Year 2013, Volume 14, Issue 2, Pages 199 - 213 2013-09-16

Muhasebe Lisans Eğitiminin Eğitim Sürecinde ve Süreç Sonrasında Edinilmesinin Mukayeseli Olarak Değerlendirilmesine İlişkin Bir Uygulama Örneği

Ramazan Yanık [1]

481 929

Accounting graduate education is trained at the faculties during the graduate process and at the KPSS A courses after this process in Turkey. In this study that aims evaluation of the accounting graduate training at the faculties during the graduate process and then at the KPSS A courses, success and efficiency factors and lecturer’s charecteristics have been used as comparative factors. For this purpose, questionnaires have been made for the KPSS A courses’ students in Turkey’s three different regions with the complete census method. Acccording to application results, there is differences on the significant level between success and efficiency factors and lecturers’ charectericticses . In addition that education factors’ means and standard deviations defined faculties’ education is better than KPSS A courses.

Türkiye’de muhasebe lisans eğitimi lisans eğitimi esnasında fakültelerde, lisans eğitimi sonrasında ise KPSS A kurslarında verilmektedir. Muhasebe lisans eğitiminin eğitim sürecinde fakültelerde ve eğitim süreci sonrasında KPSS A kurslarında verilmesinin değerlendirilmesini amaçlayan bu çalışmada, kıyaslama faktörleri olarak başarı ve verimlilik etkenleri ile öğretim elemanları nitelikleri kullanılmıştır. Bu amaçla Türkiye’nin üç ayrı bölgesinde belirlenen KPSS A kursu öğrencilerine, tam sayım yöntemiyle anket uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre muhasebe eğitimine etki eden başarı ve verimlilik faktörleri açısından önemli düzeyde farklılıklar bulunmaktadır. Ayrıca, fakülte ve KPSS A kursu faktörlerin ortalama değerleri ve standart sapma değerleri fakülte eğitiminin daha iyi düzeyde olduğu sonucunu ortaya koymuştur.

 

Anahtar Kelimeler: Muhasebe eğitimi, KPSS A kursu, öğretim elemanı

  • ÇÜRÜK, T. ve DOĞAN, Z. (2002), Muhasebe Ders ve İçeriklerinin Verilme düzeyleri Konusunda İşletmelerin üniversitelerden Taleplerinin Tespitine İlişkin Bir Araştırma, D.E.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 17, Sayı 1, s. 107-126. DUYGULU, Ercan., Eğitimin Çalışma Yaşamında Ve Kariyer Üzerindeki Rolü, İş,güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Yıl: 2004/ Cilt: 6 Sayı: 1 Sıra: 2 / No: 181
  • KUTLU, H. A. (2010), Muhasebe Eğitiminin, Nitelikli İşgücü Yetiştirme Açısından Değerlendirilmesi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 46, s. 232-246. ÜNAL, O. ve DOĞANAY, M., Lisans Düzeyindeki Muhasebe Eğitiminin Etkinliği: Sayıştay Özelinde Ampirik Bir Çalışma, Sayıştay Dergisi, Yıl: 2009, Sayı: 74-75, s. 117-138.
  • YELKİKALKAN N. ve PAZARCIK, Yener., İşletme Eğitiminde Global Perspektif: Çomü Biga İ.İ.B.F. Örneği, Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Sayı:2 Cilt:5 / Aralık 2005, s.115-136
  • YILDIZ, F. ve DURAK, Gökhan, Üniversitelerde Verilen Muhasebe Eğitiminin Kırklareli Yöresi’nde Faaliyet Gösteren Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Beklentilerini Karşılama Düzeyinin İncelenmesi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ocak-2011. 37-47
  • ZAİF, F. ve AYANOĞLU Yıldız, Muhasebe Eğitiminde Kalitenin Arttırılmasında Ders Programlarının Önemi: Türkiye'de Bir İnceleme, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9/1 (2007). 115- 136 http://eobs.atauni.edu.tr/Courses/Course.aspx?Course=fkCGmKzdx|M =, Erişim tarihi: 15.01.2013 http://www.kpsshocasi.com/wp-content/uploads/2012/04/Muhasebe-sorudagilimi.jpg, Erişim tarihi: 12.02.2013 http://www.kpsskitabi.com/Kpss/23132-KPSS-A-Grubu-Muhasebe-KonuAnlatimli-2013-kitabi.aspx , Erişim tarihi: 5.02.2013 http://www.ihtiyacakademi.com/kurslarimiz/kpss-a-kurslari/krs02/ankarakaranfil/kurs-programlari , Erişim tarihi: 10.02.2013
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Ramazan Yanık

