İntihal Denetimi

Demiryolu Mühendisliği Dergisi başvuru sürecindeki tüm makaleler, İntihal Tespit Programı ithenticate 'den geçirildikten sonra değerlendirmeye alınır. Benzerlik oranı ölçütü % 20’dir. Uygun bulunmayan aday makale değerlendirilmeden yazarlarına iade edilir ya da gerekli düzeltmelerin yapılması için tekrar yazara/yazarlarına gönderilir.