Author Guidelines

1. Yayınlanmak üzere dergimize gönderilen makaleler, aşağıdaki yazım formatlarına uygun olarak hazırlanmalıdır:

  • Bilimsel Yayınlar (Hakemli Araştırma ve Derleme Makaleler) şablonuna buraya tıklayarak erişebilirsiniz.
  • Hakemsiz Akademik ve Popüler Yayınlar şablonuna buraya tıklayarak erişebilirsiniz.

2. Yayınlanmak üzere dergimize gönderilen Bilimsel Yayınlar (Hakemli Araştırma ve Derleme Makaleler) dergipark sistemine yüklenmesinden önce; Telif Hakkı Devir Formu tüm yazarlar tarafından imzalanmalı ve bu belge taranarak sisteme yüklenmelidir.

3. Derginin çeşitli indekslere girebilmesi ve kalabilmesi için ORCID numarası kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. 30 saniyede ORCID numarası almak için https://orcid.org/register

4. İlk defa araştırma makalesi veya derleme makale hazırlayan veya bunlara hakemlik yapanların aşağıdaki İngilizce kaynakları okuması tavsiye edilir: