Year 2019, Volume , Issue 47, Pages 36 - 45 2019-07-09

Okuma Güçlüğü Yaşayan Ortaokul Öğrencilerine Uygulanan Hızlandırılmış Okuma Eğitiminin Etkisi

Gülmira KURUOĞLU [1] , Nilay ŞEN [2]

34 45

Bu araştırmanın amacı, okuma güçlüğü yaşayan ortaokul öğrencilerine tekrarlı okuma yöntemi ile özel hızlandırılmış okuma eğitimini uygulamak ve bu eğitimin okuma üzerindeki etkisini değerlendirmektir. Çalışma İzmir ili Bergama ilçesinde iki ortaokulun beşinci sınıf öğrencileri ile yapılmıştır. İlk önce 279 öğrenciden test ve değerlendirmeler sonucu okuma güçlüğü yaşayan 14 öğrenci belirlenmiştir. Belirlenen 14 öğrencinin okuma düzeyinin aynı olduğu istatistik yöntemle teyit edilmiştir. Bu öğrencilerden yedisine altı hafta boyunca, her iş günü bir saat, bire bir olmak üzere toplam 30 saatlik özel hızlandırılmış okuma eğitimi verilmiştir, diğer yedi öğrenciye ise bu özel eğitim verilmemiştir. Altı haftanın sonunda eğitim almış öğrencilerin, eğitimden önceki ve sonraki okuma hızları karşılaştırılmış ve her bir öğrencinin okuma hızında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde artış görülmüştür. Eğitim almış ve almamış öğrencilerin okuma hızları karşılaştırılmış ve elde edilen sonuçlara göre, eğitim almış öğrencilerin okuma hızlarının, diğer grup öğrencilerden istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin eğitim öncesi ve sonrası sesli okuma düzeyleri karşılaştırılmış ve tüm öğrencilerin okuma düzeylerinin bir üst basamağa yükseldiği gözlemlenmiştir.

Okuma, Okuma Güçlüğü
  • Akyol, H. (2012). Programa Uygun Türkçe Öğretim Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.Ay, S., Bekar, İ.P., Ergenç, İ. (2011). Türkçede gelişimsel disleksinin sesbilimsel ve biçimbilimsel görünümleri. 24. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildiriler Kitabı. Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 17-18 Mayıs 2010, 481-488.Can, H. (2008). Özel öğrenme güçlüğü. Eğitim, (101), 13-28.Çaycı, B., Demir, M. K. (2006). Okuma ve anlama sorunu olan öğrenciler üzerine karşılaştırmalı bir araştırma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(4), 437-456. Dağ, N. (2010). Okuma güçlüğünün giderilmesinde 3P metodu ile boşluk tamamlama (cloze) tekniğinin kullanımı üzerine bir çalışma. Özel Eğitim Dergisi, 11(1), 63-74. Duran, E., Sezgin, B. (2012). Rehberli okuma yönteminin akıcı okumaya etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(3), 633-655.Ekiz, D., Erdoğan, T., Uzuner, F. G. (2012). Okuma güçlüğü olan bir öğrencinin okuma becerisinin geliştirilmesine yönelik bir aksiyon araştırması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 2, 111-131. Hapstak, J, Tracey, D. (2007). Effects of assisted-repeated reading on students of varying reading ability: a single-subject experimental research study. Reading Horizons, Sayı 4, 315-333.Keskin, H. K. (2012). Akıcı Okuma Yöntemlerinin Okuma Becerileri Üzerindeki Etkisi. Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.Richardson, N. (2010). Guided Reading Strategies for Reading Comprehension. Fisher Digital Publications, S.1-50.Ulu, M., Başaran, M. (2013). Video öz değerlendirme tekniğinin akıcı okuma becerisinin gelişimine etkisi. Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 38, 1-11.Yamaç, A. (2014). İlkokul Dördüncü Sınıf Düzeyinde Bir Öğrencinin Sesli Okuma Akıcılığını Artırmaya Yönelik Bir Uygulama. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (2),631-644.Yangın, S., Sidekli, S. (2006). Okuma güçlüğü yaşayan öğrencilerin kelime tanıma becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir uygulama. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 11, 393-413.Yılmaz, M., Köksal, K. (2008). Tekrarlı okuma yönteminin okuduğunu anlamaya etkisi. Milli Eğitim, sayı 179, 51-65. Yüksel, A. (2010). Okuma güçlüğü çeken bir öğrencinin okuma becerisinin geliştirilmesine yönelik bir çalışma. Kuramsal Eğitimbilim, 3 (1), 124-134.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-4172-0253
Author: Gülmira KURUOĞLU (Primary Author)
Institution: Dokuz Eylül Üniversitesi
Country: Turkey


