Year 2013, Volume 14, Issue 2, Pages 145 - 159 2013-09-09

Kadının Yaşam Memnuniyetini Belirleyen Faktörler: Adıyaman, Isparta, Kocaeli Örneği

Aziz Kutlar [1] , Tuba Işık [2] , Pınar Torun [3]

474 781

The aim of this study is to analyze the factors that determine the level of welfare of the welfare of the women in the three cities of Turkey (Adıyaman, Isparta, Kocaeli) that have different climate, cultural structure and level of development. In this study, a new questionnaire consisting of 36 questions has been developed by the help of the life satisfaction surveys of TUIK and it has been used as an indicator of welfare. The study consists of 2912 samples. The factors that determine the welfare are analyzed by the Logistic Regression Method across both the city and the whole. Considering the data set as a whole, it has been reached that the variables such as the degree of the insurance coverage with regard to compensating health costs, the health * Bu makale Prof. Dr. Aziz KUTLAR yönetiminde tamamlanan “Türkiye’de Kadının Refah Düzeyini Belirlemede Gelir, Eğitim ve Çalışma Statüsü’nün Rolü” başlıklı doktora tezinden yararlanılarak hazırlanmıştır. ** Prof. Dr., Sakarya Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, Sakarya, akutlar@sakarya.edu.tr*** Yrd. Doç. Dr., Adıyaman Üniversitesi İİBF, İktisat Bölümü, Adıyaman, tturgut@adiyaman.edu.tr**** Arş. Gör., Sakarya Üniversitesi İİBF, İktisat Bölümü, Sakarya, ptorun@sakarya.edu.trstatus, the frequency of consulting a doctor, the happiness of the women, and the lovable features of the country make a positive impact on the women’s life satisfaction while the variables such as having harmful habits, consulting a doctor after illness, the desire to live in another country make a negative impact on the women’s life satisfaction.

Bu çalışmanın amacı Türkiye’nin değişik kültürel yapıya, iklime ve gelişmişlik düzeylerine sahip üç ilinde(Adıyaman, Kocaeli ve Isparta) kadınların yaşam memnuniyetini belirleyen faktörlerin tespit edilmesidir. Çalışmada Türkiye İstatistik Kurumu(TÜIK) tarafından hazırlanan yaşam memnuniyeti araştırmalarında da yararlanılarak 36 sorudan oluşan yeni bir anket hazırlanmış,  yaşam memnuniyetini belirleyen faktörler Logistik Regresyon yöntemiyle hem il bazında hem de bütün olarak analiz edilmiştir.

Örneklem seti bir bütün olarak ele alındığında, sigorta güvencesinin sağlık masraflarını karşılama derecesi, sağlık durumu, doktora gitme sıklığı, kadının mutluluğu ve ülkenin sevilen özellikleri değişkenlerinin kadınların yaşam memnuniyetini pozitif yönde etkilediği ve sağlığa zararlı alışkanlıklara sahip olma, hastalandıktan sonra doktora gitme süresi, başka bir ülkede yaşama isteği değişkenlerinin kadınların yaşam memnuniyetini negatif yönde etkilediği bulgusuna ulaşılmıştır.

 • AHN, Namkee (2005), “Factor Afffecting Life Satisfaction Among Spanish Workers: Relative Importance of Wage and Other Factors”, İnternet Adresi: http://web.ua.es/jelalicante/Ahn.pdf, Erişim Tarihi: 04. 03. 2013. AKTAŞ, Ali Rıza; Burhan ÖZKAN ve Onur OKUL (2012), “Analysis of Factors Affecting The Life Satisfaction of Household Heads Living in Urban Areas; A Case of West Mediterranean Region”, İnternet Adresi: http:// eprints.ibu. edu.ba/ 1168/, Erişim Tarihi: 01.05. 2013.
 • ASANDULUI, Laura and Raoxana Otilia Sonia HRITCU (2012), “Logistic Regression Used In Determining Factors That Influence The Perceptions on Life Satisfaction In Central and Eastern Europe” İnternet Adresi: dem.vse.cz/resources/relik12/sbornik/download/pdf/19HRITCUROXANA OTILIA SONIA-paper.pdf, Erişim Tarihi: 05.05.2013.
 • DARAEI, Mina and Artmiz MAHOJERY (2013), “The Impact of SocioEcoomic Statüs on Life Satisfaction” Soc Indıc Res, Vol; 112, 69-81.
 • ED, Diener; Richard E. LUCAS and Shigerio OISHI (2009), “Subjective WellBeing: The Science of Happiness and Life Satisfaction”, Oxfors Handbook of Positive Psychology, Editörler: Charler Snyder, Shane J. Lopez, Oxford University Press, Newyork.
 • ELGAR, j. Frank; Christopher G. DAVIS, Micheal j. WOHL, Stephen j. TRITES, John M. ZELENSKI, Micheal S. MARTIN(2011), “Social Capital, Health and Life Satisfaction in 50 Countries”, Health and Place, Vol; 17, 104410
 • FRIJTERS, Paul; John P. HAISKEN-DENEW and Michael A. SHIELDS (2004), “Money Does Matter! Evidence From Increasing Real Income and Life Satisfaction in East Germany Following Reunification” The American Economic Review, Vol; 94, 730-740.
 • GÜLER KÜMBÜL, Burcu ve Hamdi EMEÇ (2006), “Yaşam Memnuniyeti ve Akademik Başarıda İyimserlik Etkisi”, D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, Vol; 21, 129-1
 • JAN, Muzamil and Tasia MASOOD (2008), “An Assessment of Life Satisfaction Among Women”, Stud Home Comm. Sci., Vol; 2, 33-42.
 • JUDGE, A. Timothy and Shinichiro WATANEBE (1993), “Another Look at the Job Satisfaction-Life Satisfaction Relationship”, Journal of Applied Psychology, Vol; 78, 939-948.
 • KAHNEMAN, Daniel; Alan B. KRUEGER, David SCHKADE, Norbert SCHWARZ, Arthur A. STONE (2006), “Would You Be Happier If You Were Richer? A Focusing Illusion”, Science, Vol; 312, 1908-1910.
 • OECD (2011), “Life Satisfaction”, İnternet Adresi: http://www.oecdbetterlifeindex. org /topics/life-satisfaction/, Erişim Tarihi: 02.03.2013
 • PALMORE, Erdman and Clark LUKART (1972), “Health and Social Factors Related to Life Satisfaction”, Journal of Health and Social Behavior, Vol;13, 68-76.
 • PITTAU, M. Grazia; Roberto ZELLI and Andrew GELMAN (2010), “Economic Disparities and Life Satisfaction in Europan Regions”, Soc. Indıc Res, Vol; 96, 339-361.
 • PROTO, Eugenio and Aldo RUSTICHINI (2012), “Life Satisfaction, House Income and Personality Traits”, Warwick Economic Research Papers, Vol; 988, 1-33.
 • RAGHEB, Mounir and Crystal A. GRIFFITH (1982), “The Contribution of Leisure Participation and Leisure Satisfaction to Life Satisfaction of Older Persons”, Journal of Leisure Research, Vol; 14, 295-306.
 • RAMACHANDRAN, Rathi and Radhika R (2012), “SocioEconomic Statüs, Life Satisfaction in Cross Culturel Perspective: The Elderly Japan and India”, International Journal of Humanities and Social Science”, Vol; 285-292. ROSTAMPOORVAJARİ, Mounir; Samad ABADINI and Robabeh POURJABALI (2012), “The Triangle, Quality Health and Life Satisfaction in Elderly”, Journal of Science, Vol;1, 55-58.
 • SCHYNS, Peggy (2002), “Wealth of Nations Individual Income and Life Satisfaction in 42 Countries: A Multilevel Approach”, Social Indicators Research, Vol; 60, 5-40.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Aziz Kutlar

Author: Tuba Işık

Author: Pınar Torun

Bibtex @ { cumuiibf57357, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1303-1279}, address = {Cumhuriyet University}, year = {2013}, volume = {14}, pages = {145 - 159}, doi = {}, title = {Kadının Yaşam Memnuniyetini Belirleyen Faktörler: Adıyaman, Isparta, Kocaeli Örneği}, key = {cite}, author = {Kutlar, Aziz and Işık, Tuba and Torun, Pınar} }
APA Kutlar, A , Işık, T , Torun, P . (2013). Kadının Yaşam Memnuniyetini Belirleyen Faktörler: Adıyaman, Isparta, Kocaeli Örneği. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 14 (2), 145-159. Retrieved from http://dergipark.org.tr/cumuiibf/issue/4264/57357
MLA Kutlar, A , Işık, T , Torun, P . "Kadının Yaşam Memnuniyetini Belirleyen Faktörler: Adıyaman, Isparta, Kocaeli Örneği". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 14 (2013): 145-159 <http://dergipark.org.tr/cumuiibf/issue/4264/57357>
Chicago Kutlar, A , Işık, T , Torun, P . "Kadının Yaşam Memnuniyetini Belirleyen Faktörler: Adıyaman, Isparta, Kocaeli Örneği". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 14 (2013): 145-159
RIS TY - JOUR T1 - Kadının Yaşam Memnuniyetini Belirleyen Faktörler: Adıyaman, Isparta, Kocaeli Örneği AU - Aziz Kutlar , Tuba Işık , Pınar Torun Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 145 EP - 159 VL - 14 IS - 2 SN - 1303-1279- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Economics and Administrative Sciences Kadının Yaşam Memnuniyetini Belirleyen Faktörler: Adıyaman, Isparta, Kocaeli Örneği %A Aziz Kutlar , Tuba Işık , Pınar Torun %T Kadının Yaşam Memnuniyetini Belirleyen Faktörler: Adıyaman, Isparta, Kocaeli Örneği %D 2013 %J Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1303-1279- %V 14 %N 2 %R %U
ISNAD Kutlar, Aziz , Işık, Tuba , Torun, Pınar . "Kadının Yaşam Memnuniyetini Belirleyen Faktörler: Adıyaman, Isparta, Kocaeli Örneği". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 14 / 2 (September 2013): 145-159.