Year 2018, Volume 19, Issue 2, Pages 35 - 43 2018-11-30

THE RELATIONSHIP BETWEEN PUBLIC EXPENDITURES AND ECONOMIC GROWTH: A PANEL VAR APPROACH
THE RELATIONSHIP BETWEEN PUBLIC EXPENDITURES AND ECONOMIC GROWTH: A PANEL VAR APPROACH

GÖKHAN KARHAN [1]

58 218

The relationship between public expenditures and economic growth has gain importance, especially after the First World War. In this study, the relationship between public expenditures and economic growth was investigated using data from 1989-2017 for BRICS countries and Turkey with cointegration and causality tests. As a result the cointegration test; there is a cointegration between variables for long run. Causality results show that there is no causality from public expenditures to economic growth in the short term but there is causality relationship from economic growth to public spending. In the long run, it is seen that there is bidirectional causality both from public expenditures to economic growth and from economic growth to public expenditures.

The relationship between public expenditures and economic growth has accelerated, especially after the First World War. In this study, it was investigated using data from 1989-2017 for BRICS countries and Turkey for the causality relation between public expenditures and economic growth. As a result the causality test show that there is no causality from public expenditures to economic growth in the short term but there is causality relationship from economic growth to public spending. In the long run, it is seen that there is bidirectional causality both from public expenditures to economic growth and from economic growth to public expenditures.

 • Ağayev, S. (2014). Kamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Eski Sovyetler Birliği Ülkelerinde Wagner Yasası Analizi (1995-2009). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 7(2).
 • Altunç, Ö. F. (2014). Kamu harcamaları ve ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye’ye ilişkinampirik kanıtlar. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(2), 145-157.
 • Arısoy, A. G. İ. (2005). Wagner ve Keynes hipotezleri çerçevesinde Türkiye’de kamuharcamaları ve ekonomik büyüme ilişkisi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(2).
 • Aytaç, D., and Güran, M. C. (2010). Kamu harcamalarının bileşimi ekonomik büyümeyi etkiler mi? Türkiye ekonomisi için bir analiz. Sosyoekonomi, 13(13).Başar, S.,
 • Akarsu, H., Temurlenk, M. S., & Polat, Ö. (2009). Türkiye’de Kamu Harcamaları Ve Büyüme İlişkisi Sınır Testi Yaklaşımı/GovernmentSpendingandEconomicGrowthRelationship in Turkey: A BoundTestingApproach. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(1), 301-314.
 • Bayat, T., Taşar, İ., Kayhan, S., (2017), “The Validity of Efficiency and Compensation Hypothesis for G7 Countries”, Ecoforum Journal, 6, 2(11), 46-58
 • Breusch, T., Pagan, A., 1980.The Lagrange multiplier test and its application to model specification in econometrics. Rev. Econ. Stud. 47, 239–253.
 • Destebaşı, E. (2017). Savunma, Eğitim Ve Sağlık Harcamaları Arasındaki Nedensellik Analizi: D-8 Ülkeleri Örneği. Enderun, 1(1), 28-43.
 • Dickey, D.A. ve Fuller, W.A. (1979), “Distribution of theEstimatorsforAutoregressive Time Series with a UnitRoot”, Journal of theAmerican Statistical Association, 74, 427-431.
 • Esen, Ö. and Bayrak, M. (2015). Kamu Harcamalari ve Ekonomik Büyüme Iliskisi: GeçisSürecindeki Türk Cumhuriyetleri Üzerine Bir Uygulama. Bilig, 73, 231.
 • Gül, E., and Yavuz H. (2010). AB’nin Yeni Üyeleri ile Türkiye’de Kamu Harcamaları veEkonomik Büyüme İlişkisi: 1996-2008 Dönemi. Maliye Dergisi, 158, 164-178.
 • Kabaklarlı, E.,and Er, P. H. (2014). Türkiye’de Kamu Harcamalarının Ekonomik BüyümeyeEtkisinin Sınır Testi Yaklaşımı ile Analizi. Maliye Dergisi, 166, 268-285.
 • Kayhan, S., Bayat, T., Dejan, A., Taşar, İ., (2017), “The Relation Between Fiscal and Current Account Deficit:The Case of Fragile Five”, Asian Journal of Economic Modelling, 5(3), 318-330
 • Kayhan, S., Bayat, T., Yüzbaşı, B., (2013), “Government Expenditures and Trade Deficits in Turkey: Bootstrapped Toda-Yamamoto Causality Analysis”, Economic Modelling, 35, 153-158
 • Koçyiğit, A., Bayat, T., Kayhan, S., Şentürk, M., (2015), “Short And Long Term Valıdıty Of Export-Led Growth Hypothesıs In BRICS-T Countrıes: A Frequency Domaın Causalıty Approach”, Journal of Asian Development Studies, Vol:3(4), 117-129Kolçak, M ,
 • Kalabak, A , Boran, H . (2017). Kamu Harcamaları Büyüme Üzerinde Bir Politika Aracı Olarak Kullanılmalı mı? VECM Analizi ve Yapısal Kırılma Testleri ile Ampirik Bir Analiz: 1984-2014 Türkiye Örneği. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 72 (2), 467-486.
 • Kolçak, M.,Kalabak, A. Y., & Boran, H. Kamu Harcamalrı Ve Ekonomik BüyümeArasındaki İlişki Üzerine Ampirik Bir Analiz: 1984-2014 Türkiye Örneği.
 • Lee, J., &Strazicich, M. C. (2003).Minimum Lagrange multiplier unit root test with two structural breaks. Review of Economics and Statistics, 85(4), 1082-1089.
 • Lee, J., &Strazicich, M. C. (2004).Minimum LM unit root test with one structural break. Manuscript, Department of Economics, Appalachian State University, 1-16.
 • Nihat, I. (2005). Kamu Harcamaları ve Büyüme Arasındaki İlişki. Erciyes Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (24).
 • Oktayer, N.,& Susam, N. (2008). KAMU Kamu Harcamaları ve Büyüme İlişkisi.: 1970-2005Yılları Türkiye Örneği. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 22(1).
 • Pesaran, Hasem, M., (2004), “General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels”, Working Paper No:0435, University of Cambridge.Pesaran, M. H. (2007). A simple panel unit root test in the presence of cross‐section dependence. Journal of Applied Econometrics, 22(2), 265-312.
 • Pesaran, M. H., & Yamagata, T. (2008).Testing slope homogeneity in large panels. Journal of Econometrics, 142(1), 50-93.
 • Pesaran, M.H., Ullah, A., Yamagata, T., 2008.A bias-adjusted LM test of error cross section independence. Econometrics Journal 11, 105–127.
 • Uluocak, R.,& Şentürk Uluocak, Z. (2014). Kamu Harcamaları ve Ekonomik BüyümeArasındaki Nedensellik: Türkiye Örneği. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 10(23), 81-98.Uzay N. (2002).
 • Kamu büyüklüğü ve Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği (1970-1999). Erciyes Üniversitesi, İİ BF. Dergisi, 19, 151-172.
 • Yaraşır Tülümce, S.,& Zeren, F. (2017). Türkiye’de Kamu Harcamaları Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Asimetrik Nedensellik Testi İle Analizi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 13(2), 299-310.
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: GÖKHAN KARHAN (Primary Author)
Institution: BATMAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: November 30, 2018

