Dear Readers,

We are content to announce the publication of the second issue of Journal of East Asia Studies in Türkiye (JEAST), which aims to cover and analyze with a multidisciplinary approach a wide range of academic topics in East Asia studies such as Chinese/Japanese/Korean/Mongolian/Taiwanese cultures, languages and literatures, political histories, economies, sociologies, philosophies, belief systems, foreign policies, security and ethno-religious issues.

We have received positive feedback from the readers, academics, and specialists for the first issue. It must be emphasized that our concern about collecting related works under a common roof has been appreciated.

The manuscripts on East Asia sent to our journal are carefully evaluated first by our area editors and then by our reviewers. In this second issue, we present 5 articles in different disciplines of social sciences, an interview, and a book review. 

We are thankful to the authors who have sent their manuscripts to our journal for publication, and our reviewers who have contributed significantly to the improvement of the texts.           

We hope that the academic works presented in this issue will provide tremendous benefit for the Turkish and international readers, and the scientific community. May Allah make this endeavor fruitful. We expect to meet you in January 2019 with the next issue. 

 

On behalf of the Editorial Board

Prof. Dr. Abdürreşit Celil Karluk

Editor in Chief 

Dear Readers,

We are content to announce the publication of the second issue of Journal of East Asia Studies in Türkiye (JEAST), which aims to cover and analyze with a multidisciplinary approach a wide range of academic topics in East Asia studies such as Chinese/Japanese/Korean/Mongolian/Taiwanese cultures, languages and literatures, political histories, economies, sociologies, philosophies, belief systems, foreign policies, security and ethno-religious issues.

We have received positive feedback from the readers, academics, and specialists for the first issue. It must be emphasized that our concern about collecting related works under a common roof has been appreciated.

The manuscripts on East Asia sent to our journal are carefully evaluated first by our area editors and then by our reviewers. In this second issue, we present 5 articles in different disciplines of social sciences, an interview, and a book review. 

We are thankful to the authors who have sent their manuscripts to our journal for publication, and our reviewers who have contributed significantly to the improvement of the texts.           

We hope that the academic works presented in this issue will provide tremendous benefit for the Turkish and international readers, and the scientific community. May Allah make this endeavor fruitful. We expect to meet you in January 2019 with the next issue. 

 

On behalf of the Editorial Board

Prof. Dr. Abdürreşit Celil Karluk

Editor in Chief 

Değerli Akademisyenler/Araştırmacılar,

 

Türkiye’de disiplinler arası bakış ile Doğu Asya araştırmaları alanlarında (Çin/Japon/Kore/Moğolistan/Tayvan kültürü, dil-edebiyatı, siyasî tarihi, ekonomisi, sosyolojisi, felsefesi, inanç sistemleri, dış politikası, güvenlik ve etnik/azınlıklar sorunu vb.) yapılan akademik çalışmaları bilim dünyasına ve kamuoyuna duyurmayı amaçlayan Doğu Asya Araştırmaları Dergisi (DAAD) Ocak 2018 tarihinde yayın hayatına başlamıştır.

DAAD’da yayımlanacak bilimsel çalışmalarda, alanında bir boşluğu doldurmak, mevcut bilgilere yenilerini eklemek, yeni ve özgün bir bilgi ortaya koymak, daha önce yayımlanmış çalışmaları değerlendirmek veya onlara değişik bir bakış açısı getirmek, çeşitli eser ve şahsiyetleri tanıtmak amacıyla yazılmış olması gibi nitelikler aranır.

Doğu Asya Araştırmaları Dergisine makale gönderecek araştırmacı/akademisyenlerin dergipark http://dergipark.gov.tr/dogu-asya-arastirma-dergisi ağ sayfasındaki makale yönetim sistemi üzerinden (Ağ sayfa sağ alt köşede bulunan MAKALE GÖNDER’e tıklayarak)  işlem yapmaları gerekmektedir. Gönderilen makalelerin ön değerlendirmeye alınabilmesi için, Dergi Editörler/Yayın Kurulu tarafından belirlenen ve dergi ağ sayfasında ilan edilen yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış olma şartı aranacaktır. DAAD danışma kurulu, yayın ilkeleri, makale yazım kuralları, yayın taahhütname formu, etik kuralları gibi bilgiler ağ sayfamızdan (www.daadtr.com ) temin edilebilir.

Doğu Asya Araştırmaları Dergisi II. sayı (Güz 2018) için makale son gönderme tarihi 25 Nisan 2017 Çarşamba günüdür.


Saygılarımızla,

Doğu Asya Araştırmaları Dergisi Editörler/Yayın Kurulu

 

Prof. Dr. Abdürreşit Celil KARLUK

(Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi) 

Prof. Dr. Ali Merthan DÜNDAR

(Ankara Üniversitesi) 

Prof. Dr. Mahmut Ertan GÖKMEN

(Ankara Üniversitesi) 

Yrd. Doç.Dr. Haluk KARADAĞ

(Başkent Üniversitesi)