Year 2018, Volume 42, Issue 2, Pages 145 - 161 2018-12-12

SERDAR ÖZKAN’IN KAYIP GÜL ADLI YAPITINDAKİ GÜL TEŞBİHİNİN FRANSIZCA ÇEVİRİSİ LA ROSE RETROVEE’DE KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMESİ

ESRA ŞAHBAZ ULUŞAHİN [1]

36 177

Çeviribilimin inceleme ve uygulama alanlarından biri olan çeviri eleştirisi basit tanımıyla kaynak metnin dokusunun erek metinde nasıl şekillendiğini karşılaştırmalı olarak inceler. Diğer bir deyişle kaynak metne özgü unsurların anlamsal ve dilsel karşılıklarının çevirmenin seçimlerini eleştirel bağlamda ele alarak, hedef metine nasıl aktarıldığını çözümler. Son yıllarda özellikle Türkçe’nin yabancılara öğretilmesi konusunda artan ülkeler arası anlaşmalar, diğer toplumların Türkçe’ye, Türk edebiyatına ilgisini arttırmıştır. Bu ilginin sonucunda diğer dillere çevrilen yapıtlarımız da artış göstermekte ve dilimiz, kültürümüz, edebiyatımız çeviri aracılığıyla diğer toplumlara tanıtılmaktadır. Bir milleti temsil eden çeviri yapıtlar ve temsilciler olan çevirmenler de çeviri eleştirmenleri tarafından mercek altına alınmaktadır. Bu bağlamda karşılaştırmalı çeviri çözümlemesi yöntemiyle kaynak yapıt ‘Serdar Özkan’ın Kayıp Gül adlı yapıtında teşbih olarak kullanılan ‘gül’ sözcüklerinin geçtiği mistik söylemlerin İngilizce’den çevrilen, çalışmada erek yapıt olarak ele aldığımız Fransızca La Rose Retrouvée’de nasıl şekillendiğini, çevirmen kararlarını, kaynak okurda uyanan hislerin erek okurda da uyanıp uyanamayacağı yaklaşımıyla incelemeye alacağız. Yazar Serdar Özkan’ın yapıtında gül etrafında oluşturduğu teşbihler karşılaştırmalı çözümleme yapabilmek için kaynak metinden seçeceğimiz kesitleri oluşturmaktadır. Bu çalışmada amaç çeviri çözümlemesi yöntemine bilimsel anlamda bir örnek sunmak ve gül teşbihi etrafında gelişen mistik söylemlerin anlamsal karşılıklarının çevirmen kararıyla erek yapıttaki eşdeğerleri göstermektir. Tasavvufi bir dil kullanan yazarın yapıtta kullandığı gül teşbihiyle vurgulamak istediği Allah, Hz. Muhammed sevgisi, insanın içindeki iman, dervişler yani genel ifadeyle dini unsurlardır. Çevirmen biçemsel ve anlamsal açıdan eşdeğerliği sağlasa dahi, kültürel kodlardaki farklılıklardan dolayı erek okurda aynı hissi uyandırmanın zorluğunu örneklerle göstermeye çalışacağımız bu çalışmada, çevirmenin dizgesel tercihlerini biçemsel, anlamsal açıdan ele alacağız. 

KARŞILAŞTIRMALI ÇEVİRİ ÇÖZÜMLEMESİ, ÇEVİRMEN KARARLARI, ÇEVİRİDE KÜLTÜREL FARKLILIKLAR, KÜLTÜREL UNSURLARIN ÇEVİRİSİ, EŞDEĞERLİK
  • ÇUKURLU, T (2013), “Yunus Emre Divanı’nda Gül Etrafında Oluşturulan Teşbihler”,Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 2013/1, Gül Özel Sayısı, 29-35
  • GÜNDOĞDU, M (2000), “ İkinci Bir Dil Üzerinden Yapılan Çeviriler Özgün Metinle Ne Kadar Eşdeğerdir”?, https://core.ac.uk/download/ pdf/14528444.pdf
  • GÜRSES, S (2016), “ İntihal Nasıl olağanlaştırılıyor”, http://ceviribilim. com/?p=421
  • ÖZKAN, S (2017), Kayıp Gül, İstanbul: Artemis Yayınları
  • ÖZKAN, S, (2009), La Rose Retrouvée. Çev. Serge Rivest, Presses du Chatelet
  • ULUDAĞ, S (1999) Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, İstanbul: Marifet Yayınları
  • ULUŞAHIN,E (2018), Filolojide Akademik Çalışmalar, “Serdar Özkan’ın Kayıp Gül Adlı Yapıtıyla Çevirinin Çevirisi La Rose Retrouvee’nin Eşdeğerlik Açısından Çözümlenmesi”, Ankara: Gece Yayınları
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: ESRA ŞAHBAZ ULUŞAHİN (Primary Author)
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 12, 2018

