Year 2014, Volume 6, Issue 1, Pages 73 - 90 2015-11-04

GEMİ ACENTELERİNDE ÇALIŞANLARIN DEĞİŞİME KARŞI TUTUMUNDA BELİRSİZLİK VE GÖREV GÜVENSİZLİĞİNİN ETKİSİ

Özlem Sanrı [1] , M.Serdar Ayan [2]

321 339

Gemi acenteleri dinamik ve yoğun rekabetin yaşandığı bir çevrede
faaliyetlerini sürdürmektedir. İç ve dış çevre koşullarından hızlı bir şekilde
etkilenen gemi acenteleri başarılı olabilmek için değişim yönetimi
uygulamaktadır. Değişim uygulamalarının başarıya ulaşmasında kilit rol ise
çalışanların değişimi benimsemesinde ve desteklemesinde yatmaktadır. Bu
sebeple, çalışanların değişime karşı tutumları ve bu tutumlara etki eden
faktörlerin belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmada gemi
acentelerinde çalışanların değişime karşı tutumları üzerinde belirsizliğin ve
görev güvensizliğinin etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Ship agencies operate in dynamic and higly competitive environment. As they are quickly affected from internal and external environment, they implement change management. The key role in change is to take the employees’ support in order to be successful. Thus, employees’ attitudes towards change and the variables that affect these attitudes are very important. In this research, it is aimed to determine the effect of uncertainty and job insecurity on employees’ attitude towards change in ship agencies
 • ALDAG, R., J. VE STEARNS, T., M. (1991) Management, South-
 • Western Publishing, Cincinnati, OH.
 • ALLEN, J., JIMMIESON, N.L., BORDIA, P., IRMER, B.E. (2007)
 • Uncertainty during Organizational Change: Managing Perceptions
 • through Communication, Journal of Change Management, Vol.7,
 • No.2, pp.187-210.
 • ALRECK, P., L., SETTLE, R., B. (2004) The Survey Research
 • Handbook. 3. Edition, McGraw-Hill/Irwin, Boston.
 • BALCI, A. (2005) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve
 • İlkeler, Pegem A Yayıncılık, Ankara.
 • BORDIA, P., HUNT, E., PAULSEN, N., TOURISH, D. (2004)
 • Uncertainty During Organizational Change: Is It All About Control?,
 • European Journal of Work and Organizational Psychology, Vol.13,
 • No.3, pp.345-365.
 • BUDAK, G. VE BUDAK, G. (2004) İşletme Yönetimi, Barış
 • Yayınları, İzmir.
 • ÇALIŞKAN, A. (2007) Organizasyonel Değişim Yönetimi ve
 • Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki Türk Menşeli İşletmelerde Bir
 • Uygulama, (Yayınlanmamış Doktora Tezi) Süleyman Demirel
 • Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • DESSLER, G. (2001) Management: Leading People and
 • Organizations in the 21th Century, Prentice Hall, Pennsylvania.
 • DE WITTE, H. (2005) Job Insecurity: Review of the International
 • Literature On Definitions, Prevalence, Antecedents and
 • Consequences, Journal of Industrial Psychology, Vol.31, No.4, pp.1-
 • -
 • DUBRIN, A., J. VE IRELAND, R., D. (1993) Management and
 • Organization, South-Western Publishing, Cincinnati, OH.
 • DUNHAM-PRESENTER, R., GRUBE, J., GARDNER, D.,
 • CUMMINGS, L., PIERCE, J. (1989). The Development Of An Attitude Toward Change Instrument, http: //citeseerx.ist.psu.edu
 • (10.05.2012)
 • ELVING, W., J. (2005) The Role of Communication in
 • Organisational Change, Corporate Communications: An International
 • Journal, Vol.10, No.2, pp.129-138.
 • GRIFFIN, R., W. (1993) Management, Houghton Mifflin, Boston.
 • GÜVEN, C., (2006) İşgörenlerin Değişim Yönetimi Algılama
 • Düzeylerinin Belirlenmesi ve Kamuda Bir Uygulama,
 • (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi Sosyal
 • Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • HEANEY, C., ISRAEL, B., HOUSE, J. (1994) Chronic Job Insecurity
 • Among Automobile Workers: Effects on Job Satisfaction and Health,
 • Social Science and Medicine, Vol.38, No.10, pp.1431-1437.
 • KREITNER, R. (1992) Management, Houghton Mifflin, Boston.
 • MORAN, J., BRIGHTMAN, B. (2001) Leading Organizational
 • Change, Career Development International, Vol.6, No.2, pp.111-118.
 • PROBST, T., M., BRUBAKER, T., L. (2001) The Effects of Job
 • Insecurity on Employee Safety Outcomes: Cross-Sectional and
 • Longitudinal Explorations, Jorunal of Occupational Health
 • Psychology, Vol.6, No.2, pp.139-159.
 • SALEM, P. (2008) The Seven Communication Reasons for
 • Organizations Do Not Change, Corporate Communications: An
 • International Journal, Vol.13, No.3, pp.333-348.
 • SCHERMERHORN, J., R., JR. (1989) Management For Productivity,
 • John Wiley, New York.
 • SCHWEIGER, D., M., DENISI, A., S. (1991) Communication with
 • Employees following a Merger: A Longitudinal Field Experiment,
 • The Academy of Management Journal, Vol.34, No.1, pp.110-135.
 • SECORD, P., BACKMAN, C. (1969) Social Psychology, McGraw-
 • Hill, New York.
 • ÜLGEN, H. (1993) İşletmelerde Organizasyon İlkeleri ve Uygulama,
 • İ. Ü. İşletme Fakültesi Yayınları, İstanbul.
 • VAKOLA, M., NIKOLAOU, I. (2005) Attitudes towards
 • Organizational Change: What is the Role of Employees' Stress and
 • Commitment?, Employee Relations, Vol.27, No.2, pp.160-174.
 • VARDAR, A. (2001) Bireysel ve Kurumsal Degisimde Yeniden
 • Yapılanma Stratejileri, Kariyer Yayıncılık, İstanbul.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Özlem Sanrı

