Year 2013, Volume 14, Issue 2, Pages 291 - 306 2013-09-09

AB Ülkeleri ve Türkiye’nin Makro Ekonomik Göstergeler Bakımından İstatistiksel Analizi

Kıvanç Arıç [1] , Hatice Erkekoğlu [2]

464 802

It can be said that in consideration of 2013 conditions European countries’ efforts to become an economic and political union which was started in 1957, have made important progress. Aim of this study is to reveal similarities of EU member countries’ include Turkey in terms of macroeconomic indicators in 2007-2011 periods. Empirically, cluster analysis was used. According the results of the study, countries’ which are similar in macroeconomic indicators are also similar in geographic locations. Finally, 2008 global financial crisis has not been affect on countries’ macroeconomic similarities, except Italy.

1957 yılında başlayan Avrupa ülkelerinin ekonomik ve siyasi birlik olma çabalarının 2013 yılı itibariyle bakıldığından oldukça önemli aşamalar kaydettiği söylenebilir. Bu çalışmada makro ekonomik göstergeler bakımından 2007-2011 periyodunda AB üyesi ülkeler ile Türkiye’nin kendi aralarındaki benzerliklerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Uygulamada kümeleme analizi kullanılmıştır. Ulaşılan sonuçlara göre makro ekonomik göstergeler bakımından benzerlik gösteren ülkeler aynı zamanda coğrafik konumları itibariyle de benzerlik göstermektedir. Ayrıca 2008 küresel finans krizinin, ülkelerin makro ekonomik benzerlikleri üzerinde bir etkisi (İtalya hariç) olmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Türkiye, Makro Ekonomik Göstergeler, Kümeleme Analizi

 • BARRELL, Ray and E. Philip DAVIS (2005), “Policy Design and Macroeconomic Stability in Europe”, National Institute Economic Review, No. 191, pp. 94-104.
 • BERBER, M. R. YAMAK, ve S. ARTAN, (2000), Türkiye’de yakınlaşma hipotezinin bölgeler bazında geçerliliği üzerine ampirik bir çalışma: 1975199 http://www.metinberber.com/kullanici _dosyalari/file/2.doc. ss 515 Erişim Tarihi: 01.04.2013.
 • CANARELLA, Giorgio; Stephen M. MILLER and Stephen K. POLLARD (2011), “The Global Financial Crisis and Stochastic Convergence in the Euro Area”, International Advances in Economic Research, Vol. 17, Issue 3, pp. 315-3
 • CHAPMAN, Sheila A. and Valentina MELICIANI (2012), “Income Disparities in the Enlarged EU: Socio-Economic, Specialisation and Geographical Clusters”, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, Vol. 103, Issue 3, pp. 293-311.
 • DAUGELİENE, Rasa (2012), “Hypothetical Evolven of Macroeconomic Stability Surveillance Indicators and European Union’s Initiatives for Maintenance of Financial Stability”, European Integration Studies, No. 6, pp. 111-120. DURA, Cihan ve Hayriye ATİK (2007), Avrupa Birliği, Gümrük Birliği ve Türkiye, 3. Basım, Nobel Yayınevi, Ankara.
 • ERKEKOĞLU, Hatice (2007), “AB’ye Tam Üyelik Sürecinde Türkiye’nin Üye Ülkeler Karşısındaki Göreli Gelişme Düzeyi: Çok Değişkenli İstatistiksel Bir Analiz”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(14), ss. 28-50.
 • EUROSTAT,http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&lang uage=en&pcode= tessi190&plugin=1, Erişim Tarihi 15.05.2013.
 • GALLİZO, Jose Luis; Ramon SALADRIGUES and Manuel SALVADOR (2010), “Financial Convergence in Transition Economies: EU Enlargement”, Emerging Markets Finance & Trade, Vol. 46, No.3, pp. 95-114.
 • GLİGOR, Mircea and Marcel AUSLOOS (2008), “Convergence and Clusters in EU Area According to Fluctuations in Macroeconomic Indicies”, Journal of Economic Integration, 23, pp. 297-330.
 • KALLİORAS, Dimitris and George PETRAKOS (2010), “Industrial Growth, Economic Integration and Structural Change: Evidence From the EU New Member-States Regions”, Annals of Regional Science, Vol. 45, Isuue 3, pp. 667-680.
 • MİCHELİS, Leo and Minoas KOUKOURITAKIS (2007), “EU Enlargement and the EMU”, Journal of Economic Integration 22(1), pp. 156-180.
 • NAKİP, Mahir (2006), Pazarlama Araştırmaları-Teknikler ve (SPSS Destekli) Uygulamalar, 2. Basım, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • ÖZDAMAR, Kazım (1999), Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi-2 (Çok Değişkenli Analiz) SPSS-MINITAB, 2. Baskı, Kaan Kitabevi, Eskişehir. SOLDİC-ALEKSİC, Jasna (2012), “The Visualization and Grouping of European Union Member States According to Structural Indicators: A Data-Driven Approach”, China-USA Business Review, Vol. 11, No. 5, pp. 591-612.
 • TUİK, http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?alt_id=24, Erişim Tarihi 15.05.2013. WORLD BANK, World Development Indicators 2013, (WDI), http://data. worldbank .org / indicator, Erişim Tarihi: 15.04.2013.
 • YILDIRIM, Engin; Recai COŞKUN, Serkan BAYRAKTAROĞLU ve Remzi ALTUNIŞIK (2005), Sosyal bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Geliştirilmiş 4. Basım, Sakarya Kitabevi, Adapazarı.
 • YILMAZ, Ahmet (2011), “Doğuya Genişleme Sonrasında Avrupa Birliği’nde, EU15 ve EU-12 Ülkelerinin İktisadi ve Sosyal Göstergeler Açısından Karşılaştırmalı Analizi”, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 31, Sayı 2, ss. 21-44.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Kıvanç Arıç

