %T KÂR PAYI DAĞITIMININ ŞİRKET KÂRLILIĞINA ETKİSİNİN ANALİZİ: BİST ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA %D 2018 %J Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1303-1279- %V 19 %N 2 %R %U
ISNAD ERASLAN, MEHMET , KOÇ, SELAHATTİN . "KÂR PAYI DAĞITIMININ ŞİRKET KÂRLILIĞINA ETKİSİNİN ANALİZİ: BİST ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 / 2 (November 2018): 413-430.
AMA ERASLAN M , KOÇ S . KÂR PAYI DAĞITIMININ ŞİRKET KÂRLILIĞINA ETKİSİNİN ANALİZİ: BİST ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2018; 19(2): 413-430.
Vancouver ERASLAN M , KOÇ S . KÂR PAYI DAĞITIMININ ŞİRKET KÂRLILIĞINA ETKİSİNİN ANALİZİ: BİST ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2018; 19(2): 430-413.