Year 2013, Volume 14, Issue 2, Pages 161 - 185 2013-09-10

Küresel Kriz, Sosyal Piyasa Ekonomisine Geçiş İçin Bir Fırsat Olabilir Mi?

Cemil Eraslan [1] , Yüksel Bayraktar [2]

413 1131

Economic crisis which has been started in the middle of 2007 and in a short while turned into a global phase, caused a world economy to draw into a serious recession. Despite many economic measures have been taken to tackle with global economic crisis, the impact of the crisis continues because of the character and dimensions of this crisis differ from previous crises. Therefore 2008-2009 Crises, is compared to Great Depression, which is the biggest crisis that the capitalist system was subjected to, and too much emphasis is put on the necessity of an inclusive reform for capitalist system to overcome the crises. Global economic crisis has reawakened the discussions of government to take more roles in economic life and standarisation through social policies. In this framework the objective of this study is discussing whether there is an alternative way of the social market economy against global crises. The results of this study may be summarized as following: i) Global crisis, is important for revealing the lacks of liberal capitalism ii) Liberal capitalism may be reformed with social market economy iii) The countries to be adopted social policy economy are relatively less affected from the crises.

Özet

2007 yılının ortalarında ABD finans piyasalarında yaşanmaya başlayan ve kısa sürede küresel bir hale dönüşen ekonomik kriz, dünya ekonomisinin ciddi bir durgunluğa girmesine yol açmıştır. Küresel ekonomik krizle mücadele etmek için birçok iktisadi tedbir alınmasına rağmen, krizin niteliği ve boyutları önceki krizlerden farklı olduğu için etkileri devam etmektedir. Bu nedenle 2008-2009 Krizi, negatif etkileri açısından kapitalist sistemin yaşadığı en büyük kriz olan Büyük Buhran ile karşılaştırılmakta ve küresel krizden çıkılabilmesi için kapitalist sistemin kapsamlı bir reforma tâbi tutulması gerektiği üzerinde durulmaktadır. Küresel ekonomik kriz, devletin iktisadi yaşamda sosyal politikalar aracılığıyla daha fazla rol alması ve sosyal politikalarda dönüşüm ve standartizasyon sağlanması gerektiği tartışmalarını yeniden gündeme getirmiştir. Bu çerçevede çalışmanın amacı, küresel krizlere karşı sosyal piyasa ekonomisinin alternatif bir çözüm yolu olup olmadığını tartışmaktır. Bu amaca ulaşmak için öncelikle kapitalizmin tarihsel süreç içerisinde oluşturduğu eşitsizliklerden hareketle sosyal piyasa ekonomisinin ortaya çıkışı ele alınacaktır. Sosyal piyasa ekonomisinin altın çağı olan Keynesyen dönem ile düşüşe geçtiği Petrol Krizi sonrası dönem ele alındıktan sonra ise, küresel ekonomik kriz üzerinde durulacak ve sosyal piyasa ekonomisinin çeşitli ülke uygulamalarından hareketle, liberal kapitalist sistemin nasıl bir sosyal piyasa reformuna tâbi tutulması gerektiği değerlendirilecektir. Çalışmanın sonuçları şu şekilde ifade edilebilir: i) Küresel kriz, liberal kapitalizmin eksiklerini ortaya koyması açısından önemlidir. ii) Liberal kapitalizm, sosyal piyasa ekonomisi ile reforme edilebilir. iii) Sosyal piyasa ekonomisini benimseyen ülkeler görece krizden daha az etkilenmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Küresel Kriz, Sosyal Piyasa Ekonomisi, Refah Devleti, Ordoliberalizm

