Year 2017, Volume 6, Issue 2, Pages 47 - 53 2018-01-20

HASTALARIN BAĞIMLILIK DERECELERİ İLE DÜŞME RİSKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Tuğba YÜCE [1] , Funda KAVAK [2]

643 813

ÖZET

Amaç: Bu araştırma, hastaların bağımlılık dereceleri ile düşme riskleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacı ile yapılmıştır.

Yöntem: İlişkisel tanımlayıcı tipteki araştırmanın evrenini Eylül-Şubat 2016 tarihleri arasında Türkiye’nin doğusundaki bir devlet hastanesinin dahili ve cerrahi kliniklerde yatarak tedavi gören 946 hasta, araştırmanın örneklemini evreni bilinen örneklem formülü ile belirlenen, araştırmaya katılmayı kabul eden 420 hasta oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında “Tanıtıcı Özellikler Formu”, “İtaki Düşme Riski Ölçeği” ve “Barthel İndeksi” kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde ortalama, yüzde, bağımsız gruplarda t testi, Ki-Kare ve varyans analizi kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırmada hastaların %70’inin kronik hastalık öyküsü olduğu ve kronik hastalığı olan hastaların %46.2’sinin hipertansiyon tanısı aldığı saptanmıştır. Araştırmada hastaların %82.4’ünün düşme riskinin yüksek olduğu, hastaların Bİ ortalamalarının orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Araştırmada hastaların bağımlılık derecelerine göre düşme riski karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). Hastaların bağımlılık derecesi artıkça düşme riskinin de arttığı belirlenmiştir.

Sonuç: Araştırmada hastaların bağımlılık dereceleri arttıkça düşme risklerinin arttığı saptanmıştır. Hasta düşme risklerinin çok yönlü değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması önerilmektedir.

Anahtar Sözcükler: Bağımlılık, düşme riski, günlük yaşam aktiviteleri, hasta güvenliği

 

Journal Section Research Article
Authors

Author: Tuğba YÜCE

Author: Funda KAVAK

Dates

Publication Date: January 20, 2018

Bibtex @ { cumunuj432079, journal = {Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi}, issn = {2147-7817}, address = {Cumhuriyet University}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {47 - 53}, doi = {}, title = {HASTALARIN BAĞIMLILIK DERECELERİ İLE DÜŞME RİSKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ}, key = {cite}, author = {YÜCE, Tuğba and KAVAK, Funda} }
APA YÜCE, T , KAVAK, F . (2018). HASTALARIN BAĞIMLILIK DERECELERİ İLE DÜŞME RİSKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi, 6 (2), 47-53. Retrieved from http://dergipark.org.tr/cumunuj/issue/37342/432079
MLA YÜCE, T , KAVAK, F . "HASTALARIN BAĞIMLILIK DERECELERİ İLE DÜŞME RİSKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ". Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi 6 (2018): 47-53 <http://dergipark.org.tr/cumunuj/issue/37342/432079>
Chicago YÜCE, T , KAVAK, F . "HASTALARIN BAĞIMLILIK DERECELERİ İLE DÜŞME RİSKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ". Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi 6 (2018): 47-53
RIS TY - JOUR T1 - HASTALARIN BAĞIMLILIK DERECELERİ İLE DÜŞME RİSKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ AU - Tuğba YÜCE , Funda KAVAK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 47 EP - 53 VL - 6 IS - 2 SN - 2147-7817- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Nursing Journal HASTALARIN BAĞIMLILIK DERECELERİ İLE DÜŞME RİSKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ %A Tuğba YÜCE , Funda KAVAK %T HASTALARIN BAĞIMLILIK DERECELERİ İLE DÜŞME RİSKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ %D 2018 %J Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi %P 2147-7817- %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD YÜCE, Tuğba , KAVAK, Funda . "HASTALARIN BAĞIMLILIK DERECELERİ İLE DÜŞME RİSKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ". Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi 6 / 2 (January 2018): 47-53.
AMA YÜCE T , KAVAK F . HASTALARIN BAĞIMLILIK DERECELERİ İLE DÜŞME RİSKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi. 2018; 6(2): 47-53.
Vancouver YÜCE T , KAVAK F . HASTALARIN BAĞIMLILIK DERECELERİ İLE DÜŞME RİSKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi. 2018; 6(2): 53-47.