Year 2012, Volume 4, Issue 2, Pages 59 - 68 2012-06-01

Analyzing Turkish Ship Management Companies’ Expectations for The Students of Dokuz Eylül University Maritime Faculty
Analyzing Turkish Ship Management Companies’ Expectations for The Students of Dokuz Eylül University Maritime Faculty

Erkan ÇAKIR [1] , Selçuk NAS [2] , Yusuf ZORBA [3]

216 240

Bologna süreci, 2010 yılına kadar Avrupa Yükseköğretim Alanı yaratmayı hedefleyen bir Avrupa reform sürecidir. Bu süreç içinde eğitim kurumlarından beklenen paydaşları (işveren, öğrenci, mezun, akademisyen) ile birlikte; ulusal ve sektörel yeterlilik                                                              A previous version of this paper was presented at IMLA 20 Conference on 1-6 July 2012 in West Terschelling, the Netherlands. Res.Asst., Dokuz Eylül University, Maritime Faculty, erkan.cakir@deu.edu.tr Assoc.Prof.Dr., Dokuz Eylül University, Maritime Faculty, snas@deu.edu.tr 3Asst.Prof.Dr., Dokuz Eylül University, Maritime Faculty, yusuf.zorba@deu.edu.tr doğrultusunda, kurum misyonuna ve akreditasyon ölçütlerine uygun, kalite güvence sistemiyle denetlenebilen yeterliliklere dayanan, bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip programlar geliştirmeleridir. Bu Fakültesi mezunlarının sahip olması beklenen bilgi, beceri ve yetkinliklerinin ortaya çıkarılması sürecini kapsamaktadır. Bu kapsamda çalışmamıza katılan 20 gemi işletmesine bu gemi işletmelerinde çalışan mezunlarımız, staj yapan öğrencilerimiz hakkında bilgi, beceri, yetenek ve örf-adet konularında öğrencilerimizi puanlamaları istenmiş, ayrıca okulumuza ne gibi tavsiyelerde bulanabilecekleri hakkında sorular yöneltilmiştir. Elde edilen veriler ışığında mezunlarımızın ve aktif olarak eğitim gören öğrencilerimizin eksik yönleri ve artılarını ortaya çıkararak, okulumuzun bu eksiklikleri gidermek ve artı yönlerin daha geliştirilmesini sağlamak amacıyla Bologna süreci kapsamında okulumuzun ne gibi çalışmalar ve programlar geliştirebileceğini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. çalışma, Bologna ilkeleri doğrultusunda Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik
Bologna süreci, paydaş analizi, DEF mezunları
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Erkan ÇAKIR

Author: Selçuk NAS

Author: Yusuf ZORBA

Bibtex @ { deudfd62738, journal = {Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi}, issn = {1309-4246}, eissn = {2458-9942}, address = {Dokuz Eylul University}, year = {2012}, volume = {4}, pages = {59 - 68}, doi = {}, title = {Analyzing Turkish Ship Management Companies’ Expectations for The Students of Dokuz Eylül University Maritime Faculty}, key = {cite}, author = {ÇAKIR, Erkan and NAS, Selçuk and ZORBA, Yusuf} }
APA ÇAKIR, E , NAS, S , ZORBA, Y . (2012). Analyzing Turkish Ship Management Companies’ Expectations for The Students of Dokuz Eylül University Maritime Faculty. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, 4 (2), 59-68. Retrieved from http://dergipark.org.tr/deudfd/issue/4581/62738
MLA ÇAKIR, E , NAS, S , ZORBA, Y . "Analyzing Turkish Ship Management Companies’ Expectations for The Students of Dokuz Eylül University Maritime Faculty". Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 4 (2012): 59-68 <http://dergipark.org.tr/deudfd/issue/4581/62738>
Chicago ÇAKIR, E , NAS, S , ZORBA, Y . "Analyzing Turkish Ship Management Companies’ Expectations for The Students of Dokuz Eylül University Maritime Faculty". Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 4 (2012): 59-68
RIS TY - JOUR T1 - Analyzing Turkish Ship Management Companies’ Expectations for The Students of Dokuz Eylül University Maritime Faculty AU - Erkan ÇAKIR , Selçuk NAS , Yusuf ZORBA Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 59 EP - 68 VL - 4 IS - 2 SN - 1309-4246-2458-9942 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi Analyzing Turkish Ship Management Companies’ Expectations for The Students of Dokuz Eylül University Maritime Faculty %A Erkan ÇAKIR , Selçuk NAS , Yusuf ZORBA %T Analyzing Turkish Ship Management Companies’ Expectations for The Students of Dokuz Eylül University Maritime Faculty %D 2012 %J Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi %P 1309-4246-2458-9942 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD ÇAKIR, Erkan , NAS, Selçuk , ZORBA, Yusuf . "Analyzing Turkish Ship Management Companies’ Expectations for The Students of Dokuz Eylül University Maritime Faculty". Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 4 / 2 (June 2012): 59-68.