Year 2018, Volume 3, Issue 2, Pages 95 - 119 2018-12-17

Bu makalenin konusu Musa Kazım, benzerliğinden dolayı başkaları ile karıştırılmaktadır. Erzurumlu Şeyhülislam Musa Kazım ile karıştırılmaktadır. Kaynaklarda biyografisi hakkında çok az bilgi vardır. Musa Kazım Galatasaray Lisesi Fransızca Bölümü’nden mezun olmuştur. Kastamonu ve Ankara liselerinde öğretmenlik yapmıştır. Kozan’da mutasarrıf olarak çalışmıştır. Biz Musa Kazım'ın kitap ve makalelerini tespit ettik. Musa Kazım'ın altı basılı kitabı vardır. Bazı kitapları çeşitli nedenlerle basılmamış. Basılı makaleleri ise Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası (TOEM) yayınlanmıştır. Musa Kazım’ın ana ilgi alanı tarih felsefesidir. Ancak psikoloji ve pedagoji konularıyla da bir zaruret sonucu ilgilenmiştir. 

Musa Kazım, Kitapları, Makaleleri, Tarih Felsefesi
  • Akyüz, Y. (2013). Türk eğitim tarihi. Ankara: Pegem Akademi.Binbaşıoğlu, C. (2014). Başlangıçtan Günümüze Türk Eğitim Tarihi. Ankara: Anı Yayıncılık.Gürer, A. Ş. (2003). Gelenekler modernite arasında bir meşrutiyet şeyhülislamı: Musa Kazım Efendi (1861-1920). Halil Edhem. (1928). Fihrist-i umumi. İstanbul: Devlet Matbaası.Muallim Cevdet. (1918). "Darülmuallimin'in yetmişinci sene-i devriyesi münasebetiyle verilen konferans". Tedrisat Mecmuası: ameliyat ve tatbikat kısmı, 5(6-30), 175-200.Musa Kazım. (1 Haziran 1329). Taşoz tarihcesi. Tarih-i osmanî encümeni mecmuası (TOEM), V(20), 1260-1272.Musa Kazım. (1 Nisan 1329/1913). Aynaroz tarihcesi. Tarih-i osmanî encümeni mecmuası (TOEM), IV(19), 1194-1197.Musa Kazım. (1 Nisan 1330/1914). Ahtimar katogikosluğu. Tarih-i osmanî encümeni mecmuası (TOEM), V(25), 54-55.Musa Kazım. (1 Teşrin-i Evvel 1329/1913). Memalik-i osmaniyye'deki müessesat-ı mezhebiyye hakkında malumat-ı muhtasara. Tarih-i osmanî encümen-i mecmuası (TOEM), IV(22), 1406-1410.Musa Kazım. (1310/1894). Taşra maarif memurlarına mahsûs rehber-i tedris ve terbiye (Cilt I). İstanbul: Kasbar Matbaası.Musa Kazım. (1313/1897). Taşra maarif memurlarına mahsûs rehber-i tedris ve terbiye (Cilt II). İstanbul: Kasbar Matbaası.Musa Kazım. (1325/1909). Muhit-i idare ve siyâsiyyat. İstanbul: İkbâl-i Millet Matbaası.Musa Kazım. (1326/1910). Muhtıra-i ricâl u siyasiyyun. İstanbul: Matbaa-i Âmidi.Musa Kazım. (1326/1910). Vesaik-i tarihiyyemiz. Tarih-i osmanî encümeni mecmuası (TOEM), I(2), 65-69.Musa Kazım. (1327/1911). Darbhanenin ahval-i dahiliyyesi. Tarih-i osmanî encümeni mecmuası (TOEM), II(9), 551-557.Musa Kazım. (1327/1911). Devr-i istibdâd ahvâli ve müsebbibleri. İstanbul: Karabet Matbaası.Musa Kazım. (1327/1911). Hükema-yı cihan talim ve terbiye tarihi. İstanbul: Uhuvvet Matbaası.Musa Kazım. (1327/1911). İcmal-i tevârih-i cihan. İstanbul: Uhuvvet Matbaası.Musa Kazım, M. (1304/1888). Muhtasar coğrafya-yı osmanî. Kostantiniyye: Matbaa-i Ebuzziya.Salname-i maarif. (1316/1898). Darü'l-Hilafetü'l-Aliyye: Darü't-Tıbaati'l-Âmire.Salname-i maarif. (1317/1899). Darü'l-Hilafetü'l-Aliyye: Darü't-Tıbaati'l-Âmire.Salname-i maarif. (1318/1900). Darü'l-Hilafetü'l-Aliyye: Darü't-Tıbaati'l-Âmire.Salname-i maarif. (1319/1901). Darü'l-Hilafetü'l-Aliyye: Darü't-Tıbaati'l-Âmire.Salname-i maarif. (1321/1903). Darü'l-Hilafetü'l-Aliyye: Darü't-Tıbaati'l-Âmire.
Primary Language tr
Subjects Social Sciences, Interdisciplinary
Journal Section Literature
Authors

Orcid: 0000-0001-6374-4734
Author: Nebahat Göçeri (Primary Author)
Institution: cumhuriyet üniversitesi
Country: Turkey


Bibtex @research article { cutad490494, journal = {Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi}, issn = {2587-1900}, eissn = {2548-0979}, address = {Cukurova University}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {95 - 119}, doi = {10.32321/cutad.490494}, title = {KOZAN MUTASARRIF-I ESBAKI MUSA KAZIM’IN KİTAPLARI-I}, key = {cite}, author = {Göçeri, Nebahat} }
APA Göçeri, N . (2018). KOZAN MUTASARRIF-I ESBAKI MUSA KAZIM’IN KİTAPLARI-I. Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi, 3 (2), 95-119. DOI: 10.32321/cutad.490494
MLA Göçeri, N . "KOZAN MUTASARRIF-I ESBAKI MUSA KAZIM’IN KİTAPLARI-I". Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi 3 (2018): 95-119 <http://dergipark.org.tr/cutad/issue/41268/490494>
Chicago Göçeri, N . "KOZAN MUTASARRIF-I ESBAKI MUSA KAZIM’IN KİTAPLARI-I". Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi 3 (2018): 95-119
RIS TY - JOUR T1 - KOZAN MUTASARRIF-I ESBAKI MUSA KAZIM’IN KİTAPLARI-I AU - Nebahat Göçeri Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.32321/cutad.490494 DO - 10.32321/cutad.490494 T2 - Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 95 EP - 119 VL - 3 IS - 2 SN - 2587-1900-2548-0979 M3 - doi: 10.32321/cutad.490494 UR - https://doi.org/10.32321/cutad.490494 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Çukurova University Journal of Turkology Research KOZAN MUTASARRIF-I ESBAKI MUSA KAZIM’IN KİTAPLARI-I %A Nebahat Göçeri %T KOZAN MUTASARRIF-I ESBAKI MUSA KAZIM’IN KİTAPLARI-I %D 2018 %J Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi %P 2587-1900-2548-0979 %V 3 %N 2 %R doi: 10.32321/cutad.490494 %U 10.32321/cutad.490494
ISNAD Göçeri, Nebahat . "KOZAN MUTASARRIF-I ESBAKI MUSA KAZIM’IN KİTAPLARI-I". Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi 3 / 2 (December 2018): 95-119. https://doi.org/10.32321/cutad.490494