Bibtex @research article { cumuiibf453035, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1303-1279}, address = {Cumhuriyet University}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {35 - 43}, doi = {}, title = {THE RELATIONSHIP BETWEEN PUBLIC EXPENDITURES AND ECONOMIC GROWTH: A PANEL VAR APPROACH}, key = {cite}, author = {KARHAN, GÖKHAN} }
APA KARHAN, G . (2018). THE RELATIONSHIP BETWEEN PUBLIC EXPENDITURES AND ECONOMIC GROWTH: A PANEL VAR APPROACH. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19 (2), 35-43. Retrieved from http://dergipark.org.tr/cumuiibf/issue/40744/453035
MLA KARHAN, G . "THE RELATIONSHIP BETWEEN PUBLIC EXPENDITURES AND ECONOMIC GROWTH: A PANEL VAR APPROACH". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (2018): 35-43 <http://dergipark.org.tr/cumuiibf/issue/40744/453035>
Chicago KARHAN, G . "THE RELATIONSHIP BETWEEN PUBLIC EXPENDITURES AND ECONOMIC GROWTH: A PANEL VAR APPROACH". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (2018): 35-43
RIS TY - JOUR T1 - THE RELATIONSHIP BETWEEN PUBLIC EXPENDITURES AND ECONOMIC GROWTH: A PANEL VAR APPROACH AU - GÖKHAN KARHAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 43 VL - 19 IS - 2 SN - 1303-1279- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Economics and Administrative Sciences THE RELATIONSHIP BETWEEN PUBLIC EXPENDITURES AND ECONOMIC GROWTH: A PANEL VAR APPROACH %A GÖKHAN KARHAN %T THE RELATIONSHIP BETWEEN PUBLIC EXPENDITURES AND ECONOMIC GROWTH: A PANEL VAR APPROACH %D 2018 %J Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1303-1279- %V 19 %N 2 %R %U
ISNAD KARHAN, GÖKHAN . "THE RELATIONSHIP BETWEEN PUBLIC EXPENDITURES AND ECONOMIC GROWTH: A PANEL VAR APPROACH". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 / 2 (November 2018): 35-43.
AMA KARHAN G . THE RELATIONSHIP BETWEEN PUBLIC EXPENDITURES AND ECONOMIC GROWTH: A PANEL VAR APPROACH. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2018; 19(2): 35-43.
Vancouver KARHAN G . THE RELATIONSHIP BETWEEN PUBLIC EXPENDITURES AND ECONOMIC GROWTH: A PANEL VAR APPROACH. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2018; 19(2): 43-35.