Dates

Publication Date: September 16, 2013

Bibtex @ { cumuiibf57369, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1303-1279}, address = {Cumhuriyet University}, year = {2013}, volume = {14}, pages = {199 - 213}, doi = {}, title = {Muhasebe Lisans Eğitiminin Eğitim Sürecinde ve Süreç Sonrasında Edinilmesinin Mukayeseli Olarak Değerlendirilmesine İlişkin Bir Uygulama Örneği}, key = {cite}, author = {Yanık, Ramazan} }
APA Yanık, R . (2013). Muhasebe Lisans Eğitiminin Eğitim Sürecinde ve Süreç Sonrasında Edinilmesinin Mukayeseli Olarak Değerlendirilmesine İlişkin Bir Uygulama Örneği. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 14 (2), 199-213. Retrieved from http://dergipark.org.tr/cumuiibf/issue/4264/57369
MLA Yanık, R . "Muhasebe Lisans Eğitiminin Eğitim Sürecinde ve Süreç Sonrasında Edinilmesinin Mukayeseli Olarak Değerlendirilmesine İlişkin Bir Uygulama Örneği". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 14 (2013): 199-213 <http://dergipark.org.tr/cumuiibf/issue/4264/57369>
Chicago Yanık, R . "Muhasebe Lisans Eğitiminin Eğitim Sürecinde ve Süreç Sonrasında Edinilmesinin Mukayeseli Olarak Değerlendirilmesine İlişkin Bir Uygulama Örneği". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 14 (2013): 199-213
RIS TY - JOUR T1 - Muhasebe Lisans Eğitiminin Eğitim Sürecinde ve Süreç Sonrasında Edinilmesinin Mukayeseli Olarak Değerlendirilmesine İlişkin Bir Uygulama Örneği AU - Ramazan Yanık Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 199 EP - 213 VL - 14 IS - 2 SN - 1303-1279- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Economics and Administrative Sciences Muhasebe Lisans Eğitiminin Eğitim Sürecinde ve Süreç Sonrasında Edinilmesinin Mukayeseli Olarak Değerlendirilmesine İlişkin Bir Uygulama Örneği %A Ramazan Yanık %T Muhasebe Lisans Eğitiminin Eğitim Sürecinde ve Süreç Sonrasında Edinilmesinin Mukayeseli Olarak Değerlendirilmesine İlişkin Bir Uygulama Örneği %D 2013 %J Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1303-1279- %V 14 %N 2 %R %U
ISNAD Yanık, Ramazan . "Muhasebe Lisans Eğitiminin Eğitim Sürecinde ve Süreç Sonrasında Edinilmesinin Mukayeseli Olarak Değerlendirilmesine İlişkin Bir Uygulama Örneği". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 14 / 2 (September 2013): 199-213.
AMA Yanık R . Muhasebe Lisans Eğitiminin Eğitim Sürecinde ve Süreç Sonrasında Edinilmesinin Mukayeseli Olarak Değerlendirilmesine İlişkin Bir Uygulama Örneği. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2013; 14(2): 199-213.
Vancouver Yanık R . Muhasebe Lisans Eğitiminin Eğitim Sürecinde ve Süreç Sonrasında Edinilmesinin Mukayeseli Olarak Değerlendirilmesine İlişkin Bir Uygulama Örneği. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2013; 14(2): 213-199.