Year 2012, Volume 4, Issue 1, Pages 75 - 81 2012-03-01

Türkiye'de Limancılık Eğitimi Üzerine Bir Değerlendirme
TÜRKİYE’DE LİMANCILIK EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Çimen KARATAŞ ÇETİN [1] , Gamze ARABELEN [2]

220 385

Çalışmanın amacı, dünyadan örnekler vererek gerek akademik gerekse mesleki eğitim açısından Türkiye’deki limancılık eğitimine ilişkin genel bir değerlendirme sunmaktır. Çalışma kapsamında, limancılık eğitimine ilişkin Türkiye’deki yükseköğretim ulusal yeterlilikleri, denizcilik eğitimi veren eğitim kurumlarının liman konusundaki dersleri ve içerikleri, sektöre yönelik eğitim konusunda gerçekleştirilen faaliyetler incelenmektedir. Dünya denizcilik üniversitelerinin limancılık eğitimine verdiği önem, liman ve terminal yöneticiliğine ilişkin çeşitli uluslar arası kuruluşlar tarafından uygulanan sertifika programları ve gelişmiş Avrupa limanlarının liman eğitim merkezleri değerlendirilmiştir. Çalışmada, Türkiye’de ve dünyada denizcilik eğitimi veren üniversitelerin limanlara ilişkin dersleri incelenmiş ve bu derslerin kapsam ve içerik olarak geliştirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Türkiye’de denizcilik ve limancılık konularında verilen eğitim incelendiğinde özellikle limanlara kalifiye eleman yetiştirme konusunda yetersiz kalındığı görülmektedir.
Denizcilik eğitimi, limancılık eğitimi, mesleki standartlar
 • AAPA (American Association of Port Authorities) (2011). Professional Port
 • Manager (PPM) Certification Program (http://www.aapa- ports.org/programs/content.cfm?ItemNumber=650&navItemNumber=518). Erişim: 06.2011
 • Antwerp Liman Otoritesi (2011). About APEC, http://www.portofantwerp.com/apec/html_en/en_overapec.html Erişim: 07.06.2011
 • Çetin, O. (2009). Denizcilik Sektöründe Mukayeseli Bir Model, Güvenlik
 • Stratejileri Dergisi-The Journal of Security Strategies-Yıl:5, Sayı:10, s.38. Cerit, G., Nas, S., Yılmazel, M, ve Alemdağ, Ö. (2005). Mesleksel Değerler ve Etik
 • Eğitimi: Denizcilik Uygulaması, http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php?KOD=3249 Erişim: 13.06. 2011
 • Ece, J.N. (2008). Tarihe Geçen Deniz Kazaları ve Önlemler, http://www.cozumvar.com.tr/tr/Yayinlarimiz/Denizcilik_Sektoru/Tarihe_Gecen_D eniz_Kazalari_ve_Onlemler.asp, Erişim: 13.06.2011
 • Haldenbilen, S., Ceylan, H., Murat, Y. Ş., Başkan, Ö. ve Ceylan, H. (2008).
 • Türkiye’de Ulaştırma Eğitimi için Yeni Bir Model, Pamukkale Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Ulaştırma ABD, Journal of Academic Design – Akademik Dizayn Dergisi-s.16. HPTI (Hamburg Port Training Institute) (2011). http://www.hpti.de/ Erişim: 06.2011
 • IAMU (Uluslararası Denizcilik Üniversiteleri Birliği) (http://www.iamuedu.org/IAMUMembersGeneralMap/IAMUMembersAsiaPaciffc aspx) Erişim: 14.06.2011
 • IBC GLOBAL ACADEMY (2010). Diploma in Port Management. http://www.informaglobalevents.com/division/global-academy Erişim:09.06.2011
 • ILO (Uluslar arası Çalışma Örgütü) (2010). ISCO-International Standard
 • Classification of Occupations http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/index.htm Erişim: 08.06.2011
 • IPTC (International Port Training Conference-Uluslararası Liman Eğitim Konferansı) (2009). http://www.iptc-online.net/ Erişim: 08.06.2011
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) (2011). Hakkımızda-Genel http://www.myk.gov.tr/index.php/tr/hakkimizda/genel-olarak Erişim: 06.2011
 • Milli Eğitim Bakanlığı, (2011). www.meb.gov.tr Erişim: 05.06.2011
 • ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) (2010). 2010 ÖSYS LYS
 • Kılavuzu. http://www.osym.gov.tr/belge/1-12076/2010-osys-yerlestirme- yuksekogretim-programlari-ve-kont-.html Erişim: 14.06.2011
 • T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, (2006). 9. Kalkınma Planı (2007- ), Ankara, 41http://www.ulastirmasurasi.org/tr/data_bank.html Erişim: 06.2011
 • T.C. Ulaştırma Bakanlığı, (1998). 9. Ulaştırma Şurası Ulaştırma Şurası Denizyolu
 • Ulaştırması Komisyon Raporu, Ankara, s.25. http://www.ulastirmasurasi.org/tr/data_bank.html Erişim: 13.06.2011
 • T.C. Ulaştırma Bakanlığı, (2008). Stratejik Plan (2009-2013), Strateji Geliştirme Başkanlığı, s.41.
 • TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) (2009). Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı. Ankara, s.75.
 • TÜRKLİM (Türkiye Liman İşletmecileri Derneği) (2011). TÜRKLİM Kariyer-Port Projesi Bilgi Notu.
 • UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) (2010) Port
 • Training Programme. http://r0.unctad.org/trainfortrade/ Erişim: 06.06.2011
 • YÖK (Yükseköğretim Kurulu) (2010). Yükseköğretimde Yeniden Yapılanma: 66
 • Soruda Bologna Süreci Uygulamaları, YÖK, Ankara. Yükseköğretim Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Komisyonu, (2009). Türkiye
 • Yükseköğretim Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi (TYUYÇ), YÖK, Ankara. YÖK (Yükseköğretim Kurulu) (2011). Bologna Süreci http://bologna.yok.gov.tr/?page=yazi&i=71 Erişim: 10.06.2011
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Çimen KARATAŞ ÇETİN