Author: Hatice Erkekoğlu

Dates

Publication Date: September 9, 2013

Bibtex @ { cumuiibf57355, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1303-1279}, address = {Cumhuriyet University}, year = {2013}, volume = {14}, pages = {291 - 306}, doi = {}, title = {AB Ülkeleri ve Türkiye’nin Makro Ekonomik Göstergeler Bakımından İstatistiksel Analizi}, key = {cite}, author = {Arıç, Kıvanç and Erkekoğlu, Hatice} }
APA Arıç, K , Erkekoğlu, H . (2013). AB Ülkeleri ve Türkiye’nin Makro Ekonomik Göstergeler Bakımından İstatistiksel Analizi. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 14 (2), 291-306. Retrieved from http://dergipark.org.tr/cumuiibf/issue/4264/57355
MLA Arıç, K , Erkekoğlu, H . "AB Ülkeleri ve Türkiye’nin Makro Ekonomik Göstergeler Bakımından İstatistiksel Analizi". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 14 (2013): 291-306 <http://dergipark.org.tr/cumuiibf/issue/4264/57355>
Chicago Arıç, K , Erkekoğlu, H . "AB Ülkeleri ve Türkiye’nin Makro Ekonomik Göstergeler Bakımından İstatistiksel Analizi". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 14 (2013): 291-306
RIS TY - JOUR T1 - AB Ülkeleri ve Türkiye’nin Makro Ekonomik Göstergeler Bakımından İstatistiksel Analizi AU - Kıvanç Arıç , Hatice Erkekoğlu Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 291 EP - 306 VL - 14 IS - 2 SN - 1303-1279- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Economics and Administrative Sciences AB Ülkeleri ve Türkiye’nin Makro Ekonomik Göstergeler Bakımından İstatistiksel Analizi %A Kıvanç Arıç , Hatice Erkekoğlu %T AB Ülkeleri ve Türkiye’nin Makro Ekonomik Göstergeler Bakımından İstatistiksel Analizi %D 2013 %J Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1303-1279- %V 14 %N 2 %R %U
ISNAD Arıç, Kıvanç , Erkekoğlu, Hatice . "AB Ülkeleri ve Türkiye’nin Makro Ekonomik Göstergeler Bakımından İstatistiksel Analizi". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 14 / 2 (September 2013): 291-306.
AMA Arıç K , Erkekoğlu H . AB Ülkeleri ve Türkiye’nin Makro Ekonomik Göstergeler Bakımından İstatistiksel Analizi. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2013; 14(2): 291-306.
Vancouver Arıç K , Erkekoğlu H . AB Ülkeleri ve Türkiye’nin Makro Ekonomik Göstergeler Bakımından İstatistiksel Analizi. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2013; 14(2): 306-291.