Year 2018, Volume 19, Issue 2, Pages 145 - 156 2018-11-30

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI İLE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: TÜRKİYE (1995-2017)

Deniz Dilara Dereli [1]

115 319

Bu çalışmada, 1995-2017 döneminde Türkiye’de doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki incelenmiştir.  Toda-Yamamoto nedensellik testi ile kısa dönemli nedensellik ilişkisi araştırılırken, değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin varlığı ve bu ilişkinin yönü sırasıyla Johansen Ko-entegrasyon testi ve Hata Düzeltme Modeline dayalı nedensellik analizi ile incelenmiştir. Çalışma sonucunda Türkiye’de uzun dönemde doğrudan yabancı sermaye yatırımlarında ekonomik büyümeye doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunmuştur.

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları, Ekonomik Büyüme, Ko-entegrasyon Testi
 • Acar, M. (2016), “Doğrudan Yabancı Sermayenin Ekonomik Büyümeye Etkisi: Türkiye Örneği”, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13, 92-105.
 • Acaravcı, A., Akyol, M. (2017), “Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Dış Ticaret ve Ekonomik Büyüme İlişkisi, Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 3(1), 17-33.
 • Afşar, M. (2007), “ The Causality Relationship Between Economic Growth and Foreign Direct Investment in Turkey”, Selçuk Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, 1-9.
 • Altıntaş, H. (2009), “Türkiye’de Doğrudan Yabancı Sermaye Girişi ve Dış Ticaret Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Analizi: 1996-2007”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt: 64, Sayı: 2, 1-30.
 • Ayaydın, H. (2010), “Doğrudan Yabancı Yatırımlar ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye Örneği”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26, 1-13.
 • Bozdağlıoğlu, E.Y, Yılmaz,M. (2017), “Türkiye’de Enflasyon ve Döviz Kuru İlişkisi: 1994-2014 Yılları Arasında İnceleme, MBEU Akademik İzdüşüm, 2(3), 1-20.
 • Çınar, G., Hushmat, A. ve Uzmay, A. (2015). “Does speculation matters for wheat price shocks?”. Theoretical Economics Letters, 5 (04), 522.
 • Doğan, B., Erdoğru, Ö., Değer, O. (2015), “Enflasyon ve Faiz Oranı Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği”, Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, 1, 404-425.
 • Engle, R.F. and Granger C.W.J. (1987), “Cointegration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing”, Econometrica, 55, 251–276.
 • Ekinci, A. (2011), “Doğrudan Yabancı Yatırımların Ekonomik Büyüme ve İstihdama Etkisi: Türkiye Uygulaması (1980-2010), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 6(2), 71-96.
 • Emir, M., Kutlu, M. (2014), “Gelişmekte Olan Ülkelerde Doğrudan Yabancı Yatırımlar ile Ekonomik Büyüme İlişkisi”, Journal of Economics, Finance and Accouting, 1(1), 38-45.
 • Gazel, S. (2017), “Bist Sınai Endeksi İle Çeşitli Metaller Arasındaki İlişki: Toda-Yamamoto Nedensellik Testi”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5 (52), 287-299.
 • Gül, E., Ekinci, A. (2006), “Türkiye’de Enflasyon ve Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik İlişkisi: 1984-2003”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 91-106.
 • Işık, C. (2016), “Doğrudan Tabancı Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Sınır Testi Yaklaşımıyla Türkiye”, IUJEAS, 1(1), 1-12.
 • Kahveci, Ş., Terzi, H.(2017), “Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkilerin Nedensellik Analizleri”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 49, 135-154.
 • Kar, M., Tatlısöz, F. (2008), “Türkiye’de Doğrudan Yabancı Sermaye Hareketlerini Belirleyen Faktörlerin Ekonometrik Analizi”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF Dergisi, 10(14), 1-23.
 • Karagöz, K. (2007), “Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırım Girişlerini Belirleyen Faktörler: 1970-2005”, Journal of Yasar University, 2(8), 927-948.
 • Köprücü, Y.(2017), “Doğrudan Yabancı Yatırımların Teknolojik Yayılma ve Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği”, Yönetim Bilimleri Dergisi, 15(30), 105-122.
 • Mucuk, M., Demirsel, M.T. (2009), “Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Ekonomik Performans”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 364-373.
 • Seyidoğlu, H.(2007), Uluslararası İktisat Teori Politika ve Uygulama, İstanbul.
 • Şahin, D. (2015), “Türkiye’de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi”, Akademik Araştırmalar Dergisi, 3(19), 159-172.
 • Şen, A., Saray, M.O. (2010), “Türkiye’de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyümeye Etkisi: Panel Veri Analizi, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Prof.Dr. Aleaddin Yavaşça Özel Sayısı, 22-30.
 • Ünsal, M.E. (2017), “FDI and Economic Growth: Comparative Analyses between Turkey and the Other OECD Countries”, Journal of Current Researches on Business and Economics, 7(2), 207-2016.
 • Yılmazer, M. (2010), “Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Dış Ticaret ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir Deneme”, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 241-260.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-9697-4517
Author: Deniz Dilara Dereli (Primary Author)
Institution: İstanbul Kültür Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date: November 30, 2018

Bibtex @research article { cumuiibf462273, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1303-1279}, address = {Cumhuriyet University}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {145 - 156}, doi = {}, title = {DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI İLE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: TÜRKİYE (1995-2017)}, key = {cite}, author = {Dereli, Deniz Dilara} }
APA Dereli, D . (2018). DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI İLE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: TÜRKİYE (1995-2017). Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19 (2), 145-156. Retrieved from http://dergipark.org.tr/cumuiibf/issue/40744/462273
MLA Dereli, D . "DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI İLE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: TÜRKİYE (1995-2017)". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (2018): 145-156 <http://dergipark.org.tr/cumuiibf/issue/40744/462273>
Chicago Dereli, D . "DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI İLE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: TÜRKİYE (1995-2017)". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (2018): 145-156
RIS TY - JOUR T1 - DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI İLE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: TÜRKİYE (1995-2017) AU - Deniz Dilara Dereli Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 145 EP - 156 VL - 19 IS - 2 SN - 1303-1279- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Economics and Administrative Sciences DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI İLE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: TÜRKİYE (1995-2017) %A Deniz Dilara Dereli %T DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI İLE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: TÜRKİYE (1995-2017) %D 2018 %J Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1303-1279- %V 19 %N 2 %R %U
ISNAD Dereli, Deniz Dilara . "DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI İLE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: TÜRKİYE (1995-2017)". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 / 2 (November 2018): 145-156.
AMA Dereli D . DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI İLE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: TÜRKİYE (1995-2017). Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2018; 19(2): 145-156.
Vancouver Dereli D . DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI İLE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: TÜRKİYE (1995-2017). Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2018; 19(2): 156-145.