 • AHN, Sang-hoon and Sven E. Olsson-Hort (2003). “The Welfare State in Sweden”, Casa Verde Publishing, A Divison of the Research Center on Societal and Social Policy, Taiwan, 2003, (pp.87-112).
 • ASPALTER, Christian (2003). “Introduction to Welfare Capitalism Around The World”, Casa Verde Publishing, A Divison of the Research Center on Societal and Social Policy, Taiwan, 2003, (pp.1-8).
 • BDDK (2008). “ABD Mortgage Krizi”, BDDK Çalışma Tebliği, Sayı.3, Ağustos2008, (ss.1-106).
 • BOCUTOĞLU, Ersan ve Aykut Ekinci (2009). “Genel Teori, Küresel Krizler ve Yeniden Maliye Politikası”, Maliye Dergisi, Sayı.156, Ocak-Haziran 2009, (ss.66-82).
 • BRODIE, Janine (2003). “The Welfare State in Canada”, Casa Verde Publishing, A Divison of the Research Center on Societal and Social Policy, Taiwan, 2003, (pp.9-26).
 • ÇETİN, Halis (2002). “Liberalizmin Tarihsel Kökenleri”, Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt.3, Sayı.1, 2002, (ss.79-96).
 • DEDECCA, Claudio Salvadori (2011). “Capitalist Development and The Recurring Nature of Inequality”, http://actuelmarx.uparisfr/cm6/com/MI6_Eco_Dedecca_Claudio.pdf, Erişim Tarihi: 02011, (pp.1-25).
 • IVERSEN, Torben (2006). “Capitalism and Democracy”, (in) Democracy and Capitalism Handbook of Political Science, New Delhi, March-2006, (pp.601-623).
 • KENWORTHY, Lane (2010). Egalitarian Capitalizm – Jobs, Incomes and Growth in Affluent Countries, New York: Russell Sage Foundation, Erişim Tarihi: 03.12.2010, (pp.1-13).
 • LAKIN, Matthew (2009). “David Owen, New Labour and the Social Market Economy: The Renewal of Social Democratic Politics”, Social Market Foundation (SMF) in London, May-2009, (pp.3-40).
 • LOŠONC, Alpar (2006). “Is There an Opportunity to Establish the SocialCapitalism in the Post Socialist Transition?”, Panoeconomicus, Vol.4, 2006, (pp.407-425).
 • ÖZTÜRK, Serdar ve Bekir Gövdere (2010). “Küresel Finansal Kriz ve Türkiye Ekonomisine Etkileri”, Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt.15, Sayı.1, Yıl.2010, (ss.377-397).
 • SCHEURELL, Robert P. (2003). “The Welfare State in the United States”, Casa Verde Publishing, A Divison of the Research Center on Societal and Social Policy, Taiwan, 2003, (pp.27-44).
 • TAYLOR, John B. (2009). “The Financial Crisis and The Policy Responses: An Empirical Analysis of What Went Wrong”, NBER Working Paper Series, No.14631, January-2009, (pp.1-30).
 • WALTON, Michael (2010). “Capitalism, The State and The Underlying Drivers of Human Development”, United Nations Development Programme, Human Development Research Paper, June 2010/09, (pp.1-69).
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Cemil Eraslan

Author: Yüksel Bayraktar

Bibtex @ { cumuiibf57360, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1303-1279}, address = {Cumhuriyet University}, year = {2013}, volume = {14}, pages = {161 - 185}, doi = {}, title = {Küresel Kriz, Sosyal Piyasa Ekonomisine Geçiş İçin Bir Fırsat Olabilir Mi?}, key = {cite}, author = {Eraslan, Cemil and Bayraktar, Yüksel} }
APA Eraslan, C , Bayraktar, Y . (2013). Küresel Kriz, Sosyal Piyasa Ekonomisine Geçiş İçin Bir Fırsat Olabilir Mi?. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 14 (2), 161-185. Retrieved from http://dergipark.org.tr/cumuiibf/issue/4264/57360
MLA Eraslan, C , Bayraktar, Y . "Küresel Kriz, Sosyal Piyasa Ekonomisine Geçiş İçin Bir Fırsat Olabilir Mi?". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 14 (2013): 161-185 <http://dergipark.org.tr/cumuiibf/issue/4264/57360>
Chicago Eraslan, C , Bayraktar, Y . "Küresel Kriz, Sosyal Piyasa Ekonomisine Geçiş İçin Bir Fırsat Olabilir Mi?". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 14 (2013): 161-185
RIS TY - JOUR T1 - Küresel Kriz, Sosyal Piyasa Ekonomisine Geçiş İçin Bir Fırsat Olabilir Mi? AU - Cemil Eraslan , Yüksel Bayraktar Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 161 EP - 185 VL - 14 IS - 2 SN - 1303-1279- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Economics and Administrative Sciences Küresel Kriz, Sosyal Piyasa Ekonomisine Geçiş İçin Bir Fırsat Olabilir Mi? %A Cemil Eraslan , Yüksel Bayraktar %T Küresel Kriz, Sosyal Piyasa Ekonomisine Geçiş İçin Bir Fırsat Olabilir Mi? %D 2013 %J Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1303-1279- %V 14 %N 2 %R %U
ISNAD Eraslan, Cemil , Bayraktar, Yüksel . "Küresel Kriz, Sosyal Piyasa Ekonomisine Geçiş İçin Bir Fırsat Olabilir Mi?". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 14 / 2 (September 2013): 161-185.