Author: M.Serdar Ayan

Dates

Publication Date: November 4, 2015

Bibtex @ { deudfd62799, journal = {Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi}, issn = {1309-4246}, eissn = {2458-9942}, address = {Dokuz Eylul University}, year = {2015}, volume = {6}, pages = {73 - 90}, doi = {10.18613/deudfd.23995}, title = {GEMİ ACENTELERİNDE ÇALIŞANLARIN DEĞİŞİME KARŞI TUTUMUNDA BELİRSİZLİK VE GÖREV GÜVENSİZLİĞİNİN ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Sanrı, Özlem and Ayan, M.Serdar} }
APA Sanrı, Ö , Ayan, M . (2015). GEMİ ACENTELERİNDE ÇALIŞANLARIN DEĞİŞİME KARŞI TUTUMUNDA BELİRSİZLİK VE GÖREV GÜVENSİZLİĞİNİN ETKİSİ. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, 6 (1), 73-90. DOI: 10.18613/deudfd.23995
MLA Sanrı, Ö , Ayan, M . "GEMİ ACENTELERİNDE ÇALIŞANLARIN DEĞİŞİME KARŞI TUTUMUNDA BELİRSİZLİK VE GÖREV GÜVENSİZLİĞİNİN ETKİSİ". Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 6 (2015): 73-90 <http://dergipark.org.tr/deudfd/issue/4589/62799>
Chicago Sanrı, Ö , Ayan, M . "GEMİ ACENTELERİNDE ÇALIŞANLARIN DEĞİŞİME KARŞI TUTUMUNDA BELİRSİZLİK VE GÖREV GÜVENSİZLİĞİNİN ETKİSİ". Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 6 (2015): 73-90
RIS TY - JOUR T1 - GEMİ ACENTELERİNDE ÇALIŞANLARIN DEĞİŞİME KARŞI TUTUMUNDA BELİRSİZLİK VE GÖREV GÜVENSİZLİĞİNİN ETKİSİ AU - Özlem Sanrı , M.Serdar Ayan Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.18613/deudfd.23995 DO - 10.18613/deudfd.23995 T2 - Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 73 EP - 90 VL - 6 IS - 1 SN - 1309-4246-2458-9942 M3 - doi: 10.18613/deudfd.23995 UR - https://doi.org/10.18613/deudfd.23995 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi GEMİ ACENTELERİNDE ÇALIŞANLARIN DEĞİŞİME KARŞI TUTUMUNDA BELİRSİZLİK VE GÖREV GÜVENSİZLİĞİNİN ETKİSİ %A Özlem Sanrı , M.Serdar Ayan %T GEMİ ACENTELERİNDE ÇALIŞANLARIN DEĞİŞİME KARŞI TUTUMUNDA BELİRSİZLİK VE GÖREV GÜVENSİZLİĞİNİN ETKİSİ %D 2015 %J Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi %P 1309-4246-2458-9942 %V 6 %N 1 %R doi: 10.18613/deudfd.23995 %U 10.18613/deudfd.23995
ISNAD Sanrı, Özlem , Ayan, M.Serdar . "GEMİ ACENTELERİNDE ÇALIŞANLARIN DEĞİŞİME KARŞI TUTUMUNDA BELİRSİZLİK VE GÖREV GÜVENSİZLİĞİNİN ETKİSİ". Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 6 / 1 (November 2015): 73-90. https://doi.org/10.18613/deudfd.23995
AMA Sanrı Ö , Ayan M . GEMİ ACENTELERİNDE ÇALIŞANLARIN DEĞİŞİME KARŞI TUTUMUNDA BELİRSİZLİK VE GÖREV GÜVENSİZLİĞİNİN ETKİSİ. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi. 2015; 6(1): 73-90.
Vancouver Sanrı Ö , Ayan M . GEMİ ACENTELERİNDE ÇALIŞANLARIN DEĞİŞİME KARŞI TUTUMUNDA BELİRSİZLİK VE GÖREV GÜVENSİZLİĞİNİN ETKİSİ. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi. 2015; 6(1): 90-73.