Editor
Name: Assoc.Prof.Dr. Ahmet Yüksel
E-mail: ayuksel@cumhuriyet.edu.tr
Phone: 05304196967
Address: Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Sivas - Türkiye
Editor
Name: Dr. Lecturer Onur BALCİ
E-mail: obalci@cumhuriyet.edu.tr
Phone: 05077565855
Address: Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölümü, Sivas-Turkey