Year 2017, Volume 9, Issue 2, Pages 212 - 233 2017-12-01

GEMİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ SAĞLAMAVE SERA GAZI SALIMLARINI AZALTMAYA YÖNELİK UYGULAMALAR: BİR ODAK GRUP ÇALIŞMASI
THE PRACTICES THAT REDUCE GREENHOUSE GASES EMISSIONS AND IMPROVE ENERGY EFFICIENCY IN SHIPS: A FOCUS GROUP STUDY

Ali Yasin Kaya [1] , Kadir Emrah Erginer [2]

179 242

Günümüzde, gemilerde enerji verimliği sağlayan ve sera gazı salımlarını azaltan yöntemlerin etkin bir şekilde uygulanması, hem uluslararası kurallara uygunluk, hem de şirketlerin rekabetçi avantajlarını korumaları için donatan işletmeleri açısından bir gereksinim haline gelmiştir. Dünyada çevre bilincinin giderek artması ile birlikte deniz ulaştırmasında bu konuya daha fazla önem verilmeye başlanmıştır. Bu çalışma; enerji verimliği sağlayan ve sera gazı salımlarını azaltan yöntemlere ilişkin, donatan işletmelerinin uygulamalarını ve yaklaşımlarını ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Odak grup çalışması, dokuz uzman katılımcı, modaratör ve iki raportör ile gerçekleştirilmiş olup, iki saat kırk dokuz dakika sürmüştür. Odak grup çalışmasında, yöntemlerin daha yaygın ve etkin kullanımının önündeki en büyük engellerin, maliyetler ve yöntemlere ilişkin yeterli tecrübeye sahip olunmaması olduğu sonucuna varılmıştır. Teknolojik gelişmelerin maliyetleri düşürücü etkisi ve sektörde/işletmelerde yöntemlere ilişkin tecrübe ve bilgi birikiminin artması neticesinde bu yöntemlerin daha yaygın ve etkin olarak kullanılacağı öngörülmektedir. Ayrıca, katılımcılara, yöntemleri enerji verimliği sağlama ve sera gazı salımlarını azaltma potansiyelleri açısıdan değerlendirmeleri istenilmiştir. Tasarım, operasyon, sevk ve pervane sistemleri, salım ve partikül tutma yöntemleri, alternatif yakıtlar, rüzgar enerjisi başlıkları altında en önemli görülen yöntemler belirlenmeye çalışılmıştır.

Nowadays, effective implementation of methods, that provide energy efficiency on ships and reduce greenhouse gas emissions, has become a requirement  for shipowners to maintain both compliance with international rules and the competitive advantages of the companies. With increasing environmental awareness in the world, more attention has been given to this issue for maritime transportation. This study was carried out in order to reveal the practices and approaches of shipowner companies with regard to methods that provide energy efficiency and reducing greenhouse gas emissions in ships. Focus group study consists of nine expert participants, a moderator , two reporters. The study lasted two hours and forty-nine minutes. In the focus group study, it was concluded that the biggest obstacles to the more widespread and effective use of methods were not having sufficient experience with methods and costs of methods. It is anticipated that these methods will be used more widely and effectively with the cost-cutting effect of technological developments and the increase in experience and knowledge in the shipping indusry. The expert participants were also asked to evaluate the methods in terms of energy efficiency and greenhouse gas emission reduction potentials. The most important methods were determined according to evaluations of the expert participants in categories such as; design, operation, propulsion and propulsion systems, emission and particle retention methods, alternative fuels, wind energy. 

 • Agnolucci, P., Smith, T., & Rehmatulla, N. (2014). Energy efficiency and time charter rates: Energy efficiency savings recovered by ship owners in the Panamax market. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 66, 173-184.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., & Yıldırım, E. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: SPSS uygulamalı. İstanbul: Sakarya Yayıncılık. ISBN, 978-605-4229-09-3.
 • Buhaug, Ø. and Corbett, , J.J. and Endresen, Ø. and Eyring, V. and Faber, J. and Hanayama, S. and Lee, D. S. and Lee, D. and Lindstad, H. and Markowska , A.Z. and Mjelde, A. and Nelissen, D. and Nilsen, J. and Pålsson, C. and Winebrake, J.J. and Wu, W.–Q. and Yoshida, K. (2009) Second IMO GHG study .
 • Cabezas-Basurko, O., Mesbahi, E., & Moloney, S. R. (2008). Methodology for sustainability analysis of ships. Ships and Offshore Structures, 3(1), 1-11.
 • De Marco, A., Mancini, S., Pensa, C., Calise, G., & De Luca, F. (2016). Flettner rotor concept for marine applications: A systematic study. International Journal of Rotating Machinery, 2016.
 • DNVGL(2017).ErişimTarihi:11.10.2017,https://www.dnvgl.com/maritime/eu-mrv-regulation/index.html.
 • EC (2017). Erişim Tarihi: 11.10.2017, https://ec.europa.eu/clima/ policies/transport/shipping_en.
 • IMO (International Maritime Organization, Uluslararası denizcilik Örgütü). (2017). Erişim Tarihi: 11.10.2017, http:// www. imo. org/ en/ OurWork/environment/pollutionprevention/airpollution/pages/air-pollution.aspx)
 • ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü, International Organization for Standardization) (2017). Erişim Tarihi: 11.10.2017, https: // www. iso.org/standard/64247.html.
 • Maddox Consulting. (2012). Analysis of market barriers to cost effective GHG emission reductions in the maritime transport sector, Erişim Tarihi:11.10.2017,https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/transport/shipping/docs/market_barriers_2012_en.pdf.
 • Malhotra, N. K. (2007). Marketing research an applied orientation. Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ 07458.
 • MAN, Slide Fuel Valve PrimeServ Retrofitting, Erişim Tarihi: 11.10.2017, http://primeserv.man.eu/docs/librariesprovider5/primeserv-documents/slide-fuel-valve.pdf?sfvrsn=2.
 • Talay, A. A., Deniz, C., & Durmuşoğlu, Y. (2014). Gemilerde verimi arttırmak için uygulanan yöntemlerin CO2 emisyonlarını azaltmaya yönelik etkilerinin analizi. Journal of ETA Maritime Science, 2(1), 61-74.
 • Ryste, J. M. (2012). Screening LCA of GHG emissions related to LNG as ship fuel (Master's thesis, Norwegian University of Science and Technology, Department of Marine Technology).
 • Veenstra, A. W., & Van Dalen, J. (2011). Ship speed and fuel consumption quotation in ocean shipping time charter contracts. Journal of Transport Economics and Policy (JTEP), 45(1), 41-61.
Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Author: Ali Yasin Kaya

