Year 2016, Volume 8, Issue 1, Pages 1 - 30 2016-06-02

APPLICATION OF PERT TECHNIQUE TO HARBOR MARINE SERVICE AUTOMATION PROJECT
PERT TEKNİĞİ’NİN LİMAN DENİZ HİZMETLERİ OTOMASYONU PROJESİNE UYGULANMASI

Nurcan Temiz [1] , Elifcan Dursun [2]

357 552

A project involves the overall activities which consume resources and have to be completed according to determined goals within a specified time. Project management consists of planning, programming and controlling of project activities. Project planning methods are used for project management. Gantt charts, CPM and PERT methods are the project planning methods. CPM assumes that duration of activities are known with certainity. However for many projects it is not possible. Because the project is either applied for the first time or it is applied rarely. PERT is applied in these situations and for each activity three time estimations are done. International transportation and logistic terms also have gained importance by the increasing global competition. In order to get competetive advantage at harbors, which are inseperable part of marine transportation, it is aimed to provide more efficient service to customers at minimum costs. In addition to the services provided at harbors, such as temporary  storage, transportation, stuffing and unstuffing, there are also marine services berting and leaving of vessels. The latter, which is provided by tugboat, is named as a tugboat service.


 


In this study PERT is applied to Harbor Marine Service Automation Project. The mean completion time and variance of project is found and probabilities of different completion time of project are calculated.


Proje; belirli bir zaman içerisinde, belirlenen hedefler doğrultusunda gerçekleşmesi gereken ve kaynak tüketen faaliyetler bütünüdür. Proje yönetimi projedeki faaliyetlerin planlanması, programlanması ve kontrolü aşamalarından oluşmaktadır. Proje yönetiminde proje planlama tekniklerinden yararlanılmaktadır. Gantt şemaları, CPM ve PERT yöntemleri proje planlama tekniklerindendir. CPM faaliyet sürelerinin kesin olarak bilindiği varsayımına dayanmaktadır. Fakat bu durum çoğu proje için her zaman mümkün olmayabilir. Çünkü proje ya ilk kez uygulanan ya da çok nadir uygulanan bir projedir. Bu durumda PERT Tekniği kullanılmakta ve her bir faaliyet için üçlü süre tahmini yapılmaktadır. Küresel rekabetin artması ile birlikte uluslar arası taşımacılık ve lojistik kavramları da önem kazanmıştır. Denizyolu taşımacılığının ayrılmaz bir parçası olan limanlarda rekabet avantajı elde edebilmek amacıyla, müşterilere minimum maliyetle daha etkin hizmet sağlanması hedeflenmektedir. Limanlarda sağlanan geçici depolama, ulaştırma, iç dolum ve boşaltım gibi hizmetlerin yanı sıra gemilerin liman rıhtımlarına yanaştırılıp ayrıldığı deniz hizmetleri bulunmaktadır.  Römorkör adı verilen deniz araçları ile gerçekleştirilen bu hizmet, römorkaj hizmeti olarak adlandırılmaktadır.


 


Bu çalışmada, PERT Tekniği liman deniz hizmetleri otomasyonu projesine uygulanmıştır. Projenin ortalama tamamlanma süresi ve varyansı bulunmuş ve projenin farklı sürelerde tamamlanma olasılıkları hesaplanmıştır.  


