Year 2018, Volume 3, Issue 2, Pages 281 - 301 2018-12-17

TÜRK CUMHURİYETLERİNDE ANA DİLİNE İLİŞKİN DİL TUTUMU ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Hatice VARGELEN [1] , Fatma Açık [2]

38 71

Araştırmada, Türk Cumhuriyetleri’nde ana dile ilişkin tutumları belirlemeye yönelik ölçek geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma 2016-2017 öğretim yılında TÖMER’lerde öğrenim gören, Türk Cumhuriyetleri’nden 189 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler sonucu öğrenci sayısı 174’e indirilmiştir. Ölçek geliştirilmesinde alanyazın taraması, madde havuzu oluşturma, uzman görüşüne başvurma ve pilot uygulama süreçleri izlenmiştir.  Açımlayıcı faktör analizi sonucunda 20 maddeden oluşan ölçek yapısı elde edilmiştir. Ölçeğin açıkladığı toplam varyans % 64.15’tir. Bu ölçek Türk Cumhuriyetleri’ndeki üniversite öğrencilerine uygulanmıştır.  Uygulamanın yapıldığı 174 Özbek öğrenci üzerinden doğrulayıcı faktör analizi yapılmış, ölçek modelinin iyi uyum sağladığı görülmüştür. Böylece, “Türk Cumhuriyetleri’nde Ana Diline İlişkin Tutum Ölçeği” nin amacına hizmet eden, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu ortaya koyulmuştur. 

Dil tutumu, Türk Cumhuriyetleri
  • Allport, G.W. (1935). Attitudes. In C. Murchison (Ed.), Handbook of Social Psychology.Worcester, MA, US: Clark University Press.
  • Blalock, H. M. (1960). Social Statistics. New York: Mcgraw-Hill.
  • Crystal, D. (1997). A Dictionary of Linguistics And Phonetics, 4th Ed. Oxford, UK: Blackwell.
  • Çokluk, Ö. S., Şekercioğlu, G. & Büyüköztürk, S. (2014). Sosyal Bilimler için Çok Değişkenli İstatistik: Spss ve Lisrel Uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. Field, A. (2009). Discovering Statistics Using SPSS, 3rd Edition. London: Sage.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Eğitim Bilimleri
Authors

Author: Hatice VARGELEN (Primary Author)
Institution: EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Fatma Açık
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { cutad467020, journal = {Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi}, issn = {2587-1900}, eissn = {2548-0979}, address = {Cukurova University}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {281 - 301}, doi = {10.32321/cutad.467020}, title = {TÜRK CUMHURİYETLERİNDE ANA DİLİNE İLİŞKİN DİL TUTUMU ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {VARGELEN, Hatice and Açık, Fatma} }
APA VARGELEN, H , Açık, F . (2018). TÜRK CUMHURİYETLERİNDE ANA DİLİNE İLİŞKİN DİL TUTUMU ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ. Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi, 3 (2), 281-301. DOI: 10.32321/cutad.467020
MLA VARGELEN, H , Açık, F . "TÜRK CUMHURİYETLERİNDE ANA DİLİNE İLİŞKİN DİL TUTUMU ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ". Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi 3 (2018): 281-301 <http://dergipark.org.tr/cutad/issue/41268/467020>
Chicago VARGELEN, H , Açık, F . "TÜRK CUMHURİYETLERİNDE ANA DİLİNE İLİŞKİN DİL TUTUMU ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ". Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi 3 (2018): 281-301
RIS TY - JOUR T1 - TÜRK CUMHURİYETLERİNDE ANA DİLİNE İLİŞKİN DİL TUTUMU ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ AU - Hatice VARGELEN , Fatma Açık Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.32321/cutad.467020 DO - 10.32321/cutad.467020 T2 - Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 281 EP - 301 VL - 3 IS - 2 SN - 2587-1900-2548-0979 M3 - doi: 10.32321/cutad.467020 UR - https://doi.org/10.32321/cutad.467020 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Çukurova University Journal of Turkology Research TÜRK CUMHURİYETLERİNDE ANA DİLİNE İLİŞKİN DİL TUTUMU ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ %A Hatice VARGELEN , Fatma Açık %T TÜRK CUMHURİYETLERİNDE ANA DİLİNE İLİŞKİN DİL TUTUMU ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ %D 2018 %J Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi %P 2587-1900-2548-0979 %V 3 %N 2 %R doi: 10.32321/cutad.467020 %U 10.32321/cutad.467020
ISNAD VARGELEN, Hatice , Açık, Fatma . "TÜRK CUMHURİYETLERİNDE ANA DİLİNE İLİŞKİN DİL TUTUMU ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ". Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi 3 / 2 (December 2018): 281-301. https://doi.org/10.32321/cutad.467020