Bibtex @research article { cumusosbil495684, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1305-5143}, eissn = {1305-5143}, address = {Cumhuriyet University}, year = {2018}, volume = {42}, pages = {145 - 161}, doi = {}, title = {SERDAR ÖZKAN’IN KAYIP GÜL ADLI YAPITINDAKİ GÜL TEŞBİHİNİN FRANSIZCA ÇEVİRİSİ LA ROSE RETROVEE’DE KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMESİ}, key = {cite}, author = {ŞAHBAZ ULUŞAHİN, ESRA} }
APA ŞAHBAZ ULUŞAHİN, E . (2018). SERDAR ÖZKAN’IN KAYIP GÜL ADLI YAPITINDAKİ GÜL TEŞBİHİNİN FRANSIZCA ÇEVİRİSİ LA ROSE RETROVEE’DE KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMESİ. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 42 (2), 145-161. Retrieved from http://dergipark.org.tr/cumusosbil/issue/41012/495684
MLA ŞAHBAZ ULUŞAHİN, E . "SERDAR ÖZKAN’IN KAYIP GÜL ADLI YAPITINDAKİ GÜL TEŞBİHİNİN FRANSIZCA ÇEVİRİSİ LA ROSE RETROVEE’DE KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMESİ". Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 42 (2018): 145-161 <http://dergipark.org.tr/cumusosbil/issue/41012/495684>
Chicago ŞAHBAZ ULUŞAHİN, E . "SERDAR ÖZKAN’IN KAYIP GÜL ADLI YAPITINDAKİ GÜL TEŞBİHİNİN FRANSIZCA ÇEVİRİSİ LA ROSE RETROVEE’DE KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMESİ". Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 42 (2018): 145-161
RIS TY - JOUR T1 - SERDAR ÖZKAN’IN KAYIP GÜL ADLI YAPITINDAKİ GÜL TEŞBİHİNİN FRANSIZCA ÇEVİRİSİ LA ROSE RETROVEE’DE KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMESİ AU - ESRA ŞAHBAZ ULUŞAHİN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 145 EP - 161 VL - 42 IS - 2 SN - 1305-5143-1305-5143 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi SERDAR ÖZKAN’IN KAYIP GÜL ADLI YAPITINDAKİ GÜL TEŞBİHİNİN FRANSIZCA ÇEVİRİSİ LA ROSE RETROVEE’DE KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMESİ %A ESRA ŞAHBAZ ULUŞAHİN %T SERDAR ÖZKAN’IN KAYIP GÜL ADLI YAPITINDAKİ GÜL TEŞBİHİNİN FRANSIZCA ÇEVİRİSİ LA ROSE RETROVEE’DE KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMESİ %D 2018 %J Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1305-5143-1305-5143 %V 42 %N 2 %R %U
ISNAD ŞAHBAZ ULUŞAHİN, ESRA . "SERDAR ÖZKAN’IN KAYIP GÜL ADLI YAPITINDAKİ GÜL TEŞBİHİNİN FRANSIZCA ÇEVİRİSİ LA ROSE RETROVEE’DE KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMESİ". Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 42 / 2 (December 2018): 145-161.
AMA ŞAHBAZ ULUŞAHİN E . SERDAR ÖZKAN’IN KAYIP GÜL ADLI YAPITINDAKİ GÜL TEŞBİHİNİN FRANSIZCA ÇEVİRİSİ LA ROSE RETROVEE’DE KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMESİ. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 42(2): 145-161.
Vancouver ŞAHBAZ ULUŞAHİN E . SERDAR ÖZKAN’IN KAYIP GÜL ADLI YAPITINDAKİ GÜL TEŞBİHİNİN FRANSIZCA ÇEVİRİSİ LA ROSE RETROVEE’DE KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMESİ. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 42(2): 161-145.