Author: Nilay ŞEN
Country: Turkey


Dates

Publication Date: July 9, 2019

Bibtex @research article { deubefd404712, journal = {Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-2850}, address = {Dokuz Eylul University}, year = {2019}, volume = {}, pages = {36 - 45}, doi = {}, title = {Okuma Güçlüğü Yaşayan Ortaokul Öğrencilerine Uygulanan Hızlandırılmış Okuma Eğitiminin Etkisi}, key = {cite}, author = {KURUOĞLU, Gülmira and ŞEN, Nilay} }
APA KURUOĞLU, G , ŞEN, N . (2019). Okuma Güçlüğü Yaşayan Ortaokul Öğrencilerine Uygulanan Hızlandırılmış Okuma Eğitiminin Etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (47), 36-45. Retrieved from http://dergipark.org.tr/deubefd/issue/46964/404712
MLA KURUOĞLU, G , ŞEN, N . "Okuma Güçlüğü Yaşayan Ortaokul Öğrencilerine Uygulanan Hızlandırılmış Okuma Eğitiminin Etkisi". Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi (2019): 36-45 <http://dergipark.org.tr/deubefd/issue/46964/404712>
Chicago KURUOĞLU, G , ŞEN, N . "Okuma Güçlüğü Yaşayan Ortaokul Öğrencilerine Uygulanan Hızlandırılmış Okuma Eğitiminin Etkisi". Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi (2019): 36-45
RIS TY - JOUR T1 - Okuma Güçlüğü Yaşayan Ortaokul Öğrencilerine Uygulanan Hızlandırılmış Okuma Eğitiminin Etkisi AU - Gülmira KURUOĞLU , Nilay ŞEN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 36 EP - 45 VL - IS - 47 SN - -2602-2850 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Buca Faculty of Education Journal Okuma Güçlüğü Yaşayan Ortaokul Öğrencilerine Uygulanan Hızlandırılmış Okuma Eğitiminin Etkisi %A Gülmira KURUOĞLU , Nilay ŞEN %T Okuma Güçlüğü Yaşayan Ortaokul Öğrencilerine Uygulanan Hızlandırılmış Okuma Eğitiminin Etkisi %D 2019 %J Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi %P -2602-2850 %V %N 47 %R %U
ISNAD KURUOĞLU, Gülmira , ŞEN, Nilay . "Okuma Güçlüğü Yaşayan Ortaokul Öğrencilerine Uygulanan Hızlandırılmış Okuma Eğitiminin Etkisi". Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi / 47 (July 2019): 36-45.
AMA KURUOĞLU G , ŞEN N . Okuma Güçlüğü Yaşayan Ortaokul Öğrencilerine Uygulanan Hızlandırılmış Okuma Eğitiminin Etkisi. Buca F Edu J. 2019; (47): 36-45.
Vancouver KURUOĞLU G , ŞEN N . Okuma Güçlüğü Yaşayan Ortaokul Öğrencilerine Uygulanan Hızlandırılmış Okuma Eğitiminin Etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; (47): 45-36.