Year 2014, Volume 6, Issue 2, Pages 49 - 69 2015-11-04

YAT SATIN ALMA KARARINDA YAT TİPİ TERCİHİ: IC ÇEŞME MARİNA'DAKİ YAT SAHİPLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

Nur Kan [1] , Selçuk Nas [2]

350 301

During the recent years, in parallel with economic growth, purchasing demand of yachts has been increased. Yachts, a symbol of luxury, wealth and prosperity, are divided into two types as sailing yachts and motor yachts in terms of driving force. In this study, the variables, affecting the yacht type choosing in the purchasing process, were determined. Research data were collected using face-toface interview method with yacht owners who had been determined by the convenience sampling method and those who moor their yachts in IC Cesme Marina. A structured interview form was used during the data collection. Obtained data were analyzed by content analysis method. As a result, variables, affecting the yacht type decision in the purchasing process were determined. Also it was found that speed and comfort were the outstanding reasons for the choosing of motor yachts. On the other hand, "cruising under sail" was found to be one of the most important preference reasons of the sailing yacht decision. The variable of “comfort of the yacht” was found as a common yacht type decision criterion for both yacht types. In addition sailing yacht owners were also detected to give great importance to “the cost of the yachts”
 • ALTUNIŞIK, R. COŞKUN, R. BAYRAKTAROĞLU, S. ve E. YILDIRIM (2007) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemşeri SPSS Uygulamalı” Geliştirilmiş 5. Baskı. Sakarya.
 • CANABAL, M. E. (2002) Decision Making Styles of Young South Indian Consumers: An Exploratory Study. College Student Journal, March Vol. 36, Issue 1.
 • ÇELİK, S. (2008). “Tüketici Satın Alma Davranışına Etki Eden Yaşam Tarzı Faktörleri ile Otomobillerin Hazsal ve Faydacı Özelliklerinin Tercihi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”. Kadir Has Üniversitesi, Öneri C.8.S.30
 • HARRISON, E. F. (1987). The Managerial Decision-Making Process. 3rd ed. Hought Mifflin Co.: Boston.
 • ERCANİK, C. T. (2003) “Türkiye’de Yat Turizminin Coğrafya Açısından İrdelenmesi” Ankara Üniversitesi Coğrafya (Beşeri ve İktisadi) Anabilim Dalı Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara.
 • ERİŞ, E.D. (2007) Uluslararası Pazarlarda Türk Marinalarının Çekiciliği ve Pazarlama Stratejileri, Ege Akademik Bakış, 7(1), ss37-55.
 • KOTLER, P. (2000) Marketing Management, Prentice Hall International, New Jersey.
 • KÖKER, N. E. ve MADEN D. (2012) Hazcı ve Faydacı Tüketim Bağlamında Tüketicinin Ürün Temelli Yenilikçiliği Algılaması: Amprik Bir Araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi, Sayı 4/2, s.94-121.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı (1992) Yat Turizmi Master Planı. Ankara: Turizm Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğü Araştırma ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı.
 • NAS, S. (2006) "Gemi Operasyonlarının Yönetiminde Kaptanın Bireysel Karar Verme Süreci Analizi ve Bütünleşik Bir Model Uygulaması" (18.09.2006) Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi. İzmir.
 • ROLLINSON, D. (2002). Organisational Behaviour and Analysis An Integrated Approach (Second Edition). Pearson Education Ltd: Essex
 • SOLOMON, M.R. (2007) Consumer Behavior. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.
 • SPROLES, E. K. ve SPOROLES G. B. (1990) Consumer Decision-Making Styles as a Function of Individual Learning Styles. The Journal of Consumer Behaviour, Vol 24 No:1.
 • SPROLES, G.B. ve KENDALL, E.L. (1986), A methodology for profiling consumers' decision-making styles, Journal of Consumer Affairs, Vol. 20 (2), pp. 267-279.
 • TIĞLI M. ve AKYAZGAN, M. (2003). Özellikli (Lüks) Tüketim Ürünlerinde Enderlik Prensibi ve Bir Uygulama. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (5), 2003/1, 21‐37.
 • URL 1: http://www.nomadicliving.com/navy-speech-part-9/ (Erişim: 12.01.2014)
 • WERTENBROCH, K. ve DHAR, R. (2000) Consumer Choice Between Hedonic and Utilitarian Goods. Journal of Consumer Research, Vol.37 No 1, pp.60-72.
 • YILDIRIM, A.ve ŞİMŞEK, H. (2000). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık: Ankara.
 • YÜKSELEN, C. (1994) Temel Pazarlama Bilgileri, Adım Yayıncılık, Ankara.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Nur Kan

