Aim

Kendi alanında ulusal ve uluslararası sınıflama çerçevesinde başvurulan bir referans kaynağı olma vizyonuyla yayımlanan Denetişim Dergisinin amacı;


denetim fonksiyonunun tüm argümanlarıyla geliştirilmesini desteklemek suretiyle kamu yönetiminde şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık, öngörülebilirlik gibi iyi yönetim ilkelerinin yerleşmesine ve kurumsallaşmaya katkı sağlamaktır.


Scope

ULAKBİM TR Dizin’in Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı’nda yer alacak Denetişim Dergisinin kapsamı;


 -Postmodern Yönetim Modelleri


·       Amaçlara Göre Yönetim


·       Değişim Mühendisliği


·       Öğrenen Örgütler


·       Toplam Kalite Yönetimi


·       Kaizen (Sürekli İyileştirme)


·       Performans Yönetimi


·       Yönetişim


·       Stratejik Yönetim


-Yeni Kamu İşletmeciliği


-İç Kontrol


-İç Denetim


-Risk Yönetimi


-Kurumsal Yönetim


-Denetim Tür ve Metodolojileri


·       Performans Denetimi


·       BT Denetimi


·       Vs.


-Stratejik Planlama


-Performans Esaslı Bütçeleme


-Tahakkuk Esaslı Muhasebe


-Devlet Muhasebesi


-Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması


-Dış Denetim


-Kamu Mali Yönetiminin Temel İlkeleri


-İnsan Kaynakları Yönetimi


-İnsan Kaynakları Yönetiminin Temel İlkeleri


-Performans Değerlendirme Yöntemleri


-Vs.


konularına ilişkin ve aşağıda belirtilen Jel kodları kapsamındaki makale, deneme, araştırma, çeviri, tanıtım, uygulama örneği, vaka analizi türünde çalışmalardır.


Gel codes:


Kaynak: (https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel#M)


G3

Corporate Finance and Governance

    

G30 General

G34

Mergers • Acquisitions • Restructuring • Corporate Governance

G38

Government Policy and Regulation

 
H. Public Economics

 


H00

General

 

H1

Structure and Scope of Government


H10

General


H11

Structure, Scope, and Performance of Government


H12

Crisis Management


H13

Economics of Eminent Domain • Expropriation • Nationalization


H19

Other

 

Public Administration • Public Sector Accounting  and Audits

 

Public Policy


 

M. Business Administration and Business Economics • Marketing  

Accounting • Personnel Economics

M4

Accounting and Auditing

O3

Innovation • Research and Development • Technological Change • Intellectual Property Rights