Year 2018, Volume 19, Issue 2, Pages 214 - 225 2018-11-30

ÇİN EKONOMİSİNDE BÜYÜMENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: YÜKSEK TEKNOLOJİK MAL İHRACATININ BELİRLEYİCİLERİ

Ahmet Fatih Aydemir [1] , Hayati Aksu [2] , Çağatay Karaköy [3] , Ziya çağlar Yurttançıkmaz [4] , Ömer Selçuk EMSEN [5]

68 226

1979’dan itibaren özellikle dış ticarete dayalı politikalarda radikal dönüşüme giden Çin ekonomisi, o tarihten bu yana yüksek büyüme performansı sergilemesiyle dikkatleri üzerine çekmiştir. Bu yüksek büyüme performansının belirleyicilerini, yüksek tasarruf, yabancı sermaye yatırımları, dış satım ve kırsaldaki iş gücü deposuna dayandıran literatür, Çin’in bu büyüme performansının sürdürülmezliğine atıfta bulunmaktadır. Ancak, yüksek büyümenin sürdürülebilirliği emek yoğun üretimden sermaye yoğun üretime geçmeyle eş anlamlı olduğu genel kabul görmektedir. Sermaye yoğun üretime yönelimin belirleyicisi olarak ta yüksek teknolojik mal ihracatının toplam ihracattaki payında artışla temsil edilmesi mümkündür. Çin ihracatında yüksek teknolojik mal ihracatının artış trendi izlendiği görüldüğünden, büyüme sürecinin sürdürülebilir nitelik taşıdığı söylenebilir. Bu çerçevede yüksek teknolojik mal ihracatının belirleyicilerinin inceleme konusu yapıldığı çalışmada, doğrudan yabancı sermaye yatırımları, orta öğretimde okullaşma oranı, ar-ge’yi temsilen patent sayıları, tasarrufların GSYİH içindeki payı ve kentleşme oranları alınmıştır. Çin’in yüksek teknolojik mal ihracatında bu değişkenin gecikme değeri, yani geçmişten gelen ivmesi ile toplam ihracatı ve kentleşmenin pozitif ve buna karşılık yabancı sermaye yatırımlarının ise negatif yönde etkiler yarattığı tespit edilmiştir.
Sürdürülebilir büyüme, Yüksek teknolojik mal ihracatı
 • Abedini, J. (2013), “Heterogeneity of Trade Patterns in High-tech Goods across Established and Emerging Exporters: A Panel Data Analysis”, Emerging Markets Finance and Trade, 49(4): 4-21.
 • Acemoğlu, D. ve J. A. Robinson, Ulusların Düşüşü: Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri, (Çev. F. R. Velioğlu), Doğan Kitap, İstanbul, 2014.Akyol, T. (2017), “Otoriter Kültür”, Hürriyet Gazetesi, 25.10.2017.
 • Braunerhjelm, P. and P. Thulin (2008), “Can Countries Create Comparative Advantages? R&D Expenditures, High-tech Exports and Country Size in 19 OECD Countries, 1981–1999”, International Economic Journal, 22(1): 95-111.
 • Coase, H. R. ve N. Wang, Çin Nasıl Kapitalist Oldu?, (Çev. İ. Yılmaz), Tarcan Matbaası, Ankara, 2015.
 • Chu, Z. (2012), “Logistics and Economic Growth: A Panel Data Approach”, Annals of Regional Science, 49: 87-102.
 • Falk, M. (2009), “High-tech Exports and Economic Growth in Industrialized Countries”, Applied Economics Letters, 16(10-12): 1025-1028.
 • Ismail, N. W. (2013), “Innovation and High-Tech Trade in Asian Countries”, International Conference on Recent Developments in Asian Trade Policy and Integration, 20–21 February 2013, Kuala Lumpur, Malezya, http://www.nottingham.ac.uk/gep/documents/conferences/2013/malaysia-conference/normaz-wana-ismail.pdf, (Erişim Tarihi:28.05.2018).
 • İrmiş, A. ve Ö. S. Emsen, Kapitalizmin Küresel Ağı: Düğümler ve İlmekler, Etkin Yayınevi, Bursa, 2018.
 • Liu, X. and B. Trevor (2007), “Innovation Performance and Channels for International Technology Spillovers: Evidence from Chinese High-tech Industries”, Research Policy, 36(3): 355-366.
 • Nişancı, M., S. Sarı, A. C. Doker, A. A. Çelik ve Ö. S. Emsen (2017), “Lewis’in İki Sektörlü Büyüme Modeline Çin Özelinde Bakış: Büyümenin Sınırlarına Gelindi mi?”, International Conference on Economics Finance and Banking, İstanbul-Türkiye, 15-16 July 2017, ss: 339-347.
 • Tebaldi, E. (2011), The Determinants of High-technology Exports: A Panel Data Analysis”, Atlantic Economic Journal, 39(4): 343-353.
 • Wang, Ha-Joon, Sanayileşmenin Gizli Tarihi, (çev. Emin Akçaoğlu), Elif Yayınevi, Ankara, 2015.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Ahmet Fatih Aydemir (Primary Author)
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Hayati Aksu
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Çağatay Karaköy
Institution: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Ziya çağlar Yurttançıkmaz
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Author: Ömer Selçuk EMSEN