Author: Gamze ARABELEN

Bibtex @ { deudfd62746, journal = {Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi}, issn = {1309-4246}, eissn = {2458-9942}, address = {Dokuz Eylul University}, year = {2012}, volume = {4}, pages = {75 - 81}, doi = {}, title = {TÜRKİYE’DE LİMANCILIK EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME}, key = {cite}, author = {ÇETİN, Çimen KARATAŞ and ARABELEN, Gamze} }
APA ÇETİN, Ç , ARABELEN, G . (2012). TÜRKİYE’DE LİMANCILIK EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, 4 (1), 75-81. Retrieved from http://dergipark.org.tr/deudfd/issue/4582/62746
MLA ÇETİN, Ç , ARABELEN, G . "TÜRKİYE’DE LİMANCILIK EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 4 (2012): 75-81 <http://dergipark.org.tr/deudfd/issue/4582/62746>
Chicago ÇETİN, Ç , ARABELEN, G . "TÜRKİYE’DE LİMANCILIK EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 4 (2012): 75-81
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE LİMANCILIK EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME AU - Çimen KARATAŞ ÇETİN , Gamze ARABELEN Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 75 EP - 81 VL - 4 IS - 1 SN - 1309-4246-2458-9942 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi TÜRKİYE’DE LİMANCILIK EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME %A Çimen KARATAŞ ÇETİN , Gamze ARABELEN %T TÜRKİYE’DE LİMANCILIK EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME %D 2012 %J Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi %P 1309-4246-2458-9942 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD ÇETİN, Çimen KARATAŞ , ARABELEN, Gamze . "TÜRKİYE’DE LİMANCILIK EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 4 / 1 (March 2012): 75-81.