Author: Selçuk Nas

Dates

Publication Date: November 4, 2015

Bibtex @ { deudfd62809, journal = {Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi}, issn = {1309-4246}, eissn = {2458-9942}, address = {Dokuz Eylul University}, year = {2015}, volume = {6}, pages = {49 - 69}, doi = {10.18613/deudfd.81980}, title = {YAT SATIN ALMA KARARINDA YAT TİPİ TERCİHİ: IC ÇEŞME MARİNA'DAKİ YAT SAHİPLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {Kan, Nur and Nas, Selçuk} }
APA Kan, N , Nas, S . (2015). YAT SATIN ALMA KARARINDA YAT TİPİ TERCİHİ: IC ÇEŞME MARİNA'DAKİ YAT SAHİPLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, 6 (2), 49-69. DOI: 10.18613/deudfd.81980
MLA Kan, N , Nas, S . "YAT SATIN ALMA KARARINDA YAT TİPİ TERCİHİ: IC ÇEŞME MARİNA'DAKİ YAT SAHİPLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA". Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 6 (2015): 49-69 <http://dergipark.org.tr/deudfd/issue/4590/62809>
Chicago Kan, N , Nas, S . "YAT SATIN ALMA KARARINDA YAT TİPİ TERCİHİ: IC ÇEŞME MARİNA'DAKİ YAT SAHİPLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA". Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 6 (2015): 49-69
RIS TY - JOUR T1 - YAT SATIN ALMA KARARINDA YAT TİPİ TERCİHİ: IC ÇEŞME MARİNA'DAKİ YAT SAHİPLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA AU - Nur Kan , Selçuk Nas Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.18613/deudfd.81980 DO - 10.18613/deudfd.81980 T2 - Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 49 EP - 69 VL - 6 IS - 2 SN - 1309-4246-2458-9942 M3 - doi: 10.18613/deudfd.81980 UR - https://doi.org/10.18613/deudfd.81980 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi YAT SATIN ALMA KARARINDA YAT TİPİ TERCİHİ: IC ÇEŞME MARİNA'DAKİ YAT SAHİPLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA %A Nur Kan , Selçuk Nas %T YAT SATIN ALMA KARARINDA YAT TİPİ TERCİHİ: IC ÇEŞME MARİNA'DAKİ YAT SAHİPLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA %D 2015 %J Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi %P 1309-4246-2458-9942 %V 6 %N 2 %R doi: 10.18613/deudfd.81980 %U 10.18613/deudfd.81980
ISNAD Kan, Nur , Nas, Selçuk . "YAT SATIN ALMA KARARINDA YAT TİPİ TERCİHİ: IC ÇEŞME MARİNA'DAKİ YAT SAHİPLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA". Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 6 / 2 (November 2015): 49-69. https://doi.org/10.18613/deudfd.81980
AMA Kan N , Nas S . YAT SATIN ALMA KARARINDA YAT TİPİ TERCİHİ: IC ÇEŞME MARİNA'DAKİ YAT SAHİPLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi. 2015; 6(2): 49-69.
Vancouver Kan N , Nas S . YAT SATIN ALMA KARARINDA YAT TİPİ TERCİHİ: IC ÇEŞME MARİNA'DAKİ YAT SAHİPLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi. 2015; 6(2): 69-49.