Year 2017, Volume 2, Issue 2, Pages 64 - 90 2017-12-31

ÖMER SEYFETTİN'İN HİKÂYELERİNDE KADINLAR DÜNYASI

Ramis Karabulut [1] , Ramis Karabulut [2]

183 1344

Bu çalışmada Ömer Seyfettin’in hikâyelerindeki kadın tipler ve işlevleri incelenmeye çalışılmıştır. Amaç Türk edebiyatında hem hikâye türünün seviye kazanması, hem de Milli Edebiyat Hareketi (1911-1923)’ni başlatma ve yön verme konusunda önemli bir görevi yerine getirmiş olan yazarın hikâyelerinde kadın tiplerin hangi işlevlerle, hangi bakış açısıyla işlendiğini ortaya çıkarmaktır. Bilindiği gibi Türk toplumunda II. Meşrutiyet’e kadar sosyal hayatta kadınların varlıkları pek hissedilmez. Ancak II. Meşrutiyet’in İlanı (1908)’ndan sonraki özgür ortamda hızla çoğalan kadın dernekleri, gazete ve dergileri sayesinde Türk kadını sosyal ve siyasal hayatta yavaş yavaş varlık göstermeye başlamıştır. Bu durum edebî eserlere de yansımış, özellikle roman ve hikâye gibi türlerde varlığını hissettirmiştir. Bu bağlamda Ömer Seyfettin’in hikâyelerinde kadınlar, değişik kişilik ve sosyal işlevlerle okuyucuya sunulmuştur. Bu kadınlar yaş durumu, kültür seviyesi, meslek grupları, sosyal statüleri ve zihniyet / dünya görüşlerine göre sınıflandırılarak hikâyelerdeki üstlendikleri işlevlere değinilmiştir. Ayrıca Ömer Seyfettin'in bütün hikâyeleri incelenmiş ve incelenen hikâyelerde ideal Türk kadını yerine ironik bir şekilde kadınların çoğunun pasif, içe dönük, cahil ev kadını tipleri oldukları tespit edilmiştir. Bu tespitten hareketle de Ömer Seyfettin'in görmek istediği ideal Türk kadını tipi ortaya konulmaya çalışılmıştır.

: Millî Edebiyat Hareketi, Ömer Seyfettin, hikâye
  • AKYÜZ, Kenan (1995), Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri 1860-1923 İnkılâp Kitabevi, İstanbul. BANARLI, Nihad Sami (1998), Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, C.2, MEB, İstanbul. DOĞAN, Sabiha (2012), Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Aydın Kadınlar, Şair ve Yazarlar (1850 -1950), Akademik Kitaplar, İstanbul. ENGİNÜN, İnci (1985), Ömer Seyfettin'in Hikâyeleri, Türk Tarih Kurumu Basımevi, s.37-49, Ankara. ENGİNÜN, İnci (2001), Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, Dergâh Yayınları, İstanbul. ENGİNÜN, İnci (2012), Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat'tan Cumhuriyet'e (1839-1925), Dergâh Yayınları, İstanbul. ERİŞENLER, Satı (1972), Ömer Seyfettin’e Göre Kadın, Güven Mat., Ankara, Ankara. POLAT, Nâzım Hikmet (2005), Rübab Mecmuası ve II. Meşrutiyet Dönemi Türk Kültür, Edebiyat Hayatı, Akçağ Yayınları, Ankara. POLAT, Nâzım Hikmet (2015), Ömer Seyfettin - Bütün Hikâyeleri, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. POLAT, Nâzım Hikmet (2016), Ömer Seyfettin - Bütün Nesirleri (Fıkralar, Makaleler, Mektuplar ve çeviriler), TDK Yayınları, Ankara. UĞURCAN, Sema (2012), Edebiyatımız II – Yazarlar, Meseleler, Dergâh Yayınları, İstanbul
Primary Language tr
Subjects Literature
Journal Section Literature
Authors

Author: Ramis Karabulut
Institution: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Ramis Karabulut
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 31, 2017

Bibtex @research article { cutad354303, journal = {Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi}, issn = {2587-1900}, eissn = {2548-0979}, address = {Cukurova University}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {64 - 90}, doi = {10.32321/cutad.354303}, title = {ÖMER SEYFETTİN'İN HİKÂYELERİNDE KADINLAR DÜNYASI}, key = {cite}, author = {Karabulut, Ramis and Karabulut, Ramis} }
APA Karabulut, R , Karabulut, R . (2017). ÖMER SEYFETTİN'İN HİKÂYELERİNDE KADINLAR DÜNYASI. Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi, 2 (2), 64-90. DOI: 10.32321/cutad.354303
MLA Karabulut, R , Karabulut, R . "ÖMER SEYFETTİN'İN HİKÂYELERİNDE KADINLAR DÜNYASI". Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi 2 (2017): 64-90 <http://dergipark.org.tr/cutad/issue/33341/354303>
Chicago Karabulut, R , Karabulut, R . "ÖMER SEYFETTİN'İN HİKÂYELERİNDE KADINLAR DÜNYASI". Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi 2 (2017): 64-90
RIS TY - JOUR T1 - ÖMER SEYFETTİN'İN HİKÂYELERİNDE KADINLAR DÜNYASI AU - Ramis Karabulut , Ramis Karabulut Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.32321/cutad.354303 DO - 10.32321/cutad.354303 T2 - Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 64 EP - 90 VL - 2 IS - 2 SN - 2587-1900-2548-0979 M3 - doi: 10.32321/cutad.354303 UR - https://doi.org/10.32321/cutad.354303 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Çukurova University Journal of Turkology Research ÖMER SEYFETTİN'İN HİKÂYELERİNDE KADINLAR DÜNYASI %A Ramis Karabulut , Ramis Karabulut %T ÖMER SEYFETTİN'İN HİKÂYELERİNDE KADINLAR DÜNYASI %D 2017 %J Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi %P 2587-1900-2548-0979 %V 2 %N 2 %R doi: 10.32321/cutad.354303 %U 10.32321/cutad.354303
ISNAD Karabulut, Ramis , Karabulut, Ramis . "ÖMER SEYFETTİN'İN HİKÂYELERİNDE KADINLAR DÜNYASI". Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi 2 / 2 (December 2018): 64-90. https://doi.org/10.32321/cutad.354303
AMA Karabulut R , Karabulut R . ÖMER SEYFETTİN'İN HİKÂYELERİNDE KADINLAR DÜNYASI. ÇÜTAD. 2017; 2(2): 64-90.
Vancouver Karabulut R , Karabulut R . ÖMER SEYFETTİN'İN HİKÂYELERİNDE KADINLAR DÜNYASI. Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi. 2017; 2(2): 90-64.