Year 2017, Volume 6, Issue 1, Pages 1 - 7 2017-06-30

HEMŞİRELİK BAKIM ROLÜ ORYANTASYON ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ

Gülşen ULAŞ KARAAHMETOĞLU [1] , Şule ECEVİT ALPAR [2]

1302 1176

Amaç: Bu çalışma,  Hemşirelik Bakım Rolü Oryantasyon Ölçeği’nin Türkçe biçiminin geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının yapılması amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Yöntem: Metodolojik olarak gerçekleştirilen araştırmanın evrenini, Ankara İli merkezindeki özel, üniversite ve kamu hastanelerinde çalışan hemşireler; örneklemini, çalışmanın yapılmasına izin veren hastanelerde çalışan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 600 hemşire oluşturmuştur. Veri toplanmasında Hemşirelik Bakım Rolü Oryantasyon Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin geçerlik çalışmasında, dil eşdeğerliği sağlanmış, kapsam geçerliliği için uzman görüşleri alınmış, yapı geçerliğinde açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi kullanılmıştır. Ölçeğin güvenirlik analizi test-tekrar test güvenirliği, iç tutarlılık analizi ve madde toplam puan korelasyon tekniği ile belirlenmiştir.

Bulgular: Kendall Uyuşum Katsayısı istatistiksel analizi sonucunda, uzmanlar arasında istatistiksel düzeyde görüş birliği olduğu görülmüştür (p<0.005). Kaiser-Meyer-Olkin katsayısının 0 .782, Bartlett testinin (p<0.001) anlamlı olması verilerin faktör analizi için uygun olduğunu göstermiştir. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin kabul edilebilir olduğu görülmüştür. Test-tekrar test güvenirlik katsayısı r=0.89 (p<0.001) olarak hesaplanmış ve Cronbach Alfa katsayısının 0.65 olduğu belirlenmiştir.

Sonuç: Araştırmadan elde edilen bulgular, Türkçeye uyarlanan Hemşirelik Bakım Rolü Oryantasyon Ölçeği’nin oldukça güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermiştir.

Journal Section Editoryal
Authors

Author: Gülşen ULAŞ KARAAHMETOĞLU

Author: Şule ECEVİT ALPAR

Bibtex @ { cumunuj432087, journal = {Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi}, issn = {2147-7817}, address = {Cumhuriyet University}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {1 - 7}, doi = {}, title = {HEMŞİRELİK BAKIM ROLÜ ORYANTASYON ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ}, key = {cite}, author = {ULAŞ KARAAHMETOĞLU, Gülşen and ECEVİT ALPAR, Şule} }
APA ULAŞ KARAAHMETOĞLU, G , ECEVİT ALPAR, Ş . (2017). HEMŞİRELİK BAKIM ROLÜ ORYANTASYON ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi, 6 (1), 1-7. Retrieved from http://dergipark.org.tr/cumunuj/issue/37343/432087
MLA ULAŞ KARAAHMETOĞLU, G , ECEVİT ALPAR, Ş . "HEMŞİRELİK BAKIM ROLÜ ORYANTASYON ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ". Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi 6 (2017): 1-7 <http://dergipark.org.tr/cumunuj/issue/37343/432087>
Chicago ULAŞ KARAAHMETOĞLU, G , ECEVİT ALPAR, Ş . "HEMŞİRELİK BAKIM ROLÜ ORYANTASYON ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ". Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi 6 (2017): 1-7
RIS TY - JOUR T1 - HEMŞİRELİK BAKIM ROLÜ ORYANTASYON ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ AU - Gülşen ULAŞ KARAAHMETOĞLU , Şule ECEVİT ALPAR Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 7 VL - 6 IS - 1 SN - 2147-7817- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Nursing Journal HEMŞİRELİK BAKIM ROLÜ ORYANTASYON ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ %A Gülşen ULAŞ KARAAHMETOĞLU , Şule ECEVİT ALPAR %T HEMŞİRELİK BAKIM ROLÜ ORYANTASYON ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ %D 2017 %J Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi %P 2147-7817- %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD ULAŞ KARAAHMETOĞLU, Gülşen , ECEVİT ALPAR, Şule . "HEMŞİRELİK BAKIM ROLÜ ORYANTASYON ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ". Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi 6 / 1 (June 2017): 1-7.