Year 2018, Volume 3, Issue 2, Pages 120 - 130 2018-12-17

Bu makalenin konusu mutasarrıf Musa Kazım’ın makaleleridir. Kaynaklarda biyografisi hakkında çok az bilgi vardır. Galatasaray Lisesi’nden mezun olmuştur. Kastamonu ve Ankara liselerinde öğretmenlik yapmıştır. Kozan’da mutasarrıf olarak çalışmıştır. Musa Kazım'ın altı basılı kitabı vardır. Bazı kitapları çeşitli nedenlerle basılmamış. Basılı makaleleri ise Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası (TOEM) yayınlanmıştır. Bu mecmuanın yardımcı üyelerinden birisidir. Musa Kazım Osmanlı tarihinin az bilinen veya yazılmayan konuları ile ilgilenmiştir. Musa Kazım’ın ana ilgi alanı Tarih Felsefesidir. “Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası” ismiyle 1326/1911’de yayına başlayan mecmua 1339/ 1923’e kadar (1-77 cüz olarak) on üç sene yayınlanmıştır. Cumhuriyet’ten sonra isim değişikliği olmuştur. “Türk Tarih Encümeni Mecmuası” adıyla on dördüncü sene 1340/ 1924’ten itibaren yayınlanmaya başlamış, 1926’da on altıncı seneye kadar yayınına devam etmiştir. Bu arada derginin sayıları hem eski sayılar sürdürülerek hem yenileri verilerek yayınlanmıştır. 78’inci sayıya Cumhuriyet döneminde ilk basılan sayı olarak 1’inci sayı denilmiş, 95’inci sayı 18’inci sayı sayılmıştır. Musa Kazım bu dergide makalelerini yayınlamıştır. Tarih-i Osmanî Encümeni padişah iradesi ile kurulmuş bir encümendir yani akademik bir kuruldur. Encümen 1327 / 1332’de irade-i seniyye ile kurulmuştur. 

Musa Kazım, Osmanlı Tarihi, Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası
  • Akyüz, Y. (2013). Türk eğitim tarihi. Ankara: Pegem Akademi. Binbaşıoğlu, C. (2014). Başlangıçtan günümüze türk eğitim tarihi. Ankara: Anı Yayıncılık. Gürer, A. Ş. (2003). Gelenekler modernite arasında bir meşrutiyet şeyhülislamı: Musa Kazım Efendi (1861-1920). Halil Edhem. (1928). Fihrist-i umumi. İstanbul: Devlet Matbaası. Muallim Cevdet. (1918). "Darülmuallimin'in yetmişinci sene-i devriyesi münasebetiyle verilen konferans". Tedrisat Mecmuası: ameliyat ve tatbikat kısmı, 5(6-30), 175-200. Musa Kazım. (1 Haziran 1329). Taşoz tarihcesi. Tarih-i osmanî encümeni mecmuası (TOEM), V(20), 1260-1272. Musa Kazım. (1 Nisan 1329/1913). Aynaroz tarihcesi. Tarih-i osmanî encümeni mecmuası (TOEM), IV(19), 1194-1197. Musa Kazım. (1 Nisan 1330/1914). Ahtimar katogikosluğu. Tarih-i osmanî encümeni mecmuası (TOEM), V(25), 54-55. Musa Kazım. (1 Teşrin-i Evvel 1329/1913). Memalik-i osmaniyye'deki müessesat-ı mezhebiyye hakkında malumat-ı muhtasara. Tarih-i osmanî encümen-i mecmuası (TOEM), IV(22), 1406-1410. Musa Kazım. (1325/1909). Muhit-i idare ve siyâsiyyat. İstanbul: İkbâl-i Millet Matbaası. Musa Kazım. (1326/1910). Muhtıra-i ricâl u siyasiyyun. İstanbul: Matbaa-i Âmidi. Musa Kazım. (1326/1910). Vesaik-i tarihiyyemiz. Tarih-i osmanî encümeni mecmuası (TOEM), I(2), 65-69. Musa Kazım. (1327/1911). Darbhanenin ahval-i dahiliyyesi. Tarih-i osmanî encümeni mecmuası (TOEM), II(9), 551-557. Tarih-i osmani encümeni. (1339/1911). İfade-i meram (Cilt 1-6). İstanbul.
Primary Language tr
Subjects Social Sciences, Interdisciplinary
Journal Section Literature
Authors

Orcid: 0000-0001-6374-4734
Author: Nebahat Göçeri (Primary Author)
Institution: cumhuriyet üniversitesi
Country: Turkey


Bibtex @research article { cutad490480, journal = {Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi}, issn = {2587-1900}, eissn = {2548-0979}, address = {Cukurova University}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {120 - 130}, doi = {10.32321/cutad.490480}, title = {KOZAN MUTASARRIF-I ESBAKI MUSA KAZIM’IN MAKALELERİ-II}, key = {cite}, author = {Göçeri, Nebahat} }
APA Göçeri, N . (2018). KOZAN MUTASARRIF-I ESBAKI MUSA KAZIM’IN MAKALELERİ-II. Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi, 3 (2), 120-130. DOI: 10.32321/cutad.490480
MLA Göçeri, N . "KOZAN MUTASARRIF-I ESBAKI MUSA KAZIM’IN MAKALELERİ-II". Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi 3 (2018): 120-130 <http://dergipark.org.tr/cutad/issue/41268/490480>
Chicago Göçeri, N . "KOZAN MUTASARRIF-I ESBAKI MUSA KAZIM’IN MAKALELERİ-II". Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi 3 (2018): 120-130
RIS TY - JOUR T1 - KOZAN MUTASARRIF-I ESBAKI MUSA KAZIM’IN MAKALELERİ-II AU - Nebahat Göçeri Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.32321/cutad.490480 DO - 10.32321/cutad.490480 T2 - Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 120 EP - 130 VL - 3 IS - 2 SN - 2587-1900-2548-0979 M3 - doi: 10.32321/cutad.490480 UR - https://doi.org/10.32321/cutad.490480 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Çukurova University Journal of Turkology Research KOZAN MUTASARRIF-I ESBAKI MUSA KAZIM’IN MAKALELERİ-II %A Nebahat Göçeri %T KOZAN MUTASARRIF-I ESBAKI MUSA KAZIM’IN MAKALELERİ-II %D 2018 %J Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi %P 2587-1900-2548-0979 %V 3 %N 2 %R doi: 10.32321/cutad.490480 %U 10.32321/cutad.490480
ISNAD Göçeri, Nebahat . "KOZAN MUTASARRIF-I ESBAKI MUSA KAZIM’IN MAKALELERİ-II". Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi 3 / 2 (December 2018): 120-130. https://doi.org/10.32321/cutad.490480