Year 2017, Volume 6, Issue 1, Pages 18 - 25 2017-06-30

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDEKİ HEMŞİRELERİN TÜBERKÜLOZ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYİ

Şehrinaz POLAT [1] , Zekiye UÇAR [2] , Nurşen DENİZCİ [3] , Bahar TUNA [4] , Elif ÇETİN [5] , Didem GENİŞ [6]

1212 415

Amaç: Bir Üniversite Hastanesi’nde çalışan hemşirelere yönelik yapılacak olan “tüberküloz eğitimi” öncesinde, hemşirelerin tüberküloz hakkındaki bilgi düzeylerini belirlemek ve tüberküloz farkındalığını arttırmak ve düzeltilmesi gereken yanlış uygulamaları tespit etmek. Gereç-Yöntem: Araştırma, tanımlayıcı niteliktedir. Anket formu kullanılmıştır. Anket araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur. Anket formunda sosyodemografik özellikler ve “tüberküloz bilgi düzeyini” ölçen 20 soru bulunmaktadır. Hastanede görev yapan toplam 900 hemşire araştırmanın evrenini, araştırmaya katılan 335 hemşire ise, örneklemini oluşturmaktadır.  Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin %67,2’si 30 yaşın üzerinde, %65,1’i evlidir. Hemşirelerin %50,4’ü cerrahi birimlerde çalışmakta ve %72,2’sinin yönetim görevi bulunmadığını, 67,5’i öğrenimleri sırasında tüberkülozla ilgili eğitim aldığını, %97,3’ü çalışırken son 6 ay içinde tüberkülozla ilgili eğitim almadığını bildirmiştir. Hemşirelerin %71,1’i meslek hayatında tüberküloz hastasıyla karşılaştığını, %40,9’u tüberküloz hastası takibi ve tedavisinde aktif olarak görev yaptığını bildirmiştir. Hemşirelerin %61,2’si tüberküloz hastalığını sağlık çalışanlarının mesleki bir hastalığı olarak gördüğünü bildirmiştir. Hemşirelerin %2,1’i 50 puan altında, %11’i orta düzeyde, %40’ı iyi düzeyde, %46,9’u çok iyi düzeyde puan almıştır. Sonuç: Tüm çalışanlar tüberküloz ve alınması gereken önlemler konusunda eğitilmeli, eğitimler periyodik olarak tekrarlanmalıdır.

 

Journal Section Editoryal
Authors

Author: Şehrinaz POLAT

Author: Zekiye UÇAR

Author: Nurşen DENİZCİ

Author: Bahar TUNA

Author: Elif ÇETİN

Author: Didem GENİŞ

Bibtex @ { cumunuj432089, journal = {Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi}, issn = {2147-7817}, address = {Cumhuriyet University}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {18 - 25}, doi = {}, title = {BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDEKİ HEMŞİRELERİN TÜBERKÜLOZ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYİ}, key = {cite}, author = {POLAT, Şehrinaz and UÇAR, Zekiye and DENİZCİ, Nurşen and TUNA, Bahar and ÇETİN, Elif and GENİŞ, Didem} }
APA POLAT, Ş , UÇAR, Z , DENİZCİ, N , TUNA, B , ÇETİN, E , GENİŞ, D . (2017). BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDEKİ HEMŞİRELERİN TÜBERKÜLOZ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYİ. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi, 6 (1), 18-25. Retrieved from http://dergipark.org.tr/cumunuj/issue/37343/432089
MLA POLAT, Ş , UÇAR, Z , DENİZCİ, N , TUNA, B , ÇETİN, E , GENİŞ, D . "BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDEKİ HEMŞİRELERİN TÜBERKÜLOZ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYİ". Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi 6 (2017): 18-25 <http://dergipark.org.tr/cumunuj/issue/37343/432089>
Chicago POLAT, Ş , UÇAR, Z , DENİZCİ, N , TUNA, B , ÇETİN, E , GENİŞ, D . "BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDEKİ HEMŞİRELERİN TÜBERKÜLOZ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYİ". Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi 6 (2017): 18-25
RIS TY - JOUR T1 - BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDEKİ HEMŞİRELERİN TÜBERKÜLOZ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYİ AU - Şehrinaz POLAT , Zekiye UÇAR , Nurşen DENİZCİ , Bahar TUNA , Elif ÇETİN , Didem GENİŞ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 18 EP - 25 VL - 6 IS - 1 SN - 2147-7817- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Nursing Journal BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDEKİ HEMŞİRELERİN TÜBERKÜLOZ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYİ %A Şehrinaz POLAT , Zekiye UÇAR , Nurşen DENİZCİ , Bahar TUNA , Elif ÇETİN , Didem GENİŞ %T BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDEKİ HEMŞİRELERİN TÜBERKÜLOZ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYİ %D 2017 %J Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi %P 2147-7817- %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD POLAT, Şehrinaz , UÇAR, Zekiye , DENİZCİ, Nurşen , TUNA, Bahar , ÇETİN, Elif , GENİŞ, Didem . "BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDEKİ HEMŞİRELERİN TÜBERKÜLOZ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYİ". Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi 6 / 1 (June 2017): 18-25.