Dates

Publication Date: November 30, 2018

Bibtex @research article { cumuiibf454299, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1303-1279}, address = {Cumhuriyet University}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {214 - 225}, doi = {}, title = {ÇİN EKONOMİSİNDE BÜYÜMENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: YÜKSEK TEKNOLOJİK MAL İHRACATININ BELİRLEYİCİLERİ}, key = {cite}, author = {Aydemir, Ahmet Fatih and Aksu, Hayati and Karaköy, Çağatay and Yurttançıkmaz, Ziya çağlar and EMSEN, Ömer Selçuk} }
APA Aydemir, A , Aksu, H , Karaköy, Ç , Yurttançıkmaz, Z , EMSEN, Ö . (2018). ÇİN EKONOMİSİNDE BÜYÜMENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: YÜKSEK TEKNOLOJİK MAL İHRACATININ BELİRLEYİCİLERİ. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19 (2), 214-225. Retrieved from http://dergipark.org.tr/cumuiibf/issue/40744/454299
MLA Aydemir, A , Aksu, H , Karaköy, Ç , Yurttançıkmaz, Z , EMSEN, Ö . "ÇİN EKONOMİSİNDE BÜYÜMENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: YÜKSEK TEKNOLOJİK MAL İHRACATININ BELİRLEYİCİLERİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (2018): 214-225 <http://dergipark.org.tr/cumuiibf/issue/40744/454299>
Chicago Aydemir, A , Aksu, H , Karaköy, Ç , Yurttançıkmaz, Z , EMSEN, Ö . "ÇİN EKONOMİSİNDE BÜYÜMENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: YÜKSEK TEKNOLOJİK MAL İHRACATININ BELİRLEYİCİLERİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (2018): 214-225
RIS TY - JOUR T1 - ÇİN EKONOMİSİNDE BÜYÜMENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: YÜKSEK TEKNOLOJİK MAL İHRACATININ BELİRLEYİCİLERİ AU - Ahmet Fatih Aydemir , Hayati Aksu , Çağatay Karaköy , Ziya çağlar Yurttançıkmaz , Ömer Selçuk EMSEN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 214 EP - 225 VL - 19 IS - 2 SN - 1303-1279- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Economics and Administrative Sciences ÇİN EKONOMİSİNDE BÜYÜMENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: YÜKSEK TEKNOLOJİK MAL İHRACATININ BELİRLEYİCİLERİ %A Ahmet Fatih Aydemir , Hayati Aksu , Çağatay Karaköy , Ziya çağlar Yurttançıkmaz , Ömer Selçuk EMSEN %T ÇİN EKONOMİSİNDE BÜYÜMENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: YÜKSEK TEKNOLOJİK MAL İHRACATININ BELİRLEYİCİLERİ %D 2018 %J Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1303-1279- %V 19 %N 2 %R %U
ISNAD Aydemir, Ahmet Fatih , Aksu, Hayati , Karaköy, Çağatay , Yurttançıkmaz, Ziya çağlar , EMSEN, Ömer Selçuk . "ÇİN EKONOMİSİNDE BÜYÜMENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: YÜKSEK TEKNOLOJİK MAL İHRACATININ BELİRLEYİCİLERİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 / 2 (November 2018): 214-225.
AMA Aydemir A , Aksu H , Karaköy Ç , Yurttançıkmaz Z , EMSEN Ö . ÇİN EKONOMİSİNDE BÜYÜMENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: YÜKSEK TEKNOLOJİK MAL İHRACATININ BELİRLEYİCİLERİ. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2018; 19(2): 214-225.
Vancouver Aydemir A , Aksu H , Karaköy Ç , Yurttançıkmaz Z , EMSEN Ö . ÇİN EKONOMİSİNDE BÜYÜMENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: YÜKSEK TEKNOLOJİK MAL İHRACATININ BELİRLEYİCİLERİ. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2018; 19(2): 225-214.