 • Akmut, Ö. (1976). Proje Planlama ve Kontrol Yöntemleri. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Basımevi.
 • Alderton, P.M. (1999). Port Management and Operation. London: LLP.
 • Anderson, D., Sweeney, J. & Williams, T. (2000). Quantitative Methods for Business. 8th Edition, Tennessee: SouthWestern College Publishing.
 • Appelgren, L. H. (1971). Integer programming methods for a vessel scheduling problem. Transportation Science, 5(1), 64-78.
 • Ateş, A., Karadeniz, Ş. & Esmer, S. (2010). Dünya konteyner taşımacılığı pazarında Türkiye’nin yeri. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, 2(2), 83-89.
 • Bausch, D., Brown, G. & Ronen, D. (1998). Scheduling short term marine transport of bulk products. Maritime Policy & Management, 25(4), 335-348.
 • Bostel, N., Cai, J., Chen, L., Dejax, P. & Xi, L. (2007). A tabu search algortihm for the integrated scheduling of container handling systems in a maritime terminal. European Journal of Operational Research, 181(1), 40-58.
 • Budnick, F.S., Mojena, R & Vollmann, T.E. (1977). Principles of Operations Research for Management. New York: Richard D.Irwin Inc.
 • Cao, J.X., Chen, J.H. & Lee, D. (2011). Quay crane scheduling for an intended berth. Engineering Optimization, 43(9), 985-998.
 • Çetmeli, E. (1982). Yatırımların Planlanmasında Kritik Yörünge (CPM) ve PERT Metotları. İstanbul: Teknik Kitaplar Yayınevi.
 • Christiansen, M., Fagerholt, K. & Ronen, D. (2004). Ship routing and scheduling: Status and perspectives. Transportation Science, 38 (1), 1-18.
 • Çimen, S. (1994). Projelerde Başarıyı Belirleyen Faktörler ve Kamu Kuruluşlarında bu Faktörlere Yaklaşımın Belirlenmesi. Ankara: DPT Yayın No:2347-YSPKGM:575.
 • Cooke, W. P. (1985). Quantitative Methods for Management Decisions. New York: McGraw-Hill Company.
 • Demirel, K. (2014). Proje yönetimi el kitabı, Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • Dyer, J.S. (1981). Model Formulation and Solution Methods. 2nd Edition, New Jersey: John Wiley & Sons.
 • Egan, J.F., Gleiberman, L. & Laderman, J. (1966). Vessel allocation by linear programming. Naval Research Logistics, 13 (3), 315-320.
 • Eke, A.B. (2010). Römorkör işletmeciliği uygulama yöntemlerine göre çekme kuvveti hesaplamaları, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Güner, M. & Turan, E. (2007). A critical path method approach to a green platform supply vessel hull construction. International Journal of Industrial Engineering- Theory Applications and Practice, 20 (7-8), 515-525.
 • Hajek, V. G. (1977). Management of Engineering Projects. New York: McGraw-Hill Book Company.
 • Heizer, J. H. & Render, B. (2011). Principles of Operations Management. 9th Edition, New Jersey: Prentice Hall.
 • Jinsong, B., Yan, L., Ye, J. & Xiaofeng, H. (2009). A heuristic project scheduling approach for quick response to maritime disaster rescue. International Journal of Project Management, 26 (6), 620-628.
 • Kutlu, N.T (2001). Proje planlama teknikleri ve PERT tekniğinin inşaat sektöründe uygulanması üzerine bir çalışma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(2), 164-193.
 • Litinas, N., Roumboutsos, A. & Tobaloglou, E. (2004). Management by projects in maritime organisations. Journal of Marine Science and Application, 4(3), 24-29.
 • Ronen, D. (2003). Ship scheduling: The last decade. European Journal of Operational Research, 71 (3), 325-333.
 • Taha, H.A. (2009). Yöneylem Araştırması. 6.Basımdan Çeviri, İstanbul: Literatür Yayıncılık.
 • Uzel, T. (1986). Harita Mühendisliğinde Yöneylem Araştırması. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Yayınları.
 • Wilkes, M. (1989). Operational Research: Analysis and Applications. New York: McGraw- Hill Book Company.
 • Winston, W. L. (1994). Operations Research Applications and Algorithms. 3rd Edition, California: Duxbury Press.
 • Yercan, F. (1996). Liman İşletmeciliği ve Yönetimi. Mersin: Mersin Deniz Ticaret Odası Yayınları.
Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Author: Nurcan Temiz
Country: Turkey


Author: Elifcan Dursun
Country: Turkey


Dates

Publication Date: June 2, 2016

Bibtex @research article { deudfd292954, journal = {Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi}, issn = {1309-4246}, eissn = {2458-9942}, address = {Dokuz Eylul University}, year = {2016}, volume = {8}, pages = {1 - 30}, doi = {10.18613/deudfd.57749}, title = {PERT TEKNİĞİ’NİN LİMAN DENİZ HİZMETLERİ OTOMASYONU PROJESİNE UYGULANMASI}, key = {cite}, author = {Temiz, Nurcan and Dursun, Elifcan} }
APA Temiz, N , Dursun, E . (2016). PERT TEKNİĞİ’NİN LİMAN DENİZ HİZMETLERİ OTOMASYONU PROJESİNE UYGULANMASI. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, 8 (1), 1-30. DOI: 10.18613/deudfd.57749
MLA Temiz, N , Dursun, E . "PERT TEKNİĞİ’NİN LİMAN DENİZ HİZMETLERİ OTOMASYONU PROJESİNE UYGULANMASI". Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 8 (2016): 1-30 <http://dergipark.org.tr/deudfd/issue/24387/292954>
Chicago Temiz, N , Dursun, E . "PERT TEKNİĞİ’NİN LİMAN DENİZ HİZMETLERİ OTOMASYONU PROJESİNE UYGULANMASI". Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 8 (2016): 1-30
RIS TY - JOUR T1 - PERT TEKNİĞİ’NİN LİMAN DENİZ HİZMETLERİ OTOMASYONU PROJESİNE UYGULANMASI AU - Nurcan Temiz , Elifcan Dursun Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.18613/deudfd.57749 DO - 10.18613/deudfd.57749 T2 - Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 30 VL - 8 IS - 1 SN - 1309-4246-2458-9942 M3 - doi: 10.18613/deudfd.57749 UR - https://doi.org/10.18613/deudfd.57749 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi PERT TEKNİĞİ’NİN LİMAN DENİZ HİZMETLERİ OTOMASYONU PROJESİNE UYGULANMASI %A Nurcan Temiz , Elifcan Dursun %T PERT TEKNİĞİ’NİN LİMAN DENİZ HİZMETLERİ OTOMASYONU PROJESİNE UYGULANMASI %D 2016 %J Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi %P 1309-4246-2458-9942 %V 8 %N 1 %R doi: 10.18613/deudfd.57749 %U 10.18613/deudfd.57749
ISNAD Temiz, Nurcan , Dursun, Elifcan . "PERT TEKNİĞİ’NİN LİMAN DENİZ HİZMETLERİ OTOMASYONU PROJESİNE UYGULANMASI". Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 8 / 1 (June 2016): 1-30. https://doi.org/10.18613/deudfd.57749
AMA Temiz N , Dursun E . PERT TEKNİĞİ’NİN LİMAN DENİZ HİZMETLERİ OTOMASYONU PROJESİNE UYGULANMASI. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi. 2016; 8(1): 1-30.
Vancouver Temiz N , Dursun E . PERT TEKNİĞİ’NİN LİMAN DENİZ HİZMETLERİ OTOMASYONU PROJESİNE UYGULANMASI. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi. 2016; 8(1): 30-1.