Year 2016, Volume 37, Issue 4, Pages 339 - 351 2016-09-16

Albino Farelerde Bisfenol A Tarafından Teşvik Edilen Genotoksisiteye Karşı Yeşil Kahvenin Koruyucu Rolünün Araştırılması

Burhan İŞTAR [1] , Kürşad YAPAR [2] , Ali ACAR [3] , Emine YALÇIN [4] , Baran SEVEN [5] , Kültiğin ÇAVUŞOĞLU [6]

572 365

Özet. Bu çalışmada gıda ve içecek ambalajlama materyallerinde sıkça kullanılan kimyasal maddelerden biri olan Bisfenol A (BFA)’nın Swiss albino farelerde muhtemel fizyolojik ve genotoksik etkileri ile bu etkilere karşı yeşil kahvenin koruyucu rolü araştırılmıştır. Fizyolojik etkiler; canlı ağırlık ve karaciğer-böbrek organ ağırlıklarının ölçümü ile genotoksik etkiler ise; eritrosit ve yanak mukoza epitelyum hücrelerindeki mikronukleus (MN) sıklığının, kemik iliği hücrelerinde ise kromozomal hasar oluşumunun tespitiyle değerlendirilmiştir. Fareler her grupta altı (6) hayvan olacak şekilde toplam altı (6) gruba ayrılmış, kontrol grubundaki fareler çeşme suyu, uygulama grubundaki fareler ise yeşil kahvenin 100 mg/kg c.a ve 400 mg/kg c.a dozlarıyla ve BFA’nın 50 mg/kg c.a dozuyla beslenmişlerdir. Sonuçta BFA uygulaması canlı ağırlıklarda ve organ ağırlıklarında istatistiksel açıdan önemli bir azalmaya neden olurken, MN ve kromozomal anormallik sıklığında ise önemli bir artışa neden olmuştur. Yeşil kahve uygulaması ise BFA’nın söz konusu olumsuz etkilerini iyileştirerek, tüm parametrelerde doza bağlı bir iyileşme göstermiştir. BFA’nın belli bir doz eşiğinden sonra toksisiteye sebep olduğu, yeşil kahvenin ise bu toksisiteyi azaltmada etkili bir antioksidant ürün olduğu anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bisfenol A, Fizyoloji, Genotoksisite, Kromozomal Anormallikler, Mikronukleus, Yeşil Kahve

 

Abstract. This study researches into the potential physiologic and genotoxic effects of Bisphenol A, which is one of the most frequent chemical substance used in food and beverage packaging materials, on Swiss Albino mice and the protective role of green coffee against these effects. The study analyzes the physiologic effects by measuring the live weight, liver and kidney weight, whilst determining the genotoxic effects by frequency of micronucles (MN) on erythrocyte and buccal mucosal epithelium cells and determining the chromosomal damage on bone marrow cells. Mice used in this research were divided into six groups in total comprising of 6 mice in each group, while the mice in control group were fed with tap water, the mice in treatment group were fed with 100 mg/kg b.w. and 400 mg/kg b.w. doses of green coffee and 50 mg/kg b.w. dose of Bisphenol A. As a result, while application of the Paraben led to an significant statistical decrease in live and organ weights, caused to a significant increase in MN and chromosomal abnormalities frequency. Application of green coffee healed the potential negative effects of Bisphenol A and revealed an important recovery in all parameters depending on doses. It was determined that Bisphenol A induced toxicity after certain dose threshold and green coffee is an effective antioxidant in reducing the toxicity.

Keywords: Bisphenol A, Physiology, Genotoxicity, Chromosomal abnormalities, Micronucleus, Green coffee.

Journal Section Natural Sciences Research Article
Authors

Author: Burhan İŞTAR

Author: Kürşad YAPAR

Author: Ali ACAR

Author: Emine YALÇIN

Author: Baran SEVEN

Author: Kültiğin ÇAVUŞOĞLU

Bibtex @ { cumuscij297351, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {1300-1949}, eissn = {1300-1949}, address = {Cumhuriyet University}, year = {2016}, volume = {37}, pages = {339 - 351}, doi = {}, title = {Albino Farelerde Bisfenol A Tarafından Teşvik Edilen Genotoksisiteye Karşı Yeşil Kahvenin Koruyucu Rolünün Araştırılması}, key = {cite}, author = {İŞTAR, Burhan and YAPAR, Kürşad and ACAR, Ali and YALÇIN, Emine and SEVEN, Baran and ÇAVUŞOĞLU, Kültiğin} }
APA İŞTAR, B , YAPAR, K , ACAR, A , YALÇIN, E , SEVEN, B , ÇAVUŞOĞLU, K . (2016). Albino Farelerde Bisfenol A Tarafından Teşvik Edilen Genotoksisiteye Karşı Yeşil Kahvenin Koruyucu Rolünün Araştırılması. Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, 37 (4), 339-351. Retrieved from http://dergipark.org.tr/cumuscij/issue/28003/297351
MLA İŞTAR, B , YAPAR, K , ACAR, A , YALÇIN, E , SEVEN, B , ÇAVUŞOĞLU, K . "Albino Farelerde Bisfenol A Tarafından Teşvik Edilen Genotoksisiteye Karşı Yeşil Kahvenin Koruyucu Rolünün Araştırılması". Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi 37 (2016): 339-351 <http://dergipark.org.tr/cumuscij/issue/28003/297351>
Chicago İŞTAR, B , YAPAR, K , ACAR, A , YALÇIN, E , SEVEN, B , ÇAVUŞOĞLU, K . "Albino Farelerde Bisfenol A Tarafından Teşvik Edilen Genotoksisiteye Karşı Yeşil Kahvenin Koruyucu Rolünün Araştırılması". Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi 37 (2016): 339-351
RIS TY - JOUR T1 - Albino Farelerde Bisfenol A Tarafından Teşvik Edilen Genotoksisiteye Karşı Yeşil Kahvenin Koruyucu Rolünün Araştırılması AU - Burhan İŞTAR , Kürşad YAPAR , Ali ACAR , Emine YALÇIN , Baran SEVEN , Kültiğin ÇAVUŞOĞLU Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 339 EP - 351 VL - 37 IS - 4 SN - 1300-1949-1300-1949 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi Albino Farelerde Bisfenol A Tarafından Teşvik Edilen Genotoksisiteye Karşı Yeşil Kahvenin Koruyucu Rolünün Araştırılması %A Burhan İŞTAR , Kürşad YAPAR , Ali ACAR , Emine YALÇIN , Baran SEVEN , Kültiğin ÇAVUŞOĞLU %T Albino Farelerde Bisfenol A Tarafından Teşvik Edilen Genotoksisiteye Karşı Yeşil Kahvenin Koruyucu Rolünün Araştırılması %D 2016 %J Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi %P 1300-1949-1300-1949 %V 37 %N 4 %R %U
ISNAD İŞTAR, Burhan , YAPAR, Kürşad , ACAR, Ali , YALÇIN, Emine , SEVEN, Baran , ÇAVUŞOĞLU, Kültiğin . "Albino Farelerde Bisfenol A Tarafından Teşvik Edilen Genotoksisiteye Karşı Yeşil Kahvenin Koruyucu Rolünün Araştırılması". Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi 37 / 4 (September 2016): 339-351.