Author: Kadir Emrah Erginer

Dates

Publication Date: December 1, 2017

Bibtex @research article { deudfd354410, journal = {Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi}, issn = {1309-4246}, eissn = {2458-9942}, address = {Dokuz Eylul University}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {212 - 233}, doi = {10.18613/deudfd.354410}, title = {GEMİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ SAĞLAMAVE SERA GAZI SALIMLARINI AZALTMAYA YÖNELİK UYGULAMALAR: BİR ODAK GRUP ÇALIŞMASI}, key = {cite}, author = {Kaya, Ali Yasin and Erginer, Kadir Emrah} }
APA Kaya, A , Erginer, K . (2017). GEMİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ SAĞLAMAVE SERA GAZI SALIMLARINI AZALTMAYA YÖNELİK UYGULAMALAR: BİR ODAK GRUP ÇALIŞMASI. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, 9 (2), 212-233. DOI: 10.18613/deudfd.354410
MLA Kaya, A , Erginer, K . "GEMİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ SAĞLAMAVE SERA GAZI SALIMLARINI AZALTMAYA YÖNELİK UYGULAMALAR: BİR ODAK GRUP ÇALIŞMASI". Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 9 (2017): 212-233 <http://dergipark.org.tr/deudfd/issue/32031/354410>
Chicago Kaya, A , Erginer, K . "GEMİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ SAĞLAMAVE SERA GAZI SALIMLARINI AZALTMAYA YÖNELİK UYGULAMALAR: BİR ODAK GRUP ÇALIŞMASI". Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 9 (2017): 212-233
RIS TY - JOUR T1 - GEMİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ SAĞLAMAVE SERA GAZI SALIMLARINI AZALTMAYA YÖNELİK UYGULAMALAR: BİR ODAK GRUP ÇALIŞMASI AU - Ali Yasin Kaya , Kadir Emrah Erginer Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18613/deudfd.354410 DO - 10.18613/deudfd.354410 T2 - Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 212 EP - 233 VL - 9 IS - 2 SN - 1309-4246-2458-9942 M3 - doi: 10.18613/deudfd.354410 UR - https://doi.org/10.18613/deudfd.354410 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi GEMİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ SAĞLAMAVE SERA GAZI SALIMLARINI AZALTMAYA YÖNELİK UYGULAMALAR: BİR ODAK GRUP ÇALIŞMASI %A Ali Yasin Kaya , Kadir Emrah Erginer %T GEMİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ SAĞLAMAVE SERA GAZI SALIMLARINI AZALTMAYA YÖNELİK UYGULAMALAR: BİR ODAK GRUP ÇALIŞMASI %D 2017 %J Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi %P 1309-4246-2458-9942 %V 9 %N 2 %R doi: 10.18613/deudfd.354410 %U 10.18613/deudfd.354410
ISNAD Kaya, Ali Yasin , Erginer, Kadir Emrah . "GEMİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ SAĞLAMAVE SERA GAZI SALIMLARINI AZALTMAYA YÖNELİK UYGULAMALAR: BİR ODAK GRUP ÇALIŞMASI". Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 9 / 2 (December 2017): 212-233. https://doi.org/10.18613/deudfd.354410
AMA Kaya A , Erginer K . GEMİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ SAĞLAMAVE SERA GAZI SALIMLARINI AZALTMAYA YÖNELİK UYGULAMALAR: BİR ODAK GRUP ÇALIŞMASI. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi. 2017; 9(2): 212-233.
Vancouver Kaya A , Erginer K . GEMİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ SAĞLAMAVE SERA GAZI SALIMLARINI AZALTMAYA YÖNELİK UYGULAMALAR: BİR ODAK GRUP ÇALIŞMASI. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi. 2017; 9(2): 233-212.